Lakkering

Lakkering

Sikkerhet grunnet redundans

Med redundans på nettverks-, strømforsynings- og styrenivå sørger du for avbruddsfrie lakkeringsprosesser.

I mange bransjer må transport, behandling og lakkering foretas avbruddsfritt og høyautomatisert. Under lakkprosessen benyttes ofte et høyt antall stoffer ved de mest forskjellige omgivelsesforhold. En forutsetning for kvaliteten og effektiv bruk av disse stoffene er datatransparens og en fleksibel industriell kommunikasjonsteknikk.

Ved disse omfattende oppgavene støtter automatiseringsteknikken fra Phoenix Contact hele veien frem til prosessteknikken.

Dine fordeler

  • Pålitelige prosesser takket være fleksible kommunikasjonsnettverk
  • Avbruddsfrie metoder takket være redundante styre-, strømforsynings- og nettverkskonsepter
  • Varig optimale parametriseringer for lakkering av høy kvalitet

Redundante nettverk

Redundante høyytelseskontrollere  

Sviktsikkerhet takket være redundante kontrollere

Under tørkeprosessen er sviktsikre automatiseringssystemer en absolutt nødvendighet. Løsningen kommer i form av redundante styrekonsepter med utgangspunkt i vår høyytelseskontroller RFC 460R.

Hvis det oppstår svikt i en kontroller, overtar den andre kontrolleren funksjonen umiddelbart. I lakkeringslinjer sikrer du slik at automatiseringen fungerer perfekt.

Redundante spenningsforsyninger

Redundante spenningsforsyninger  

Pålitelig energiforsyning av automatiseringen

Hvis det i anleggsdeler eller også i enkelte komponenter oppstår korte avbrudd i energiforsyningen, kan det føre til svikt i de termiske prosedyrene.

For å forebygge skader i anlegget og produktet sørger redundante strømforsyningskonsepter for en pålitelig forsyning av automatiseringskomponentene.

Eksplosjonsbeskyttelse

Egensikre Ex-i-I/O-moduler  

I/O-er for bruk på potensielt eksplosive områder

På grunn av stoffene som benyttes, må man i lakkeringsanlegg regne med en potensielt eksplosiv atmosfære.

Hos Phoenix Contact får du egensikre Ex i-I/O-moduler som plasseres bak forsyningsklemmen. Her finnes det et stort utvalg med standard-I/O-klemmer for bruk i potensielt eksplosive områder opp til sone 2.

Sikkerhet grunnet redundans

Også på prosesstekniske områder av lakkeringen innebærer svikt betydelige skader på produkter og anlegg. Løsningen kommer i form av redundans på nettverks-, strømforsynings- og styrenivå med vår kontroller RFC 460R.

Med AutoSync Technology, designed by Phoenix Contact, konfigureres og synkroniseres alle redundansfunksjoner automatisk av to RFC 460R-kontrollere.

Topologi: Redundanskonsept i lakkeringen

Redundanskonsept på nettverks-, strømforsynings- og styrenivå

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00