Pressverk

Pressverk

For optimal sviktsikkerhet

Anleggets tilgjengelighet som øverste prioritet - med løsninger fra Phoenix Contact imøtekommer du dette kravet.

Pressverk er en stor investering med lang levetid. De har som oppgave å presse og stanse karosserideler av plater i forskjellige materialer. I tillegg til de fysiske kravene til vibrasjonssikkerhet krever de tekniske løsningene en høy grad av pålitelig og først og fremst sikker kommunikasjon.

Phoenix Contact tilbyr datasikkerhet ved hjelp av velprøvde Security- og fjernvedlikeholdskonsepter samt individuelle løsninger for maskinsikkerhet.

Dine fordeler

  • Sviktsikkerhet grunnet robuste produkter med høy støt- og vibrasjonssikkerhet
  • Pålitelig kommunikasjon takket være krypteringsteknikk
  • Kostnadsbesparende og effektive vedlikeholdskonsepter for desentral anleggstilgang
  • Maskinsikkerhet grunnet Safety-konsept uavhengig av styring og nettverk

Sikker kommunikasjon

Automatikkskap med Security-ruter FL MGUARD  

Security-ruter for optimal sikkerhet

Ømfintlige anleggsdata og et krav om best mulig tilgjengelighet forutsetter optimal sikkerhet ved dataoverføringen.

Security-rutere i produktserien FL MGUARD har, i tillegg til sikkerhetsmekanismer som VPN-tunnel, som opsjon også en Antivirus-Scan-Connector.

Fjernvedlikehold og -diagnostikk

Nettbrett for fjernvedlikehold og -diagnostikk  

Sikker tilgang til prosessdata

Fjerntilgang og kontinuerlig prosessdataovervåking gir vedlikehold som kan planlegges og optimal anleggstilgjengelighet.

Med sikre fjernvedlikeholdsforbindelser får spesialistene dine pålitelig tilgang med korte reaksjonstider.

Sikker tilstandsovervåking

SafetyBridge-komponenter  

Sikkerhetsløsning med utgangspunkt i SafetyBridge Technology

I forbindelse med tilstandsovervåking av anlegget kreves pålitelige og sikre signalveier.

SafetyBridge Technology gir en Safety-løsning som er uavhengig av nettverket og kontrolleren. Via standard automatiseringsnettverk kan sikkerhetsrettede signaler overføres og evalueres – og det helt uten en sikkerhetskontroller.

Sikkerhetsløsninger for produksjonsprosessen

Ved produksjonsprosesser står økt anleggstilgjengelighet i forgrunnen. I den forbindelse tilbyr Phoenix Contact velkjente løsninger for sikre fjernvedlikeholdskonsepter. FL-MGuard-ruteren beskytter anlegget ditt mot uberettiget tilgang fra personer eller ondartet programvare.

I pressverk settes tunge masser i bevegelse. Farene som oppstår som følge av dette gjør at det stilles meget strenge krav til maskinpersonellets sikkerhet. Med SafetyBridge kan sikkerhetsløsninger på høyeste ytelsesnivå PLe implementeres.

Topologi: Sikkerhetsløsninger for produksjonsprosessen

Fjernvedlikeholdskonseptet innebærer beskyttelse mot uberettiget tilgang fra personer eller ondartet programvare.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00