Impuls- og sterkstrømslaboratorium

Impuls- og sterkstrømslaboratorium

Ytelsessterk, kompetent og akkreditert

Riktig utstyr for tester i samsvar med standarder.

På et areal over 1300 m² drifter Phoenix Contact et moderne, ytelsessterkt og akkreditert laboratorium spesielt for testing av overspenningsbeskyttelsesutstyr. Her kan man blant annet simulere hendelser med feil, som forekommer ved lynnedslag, koblingsforløp eller elektrostatiske utladninger.

Verdens mest ytelsessterke laboratorium for overspenningsbeskyttelsesutstyr

Den nye bygningen forener høyspennings- og sterkstrømslaboratorier med kontorlokaler for utvikling, konstruksjon og markedsføring under ett og samme tak. Det rundt 1300 m2 store laboratorieområdet er spesielt tilpasset kravene med hensyn til teknologi og sikkerhet innen testteknikk, og oppfyller tilnærmet alle internasjonale standardkrav fra veletablerte sertifiseringsinstanser.

Testmulighetene som teknologiinstituttet i Blomberg kan tilby, er til sammen så omfattende at det kan betegnes som det laboratoriet i verden med høyest kapasitet for overspenningsbeskyttelsesutstyr.

Start video

Riktig utstyr for ytelsessterke tester

Støtstrømsgeneratorer i laboratoriet  

Støtstrømsgeneratorer i laboratoriet

Laboratoriets testanlegg er i stand til å generere støtstrøm og støtspenning i forskjellige impulsformer. Nettfrekvent kortslutningsstrøm og DC-strøm ved spenning med muligheter for fininnstilling kan også genereres.

Det som er helt spesielt ved laboratoriet, er at det ytelsessterke strømforsyningssystemet kan kobles til støtstrømsgeneratorer. Dermed får man realistiske forhold for testing av overspenningsbeskyttelsesutstyr.

Sterkstrømstestfeltet

Sterkstrømstestfelt  

Sterkstrømstestfelt i laboratoriet

Her er testing på overspenningsbeskyttelsesutstyr med støtstrømsimpulser opptil 100 kA (8/20) μs kombinert med en ytelsessterk vekselstrømskilde mulig.

Testingen simulerer beskyttelsesutstyrets driftsegenskaper og deres vekselvirkninger med strømforsyningssystemet i situasjoner med overspenning.

I tillegg til denne spesielle testingen for overspenningsbeskyttelsesutstyr kan testfeltet benyttes universelt med en til tre faser.

Slik foregår testingen

Støtstrømstestanlegget genererer lynstrøm i kurveform (10/350) μs opptil 100 kA og støtstrøm i kurveform (8/20) μs opptil 200 kA. Dermed kan overspenningsbeskyttelsesutstyr i den høyeste ytelsesklassen testes etter standard.

For å generere impulsene er det klargjort en energi på 141 kJ som tas ut fra en kondensatorbase med 44 μF og en maksimal ladespenning på 80 kV. Et modulært system for innsamling av måledata med høy avsøkingshyppighet leverer måledataene, som har meget høy nøyaktighetsgrad.

DC-testanlegget fungerer uavhengig og består av en ytelsessterk DC-kilde og en spesiell impulsstrømsgenerator. Denne generatoren er direkte konstruert for kravene som stilles innen testteknikk for likestrøm.

Systemet gjør det mulig å koble impulsstrøm (8/20) μs inn i DC-systemet for å
klargjøre overspenningsbeskyttelsesutstyr for DC-applikasjoner. Anlegget åpner blant annet for testing i henhold til EN 61643-31, Requirements and tests for surge protective devices in photovoltaic applications. DC-kilden benyttes også for tester med kortslutningsstrøm opptil 7000 A. Spenningen kan stilles inn i trinn á 1 volt opptil 1800 V DC.

Automatisert testing er en viktig garantist for en økonomisk effektiv testdrift. Fokuset er rettet mot tidkrevende testforløp. Forløpene er beskrevet spesielt i blant annet IEC/EN 61643-21, Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements.

De egenutviklede testanleggene er utstyrt med dagens mest moderne automatiseringsteknikk, som styrer og overvåker hele testforløpet. Testsystemet dokumenterer og analyserer måleverdiene og utarbeider til slutt en utsagnskraftig testrapport.

Vårt ytelsesspekter omfatter følgende:

 • Fullstendig testing av lynavledere og overspenningsbeskyttelsesutstyr etter standardene IEC/EN 61643-11, IEC/EN 61643-31, IEC/EN 61643-21, UL 1449
 • Testing av lynstøtstrøm med impulsform (10/350) μs med en amplitude opptil 100 kA
 • Testing av støtstrøm med impulsform (8/20) μs opptil en amplitude på 200 kA
 • Bekreftelse på effekten av overspenningsbeskyttelseskonsepter med utgangspunkt i EN CLC/TS 61643-12
 • Test av isolasjonssikkerheten med en holdevekselspenning opptil 12 kV AC og 16 kV DC
 • En- og trefasede tester av kortslutningsstrøm opptil ...
  ... 50 kA opptil 500 V/50 Hz
  ... 25 kA opptil 1000 V/50 Hz

Godkjent i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025

DAkkS godkjenning  

DAkkS godkjenning

Testlaboratoriet er godkjent med utgangspunkt i DIN EN ISO/IEC 17025. Denne standarden beskriver generelle krav til kompetansen som stilles til test- og kalibreringslaboratorier. Deutsche Akkreditierungsstelle (tysk godkjennelsesinstans) har kontrollert og godkjent omsettingen i praksis og overholdelse av kravene i henhold til ISO 17025.

Godkjennelsen bekrefter følgende:

 • Faglig og teknisk kompetanse
 • Effektivt managementsystem for kvalitetssikring
 • Uavhengighet og upartiskhet overfor tredjemann

Testrapporter fra godkjente laboratorier er anerkjent over hele verden.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00