Maskinoperatør

Maskinoperatør

På den sikre siden

Våre tjenesteytelser hjelper deg med å overholde lovbestemte krav med hensyn til driftssikkerhet.

Tilbake til Tjenesteytelser for maskin- og anleggssikkerhet

Kategorier

  • Analyse/kontroll

    I henhold til arbeidsmiljøloven plikter maskinoperatører å iverksette tiltak for å opprettholde sikkerheten og helsen til sine medarbeidere.

Hvis du drifter en maskin, plikter du å sørge for driftssikkerhet ved å overholde kravene i driftssikkerhetsforordningen. Bruk av maskinen i arbeidsomgivelsene må evalueres i henhold til nasjonale lovbestemmelser, i Tyskland er dette som eksempel driftssikkerhetsforordningen.

Hvis du foretar vesentlige endringer på maskinen, eller hvis sammenkobling av maskiner henholdsvis ufullstendige maskiner fører til at det oppstår en maskinenhet, endres produsentansvaret som følge av dette. En ny bekreftelse på maskinens CE-samsvar blir nødvendig.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany