Implementering

Ekspertråd for din sikkerhet

Medarbeidere hos Phoenix Contact forklarer kravene til maskinsikkerhet for kunder  

Vi hjelper deg når du skal implementere kravene til maskinsikkerhet

Slik at du fortsatt skal kunne konsentrere deg fullt om oppgavene som har med din kjernekompetanse å gjøre, gir vi deg inngående veiledning ved implementering av kravene som stilles til maskinsikkerhet.

Vi bistår deg på stedet eller overtar komplette deloppgaver som vi utfører i tråd med spesifikasjoner fra deg.

Oppfølging av prosesser rundt risikoanalyse og -evaluering i samsvar med lavspenningsdirektiv og EMC-direktiv på stedet

20. april 2016 trådde det reviderte EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) og lavspenningsdirektivet i kraft. En av de viktigste endringene er det eksplisitte kravet om å gjennomføre og dokumentere en risikoanalyse og -evaluering. Du får en omfattende oversikt av oss med alle nødvendige prosesser og metoder for å gjennomføre risikoanalysen og -evalueringen med hensyn til elektriske farer og farlige EMC-påvirkninger. Utover dette forklarer vi rettslige sammenhenger.

Under veiledningen forklarer en fagperson fra Phoenix Contact hvordan man håndterer spesifikk dokumentasjon. Fagpersonen forklarer i hvilken rekkefølge innholdet må settes opp i dokumentet. Dokumentene for attestering som suppleres av deg, danner grunnlaget for CE-merking i samsvar med direktivet.

Beskrivelse
EMC-direktiv og lavspenningsdirektiv [PDF, 0,17 MB]
Veiledning

Bestilling av veiledning ved implementering

Her kan du bestille personlig veiledning. Vi tar gjerne en samtale rundt ytterligere detaljer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00