Analyse/kontroll

Prosess for implementering av kravene til maskinsikkerhet  

Vi analyserer prosessene dine og avdekker optimaliseringspotensialer

For sikring i rettslig forstand må du ved hjelp av en gjennomgående komplett dokumentasjon kunne bekrefte at du har gjennomført alle påkrevde trinn i henhold til kravene i EMC- og lavspenningsdirektivet.

Har bedriften din allerede en prosess i denne sammenheng?

Vi ser gjerne nærmere på status quo og gir anbefalinger for eventuelt nødvendige optimaliseringer.

Samsvarsanalyse i henhold til EMC-direktiv

Ved analysen i forbindelse med europeisk EMC-direktiv (EMC-RL) vil du i første omgang få en grunnleggende veiledning om rettslige sammenhenger og relevante begreper. Vi forklarer prosedyren rundt evaluering av samsvar for deg, inkludert formelle plikter i henhold til EMC-RL. Som neste trinn analyserer vi de grunnleggende kravene til din samsvarsprosess eller som alternativ også for bestemte komponenter/driftsmidler, og da i form av en samtale. I den sammenheng er det viktig at all nødvendig dokumentasjon foreligger komplett, uten unntak. Avslutningsvis oppsummerer vi resultatene, og fremlegger dem for deg sammen med anbefalinger for videre fremgangsmåte. Du vet om samtlige påkrevde dokumenter i forbindelse med prosedyren rundt evaluering av samsvar i henhold til EMC-RL er tilgjengelig.

Beskrivelse Språk Stand
CE Analysis EMC [PDF, 0,11 MB]
Grunnleggende CE-analyse for systemintegratorer i henhold til EMC-direktiv
engelsk 12.10.2015

Samsvarskontroll i henhold til EMC-direktiv

Innenfor rammen av kontrollen forklares først metodene og prosessene for prosedyrene for evaluering av samsvar for elektriske komponenter/driftsmidler og lokale anlegg som er foreskrevet etter det europeiske EMC-direktivet. Fremgangsmåten i bedriften gjenspeiles i form av en sjekkliste for prosedyren. Med denne kontrollen får produsenten en komplett oversikt over hele prosessen samt tilhørende tekniske dokumenter for å oppnå samsvar med direktivene. Med dette som utgangspunkt følger utkast og fremstilling av produktet etter generelle, allmengyldige regler innen teknikk. Du vet om påkrevet dokumentasjon for prosedyren rundt evaluering av samsvar er innholdsmessig komplett i henhold til EMC-RL og kan planlegge eventuelt nødvendige tiltak for å forbedre anleggets tilgjengelighet på egenhånd, identifisere tiltak mot støyemisjon tidsnok og identifisere og utbedre støypåvirkninger.

Beskrivelse Språk Stand
CE Inspection EMC [PDF, 0,11 MB]
Detaljert CE-kontroll for systemintegratorer i henhold til EMC-direktiv
engelsk 12.10.2015

Samsvarsanalyse i henhold til lavspenningsdirektivet

Ved analysen i forbindelse med europeisk lavspenningsdirektiv (NSR) vil du i første omgang få en grunnleggende veiledning om rettslige sammenhenger og relevante begreper. Vi forklarer prosedyren rundt evaluering av samsvar, inkludert formelle plikter i henhold til lavspenningsdirektivet. Som neste trinn analyserer vi de grunnleggende kravene til beskyttelsesmål for elektrisk utstyr/driftsmidler eller som alternativ også samsvarsprosedyren for en bestemt komponent/driftsmiddel, og da i form av en samtale. Du vet om samtlige påkrevde dokumenter i forbindelse med prosedyren rundt evaluering av samsvar i henhold til lavspenningsdirektivet er tilgjengelig.

Beskrivelse Språk Stand
CE Analysis LVD [PDF, 0,11 MB]
Grunnleggende CE-analyse for systemintegratorer i henhold til lavspenningsdirektivet
engelsk 12.10.2015

Samsvarskontroll i henhold til lavspenningsdirektiv

Innenfor rammen av kontrollen forklares først metodene og prosessene rundt prosedyren for evaluering av samsvar som er foreskrevet etter det europeiske lavspenningsdirektivet. Fremgangsmåten med hensyn til den elektriske komponenten henholdsvis det elektriske utstyret gjenspeiles i form av en sjekkliste for prosedyren. Med kontrollen får produsenten en komplett oversikt over hele prosessen samt tilhørende tekniske dokumenter for å oppnå samsvar med direktivene. Du vet om påkrevet dokumentasjon for prosedyren rundt evaluering av samsvar er innholdsmessig komplett i henhold til lavspenningsdirektivet og kan selv planlegge eventuelt nødvendige tiltak for å oppnå optimaliseringer.

Beskrivelse Språk Stand
CE Inspection LVD [PDF, 0,11 MB]
Detaljert CE-kontroll for systemintegratorer i henhold til lavspenningsdirektivet
engelsk 12.10.2015

Bestille analyse/kontroll

Her kan du bestille personlig MRL-analyse eller -kontroll. Vi tar gjerne en samtale rundt ytterligere detaljer.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany