Seminarer

Ekspertkunnskap for din sikkerhet

Medarbeider hos Phoenix Contact gir kunde opplæring i håndtering av Safety-produkter  

I seminarene formidler vi ekspertkunnskap for alt som har med maskindirektivet å gjøre

Med våre seminartemaer dekker vi samtlige utfordringer som det europeiske maskindirektivet innebærer når maskiner skal produseres og settes i omløp på markedet.

Avhengig av behov formidler vi kunnskap om grunnleggende rettslige krav og helt til detaljert informasjon vedrørende implementeringen.

Maskin- og rettssikkerhet

En advokat med spesialkompetanse presenterer kravene med utgangspunkt i aktuelt gyldige rettsforskrifter i Tyskland for maskinprodusenter og -operatører i tre avsnitt:

  • Ansvar
  • Anskaffelse
  • Fremgangsmåte ved skadetilfeller

Etter hvert avsnitt forklarer en Safety-engineer selve implementeringen av kravene. Du vil deretter være kjent med kravene fra aktuelle rettsforskrifter og er kjent med implementeringen i praksis.

Beskrivelse Språk Stand
Maskin- og rettssikkerhet [PDF, 0,12 MB]
Dagsseminar
engelsk 12.10.2015

Maskindirektiv

Dette seminaret retter seg mot alle som ønsker å produsere, sette i drift eller sette maskiner i omløp på markedet som er i samsvar med direktivet. Spesielt tar man for seg mulige prosedyrer for evaluering av samsvar i europeisk økonomisk samarbeidsområde og tilhørende forløpsorientert implementering i praksis. Utover dette tar man inngående for seg hva som er nødvendig for å konstruere, bygge og sette en maskin i omløp henhold til direktivet.

Beskrivelse Språk Stand
Maskindirektiv [PDF, 0,15 MB]
Dagsseminar
engelsk 12.10.2015

Risikoevaluering

I dette seminaret får du kunnskap om praktisk gjennomføring av en risikoevaluering med referanse til maskindirektiv 2006/42/EF. Metodene og prosessene utfører du på en ekte maskin som fungerer som eksempel, og du dokumenterer resultatene og tiltakene som avledes. Du vil deretter være kjent med alle nødvendige trinn for å gjennomføre og dokumentere risikoevalueringen av en maskin og hvordan du utfører den i daglig praksis.

Beskrivelse Språk Stand
Risikoevaluering [PDF, 0,13 MB]
Dagsseminar
engelsk 12.10.2015

Praksisrettet Workshop maskinsikkerhet

I denne Workshopen lærer du hvordan du tar din teoretiske kunnskap om innholdet i maskindirektivet og EN 13849-1 i bruk i praksis. Det foregår ved hjelp av en maskin som eksempel. Med referanse til den komplette sikkerhetslivssyklusen presenteres samtlige nødvendige tiltak i forbindelse med maskinsikkerheten, og da med en sikkerhetsfunksjon som eksempel.

Beskrivelse Språk Stand
Implementering av funksjonell sikkerhet [PDF, 0,14 MB]
Dagsseminar
engelsk 12.10.2015

PROFIsafe-systemkurs

Som medarbeider på området planlegging, programmering, idriftsettelse eller service vil du i dette seminaret lære hvordan PROFIsafe-systemet fungerer og hvordan det er bygget opp. Du er kjent med de sikre signalgivernes installasjons- og tilkoblingsteknikker. Du vet hvordan påkrevet sikkerhetskategori, Performance Level og nødvendig SIL implementeres 1- eller 2-kanals når systemet konfigureres. Du klarer å foreta oppstart raskt og enkelt ved hjelp av programmet PC WORX og SafetyProg.

Beskrivelse Språk Stand
PROFIsafe-system [PDF, 0,11 MB]
Todagersseminar
engelsk 12.10.2015

FS Technician for Machinery med TÜV Rheinland-sertifikat

Dette seminaret gjennomfører Phoenix Contact som Course Provider innenfor rammen av programmet TÜV Rheinland Functional Safety.  Når den avsluttende testen er bestått, mottar deltagerne det kjente sertifikatet Functional Safety Technician (TÜV Rheinland) og listeføres med navn som FS Technician (TÜV Rheinland) for Machinery - CE Practice på sidene til TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (www.tuvasi.com). Innenfor bransjen er sertifikatet et internasjonalt anerkjent kvalifikasjonsbevis som bekrefter at kunnskapen som kreves for praktisk implementering av kravene i maskinsikkerheten, foreligger.

Beskrivelse Språk Stand
Implementering av maskindirektivet [PDF, 0,16 MB]
4,5 dagersseminar
engelsk 12.10.2015

Sikkerhetslivssyklus for maskiner

I denne seminarrekken rundt sikkerhetslivssyklusen opparbeider du deg den kunnskapen du trenger for å utforme og implementere nødvendige tiltak for funksjonell sikkerhet i maskiner. Hele prosessen for funksjonell sikkerhet er inndelt i åtte faser. Med denne struktureringen får man en komplett implementering som kan planlegges og beregnes i henhold til sikkerhetsrelevante krav. Du vil bli kjent med prosesskravene ved hjelp av en reell eksempelmaskin, og da i mindre grupper.

Beskrivelse Språk Stand
Risikoevaluering [PDF, 0,13 MB]
Dagsseminar
engelsk 12.10.2015
Sikkerhetsplanlegging, spesifikasjon, valideringsplanlegging [PDF, 0,13 MB]
Dagsseminar
engelsk 12.10.2015
Implementering, verifisering, Code-Simulation, validering [PDF, 0,14 MB]
Dagsseminar
engelsk 12.10.2015

SISTEMA-brukerkurs

Når du har deltatt på dette brukerseminaret innehar du all nødvendig kunnskap for å kunne arbeide optimalt med programmet SISTEMA. SISTEMA er et program for evaluering av sikkerhetsfunksjoner, og det stilles gratis til disposisjon av BGIA. Verktøyet er en omfattende hjelp ved bruk av EN ISO 13849-1 for fastsettelse av Performance Level.

Beskrivelse Språk Stand
Programvareassistent SISTEMA [PDF, 0,12 MB]
Dagsseminar
engelsk 12.10.2015

Implementering av EN ISO 13849-1

I dette seminaret lærer du hvordan du utformer sikkerhetsrelaterte deler av kontrolleren og hvordan du fastsetter påliteligheten for sikkerhetsfunksjoner i form av Performance Level. Dette er definert i EN ISO 13849-1. I tillegg til egnede maskinvarestrukturer for sikkerhetskontrollere blir du kjent med metodene for å utforme sikker programvare. Etter arrangementet er du i stand til å fastsette nødvendig Performance Level i en sikkerhetskontroller og vil være kjent med de nødvendige grensesnittene mot det mekaniske systemet. Du kan bygge opp sikkerhetskontrollere optimalt, sitter med grunnleggende kunnskap og kjenner til metodene for beregning av oppnådd Performance Level. Utover dette har du en oversikt over mulighetene med programmet SISTEMA, som er et system for å evaluere sikkerhetsfunksjoner.

Beskrivelse Språk Stand
Implementering av EN ISO 13849-1 [PDF, 0,15 MB]
Dagsseminar
engelsk 12.10.2015

Grunnleggende sikkerhetsteknikk for personer under utdannelse og nybegynnere

På dette seminaret lærer du hvorfor sikkerhetsteknikk er en ufravikelig nødvendighet og et vesentlig bidrag for å forebygge ulykker. Du får oversikt over sikkerhetsstandarder, relevante lover, retningslinjer og forordninger som gjelder for produsenter og operatører av maskiner. Personer som har ansvar for konstruksjon av det elektriske, pneumatiske og hydrauliske utstyret i maskiner og anlegg plikter å følge disse rettsforskriftene.

Her videreformidler vi status quo for grunnleggende konstruksjon ved sikkerhetsteknikk og styreteknikk for sikkerhetsfunksjoner. Utover dette presenteres grunnleggende metoder for evaluering av sikkerhetsfunksjoner etter standard med hensyn til struktur, diagnostikk og sannsynlighet for svikt.

Beskrivelse Språk
Grunnleggende sikkerhetsteknikk for personer under utdannelse og nybegynnere [PDF, 0,1 MB]
Dagsseminar
engelsk

SafetyBridge-teknologikurs

Som medarbeider på området planlegging, programmering, idriftsettelse og/eller service vil du i dette seminaret lære hvordan SafetyBridge Technology (SBT V3) fungerer og hvordan det er bygget opp. Du er kjent med de sikre signalgivernes installasjons- og tilkoblingsteknikker. Du vet hvordan påkrevet sikkerhetskategori, Performance Level og nødvendig SIL implementeres 1- eller 2-kanals når systemet konfigureres. Du klarer å foreta oppstart raskt og enkelt ved hjelp av programmet PC Worx og Safetyconf.

Beskrivelse Språk
SafetyBridge-teknologikurs [PDF, 0,1 MB]
Seminar 1,5 dager
engelsk

Bestille Safety-seminar

Her kan du bestille ditt personlige Safety-seminar. Vi tar gjerne en samtale rundt ytterligere detaljer.

Som alternativ kan du delta på et av våre allerede planlagte seminarer på fastsatte steder.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk