Informasjon om NFPA 79

Ready for NFPA 79

Ready for NFPA 79 (Edition 2018)

Viktig info til maskinbyggere: Overspenningsbeskyttelse er et obligatorisk krav til maskiner i enkelte eler av USA. Klargjør maskinen din for den nye NFPA 79 (2018).

Maskinteknikere og anleggsbyggere som vil eksportere produktene sine til det nordamerikanske markedet eller bringe det ut på tihørende marked, underligger lovene og forskriftene som gjelder her. En av de viktigste fagspesifikke standardene, i tillegg til NEC, er NFPA 79.
, som ble revidert i 2018. Finn ut hvilke obligatoriske krav som foreligger for elektriske maskiner fra NFPA 79 for bruk av overspenningsbeskyttelsesutstyr (SPD-er).

NFPA 79 (2018) - sammen med oss på den sikre siden

  • Imøtekommer NFPA 79 (2018) takket være UL Listed-godkjennelsesmerke på samtlige VAL-US produkter
  • Kortslutningssikkerhet på 200 kA forhindrer at kortslutningsstrømmen overskrides
  • Forenklet godkjennelse via inspektører, da spesifikasjoner i NFPA 79 (2018) overholdes
  • Universell bruk av VAL-US produkter i henhold til kravene i NFPA 79 (2018)
Tilbake oppover

Våre FAQs rundt NFPA 79 (2018) for deg

NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) er en amerikansk norm for sikkerhetsstandarden til industrielle maskiner fra USA. Den tar for seg og regulerer elektriske og elektroniske tilstander som, hvis de ikke håndteres korrekt, kan føre til farlige tilstander i maskinen. Det omfatter blant annet overstrømsbeskyttelse, kabling og sikkerhetskretser, og nå også bruk av overspenningsbeskyttelse.
NFPA 79 revideres hvert 3. år. Aktuell versjon er fra 2018.

Hver maskin som skal settes i drift må på forhånd kontrolleres og godkjennes av en inspektør. I forbindelse med denne kontrollen blir, i tillegg til National Electrical Code (NEC – NFPA 70), også NFPA 79 trukket inn. Hvis maskinen evalueres slik at den ikke tilfredsstiller standarden i sin helhet, kan den ikke godkjennes av inspektøren og dermed ikke gis NFPA 79-sertifisering. Maskinen skal da ikke settes i drift.

Direktivet omfatter samtlige industrimaskiner i USA. Hvilken versjon av NFPA 79 som er gyldig i respektive delstat/område, er avhengig av gjeldende versjon til National Electrical Code i delstaten/området. For maskiner som benyttes i "Hazardous Locations" gjelder i tillegg NEC, Article 500, og videre.

Automatikkskap som benyttes i industrimaskiner må, i tillegg til standard UL 508A, også imøtekomme NEC og NFPA 79 Hvis det av disse tre regelverkene fremgår forskjellige krav, gjelder det strengeste kravet. Ved overstrømsanordninger må, som eksempel, den laveste verdien benyttes.

Tilbake oppover

Personbeskyttelse spiller en meget viktig rolle. Overspenning skal ikke skade sikkerhetskretsene i en maskin, dette for å utelukke farlige situasjoner for mennesker på maskinen. Overveiinger rundt potensiell bruk av maskinen etter overspenning er ikke relevant i denne sammenheng.

I NEC (2017) og NFPA 79 (2018) må industrimaskiner som er utstyrt med sikkerhetskretser, ha overspenningsbeskyttelse (Surge Protective Device, SPD) til strømforsyningen. Denne må inneha en "UL Listed" godkjennelse i henhold til standard UL 1449. I tillegg må den ha en kortslutningssikkerhet (Short-Circuit Current Rating – SCCR) som er større enn kortslutningsstrømmen på monteringsstedet.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr til strømforsyningen bør installeres nærmest mulig forsyningsenheten. Avhengig av hvor maskinen er lokalisert i installasjonen, skal tilsvarende SPD-typer (se NFPA 79 (2018), Article 7.8) velges. Serien VAL-US gjør det meget enkelt: Som UL Listed Type 1 enheter kan den plasseres helt som ønsket i installeringen. I den sammenheng kan det være nødvendig å hensynta beskyttelse av ledningene mot overstrøm.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for signal- og datateknikk er ikke et krav i NFPA 79. De kan likevel monteres i maskiner. Her anbefales overspenningsbeskyttelsesutstyr for maskinens kommunikasjonsgrensesnitt, for eksempel styreteknikken.

Både NEC og NFPA 79 kan kjøpes og også leses gratis hos "National Fire Protection Association". Med et kjøp får man både elektroniske og bundede formater.

Amerikanske nettformer

De amerikanske nettformene, spenningene og tilhørende frekvenser skiller seg delvis betydelig fra de man finner i Europa, og kan tilbakeføres til historien. Industrimaskiner driftes hovedsakelig på nettformene "3-phase Wye" og "Delta". Det finnes likevel også ytterligere nettformer, der de vanligste presenteres nedenfor.

Tilbake oppover

SPD-typer i henhold til UL 1449

SPD-er inndeles i forskjellige typer. Typene informerer om hvor en SPD kan monteres i en installasjon. Denne inndelingen gir ingen informasjon om utstyrets ytelseskapasitet eller bruksområdet i et lynbeskyttelseskonsept. Dette går ikke frem av nevnte direktiver og standarder.

Tilbake oppover
KlassifiseringBeskrivelse
SPD type 1SPD type 1 skal ikke monteres verken bak en transformator eller før hovedsikringen henholdsvis hovedskillebryteren i installasjonen.
SPD type 2

SPD type 2 skal monteres etter hovedsikringen henholdsvis hovedskillebryteren i installasjonen.

SPD type 3

SPD type 3 må overholde en avstand (= ledningslengde) på minst ti meter til forankoblet overstrømsbeskyttelse henholdsvis skillebryter.

Krav til produktene

For de forskjellige nettformene og spenningene finnes det produkter fra serien VAL-US. De imøtekommer kravene fra NFPA 79, da de på sin side har en "UL Listed" godkjennelse. På den annen side kan de benyttes med kortslutningssikkerhet (SCCR) på 200 kA (etter UL 1449 ed 4) universelt, uten ytterligere beregninger.

Tilbake oppover
3-phase Wye - systemspenning (faser)Navn (artikkelnummer)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
3-phase Wye - systemspenning (faser)Navn (artikkelnummer)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded Delta - systemspenningNavn (artikkelnummer)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded Delta - systemspenningNavn (artikkelnummer)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

Sikringer

Overspenningsbeskyttelse som etter UL 1449 er godkjent som type 1 Listed, trenger ingen overstrømsbeskyttelse (1). Gjennom NEC foreskrives det likevel å beskytte ledningene mot overstrøm. Dermed kan det være nødvendig å utstyre ledningene til SPD med overstrømsanordninger (Overcurrent Protection Device, OCPD) (2).

Utformingen eller definisjonen av OCPD foregår i henhold til NFPA 79 ikke gjennom produsenten av enheten som benyttes, men gjennom anleggsplanlegger, i dette tilfellet gjennom maskinbyggeren. Dette gjelder også for SPD-er. Fremgangsmåten ved utforming av OCPD til overspenningsbeskyttelsesutstyr tilsvarer fremgangsmåten for alle andre enheter. Fordi en SPD ikke har laststrøm, kan dataene for tilkoblingsledning som er angitt av SPD-produsenten, benyttes. De inneholder både minimum og maksimum tverrsnitt samt også tillatt ledningsmaterial. Med utgangspunkt i disse dataene kan overstrømsbeskyttelsesanordningen deretter utformes, og da som vanlig ved hjelp av tilhørende tabeller i NEC.

Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk