Systemintegratorer

Systemintegratorer

Oversikt over maskinsikkerhet

Vi hjelper deg med å holde oversikten over kravene som stilles til sikkerhet når du skal integrere tekniske systemer i maskiner.

Tilbake til Tjenesteytelser for maskin- og anleggssikkerhet

Kategorier

  • Seminarer
  • Implementering

    Slik at du fortsatt skal kunne konsentrere deg fullt om oppgavene som har med din kjernekompetanse å gjøre, gir vi deg inngående veiledning ved implementering av kravene som stilles til maskinsikkerhet.

  • Analyse/kontroll

    For sikring i rettslig forstand må du ved hjelp av en gjennomgående komplett dokumentasjon kunne bekrefte at du har gjennomført alle påkrevde trinn i henhold til kravene i EMC- og lavspenningsdirektivet.

Som systemintegrator har du ansvar for å spesifisere sikkerhetsfunksjonene og derav resulterende trinn. I tillegg til deler av maskindirektivet og tilhørende harmoniserte standarder er det europeiske EMC-direktivet og lavspenningsdirektivet relevant for deg.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany