Tilbake til oversikten

Forutsetninger

For at din EDI-forbindelse skal fungere feilfritt og pålitelig må enkelte tiltak iverksettes og forutsetninger imøtekommes.

Hvordan EDI fungerer som den skal

For å håndtere varestyringssystemet benyttes allerede Enterprise Ressource Planning, forkortet ERP. ERP fungerer dermed som målsystem eller også opprinnelsessystem for alle forretningsfaser: Fra bestilling og følgeseddel og helt til utstedelse av faktura.

Utveksling via velprøvde systemer

EDI benytter standard utvekslingsformater som EDIfact, iDoc eller XML. Som kommunikasjonstjenester benytter den for eksempel Telebox, X.400, e-post.

Regelmessig avstemming av stamdata

Vi avtaler en regelmessig avstemming av stamdata med deg mellom systemene. Slik opprettholdes den høye kvaliteten på overførte data.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00