Rådgivning

Ekspertråd for din sikkerhet

Medarbeider hos Phoenix Contact gir rådgivning rundt sikkerhetsspørsmål for drift av maskiner  

Vi gir deg rådgivning rundt sikkerhetsaspektene ved endringer og sammenkobling av maskiner

Hvis du som operatør foretar endringer på maskinen, kan det hende du går over i en produsentrolle. I slike tilfeller er du ansvarlig for at maskinen er i samsvar med alle relevante direktiver som gjelder for det indre markedet.

Hvis du i egen regi sammenkobler eksisterende eller nye maskiner til et produksjonsanlegg kan det også hende at du går over i en rolle som produsent av en komplett maskin, med alle plikter og alt ansvar det innebærer.

Rådgivning ved endringer

Ved rådgivning rundt endringer av maskiner presenterer vi de rettslige saksforholdene for deg, med resulterende konsekvenser etter vesentlige endringer. Det foregår med utgangspunkt i tyske og østerrikske rettsforskrifter. Vi forklarer potensielle kriterier for klassifisering av de planlagte endringene. På bakgrunn av disse vil du kunne fastslå om endringen utgjør en vesentlig endring. Utover dette fremlegger vi et kildedokument for evaluering og klassifisering av alle relevante aspekter. Du får en utførlig forklaring av innholdet med utgangspunkt i evaluering av minst én endring. Det utfylte dokumentet kan benyttes som bekreftelse på analyseresultatene.

Beskrivelse Språk Stand
Rådgivning ved endringer [PDF, 0,14 MB]
Utgjør endringen på en maskin en vesentlig endring?
engelsk 12.10.2015

Rådgivninger ved sammenkoblinger

Ved rådgivning rundt sammenkobling av maskiner presenterer vi de rettslige saksforholdene for deg med hensyn til en enhet av maskiner, med de konsekvenser slike endringer medfører. Det foregår med utgangspunkt i tyske og østerrikske rettsforskrifter. Vi forklarer potensielle kriterier for klassifisering med tanke på om planlagt sammenkobling utgjør en enhet av maskiner. Utover dette viser vi deg muligheter for hvordan man eventuelt kan unngå å danne en enhet av maskiner.

Beskrivelse Språk Stand
Rådgivninger ved sammenkoblinger [PDF, 0,14 MB]
Utgjør en sammenkobling en enhet av maskiner?
engelsk 12.10.2015

Bestille rådgivning

Her kan du bestille personlig rådgivning. Vi tar gjerne en samtale rundt ytterligere detaljer.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany