Implementering

Ekspertråd for din sikkerhet

Medarbeidere hos Phoenix Contact forklarer kravene til maskinsikkerhet for kunder  

Vi hjelper deg når du skal implementere kravene til maskinsikkerhet

Slik at du fortsatt skal kunne konsentrere deg fullt om oppgavene som har med din kjernekompetanse å gjøre, gir vi deg inngående veiledning ved implementering av kravene som stilles til maskinsikkerhet.

Vi bistår deg på stedet eller overtar komplette deloppgaver som vi utfører i tråd med spesifikasjoner fra deg.

Oppfølging av prosesser på stedet

Våre eksperter bistår sikkerhetskonstruktørene direkte på stedet hos dere. Helt etter behovene kommer vi inn i bildet med intensiv veiledning på et hvilket som helst tidspunkt i sikkerhetslivssyklusen. Med vår veiledning tar vi hensyn til alle nødvendige normative og juridiske aspekter rundt ditt spesifikke tema. Vi arbeider med standardisert dokumentasjon. Våre eksperter presenterer håndteringen av dokumentasjonen for de forskjellige fasene i sikkerhetslivssyklusen og forklarer alt faglig innhold ved de konkrete brukstilfellene. Du lærer hvilken rekkefølge de ulike temaene må håndteres i. Dermed blir dine utviklingsdokumenter til attester.

Beskrivelse Språk Stand
Safety-Moderation [PDF, 0,12 MB]
Oppfølging av prosesser på stedet
engelsk 12.10.2015

Safety-Engineering

Dine dokumenter og krav danner arbeidsgrunnlaget vårt – vi implementerer funksjonell sikkerhet for deg. Overlat alle sikkerhetsapplikasjoner til våre eksperter, og stol på mange års erfaring og Safety-knowhow.

Beskrivelse Språk Stand
Safety-Engineering [PDF, 0,13 MB]
Implementering av funksjonell sikkerhet
engelsk 12.10.2015

Utforming av driftsveiledningen

Med referanse til 2006/42/EF utarbeider vi driftsveiledninger til maskinene dine i henhold til direktiver med utgangspunkt i informasjonen du stiller til disposisjon. I den forbindelse fører vi en samtale med deg på stedet med utgangspunkt i en sjekkliste, og innhenter all nødvendig faglig informasjon. I henhold til maskindirektivet må en driftsveiledning følge med alle maskiner som omsettes på markedet. Driftsveiledningen er en viktig bestanddel av samsvarsprosessen og en forutsetning for at CE-merket kan monteres. Som siste tiltak for å redusere risikoer gir den brukeren informasjon om resterende farer og hvordan de kan unngås eller håndteres.

Beskrivelse Språk Stand
Utforming av driftsveiledningen [PDF, 0,15 MB]
Driftsveiledning for CE-samsvar i henhold til direktiv
engelsk 12.10.2015

Bestilling av veiledning ved implementering

Her kan du bestille personlig veiledning. Vi tar gjerne en samtale rundt ytterligere detaljer.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany