Opplæring innen funksjonell sikkerhet

Opplæring

Sertifiserte opplæringer for funksjonell sikkerhet

Utvid kunnskapen din rundt temaet sikkerhet.

Hvert år diskuteres utallige endringer på eksisterende standarder og maskindirektiver. Med en økende bebvissthet rundt funksjonell sikkerhet, og da først og fremst i internasjonal sammenheng, blir de lovbestemte rammebetingelsene rundt maskinsikkerhet stadig mer komplekse. Skaff til veie all nødvendig kunnskap for å sørge for at produkter og programmer innen funksjonell sikkerhet brukes i henhold til forskriftene.

FS Technician for Machinery med TÜV Rheinland-sertifikat

For maskinprodusenter tilbyr Phoenix Contact, sammen med TÜV Rheinland, omfattende sertifisering for Functional Safety Technician for Machinery. Ved anskaffelsen av TÜV-Technician kan du selv implementere alle kravene til maskinsikkerhet.

Dette seminaret gjennomfører Phoenix Contact som Course Provider innenfor rammen av programmet TÜV Rheinland Functional Safety.   Når den avsluttende testen er bestått, mottar deltagerne det kjente sertifikatet Functional Safety Technician (TÜV Rheinland) og oppføres på listen med betegnelsen FS Technician (TÜV Rheinland) for Machinery - CE Practice, på sidene til TÜV Rheinland Industrie Service GmbH.

Beskrivelse Språk
Implementering av maskindirektivet [PDF, 0,16 MB]
Seminar på 4 1/2 dag
engelsk

Datoer for opplæring 2019

Vedlagt følger en oversikt over kommende datoer. Ved behov kan individuelle opplæringer og steder forespørres. Opplæringene tilbys på tysk og engelsk.

DatoStedAdresseSpråk
23.09.2019 -
27.09.2019
Herrenberg,
Tyskland
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Vertriebsbüro Herrenberg
Solectronstr. 2 / Ind.-Gebiet Gültstein
71083 Herrenberg
tysk
18.11.2019 -
22.11.2019
Bad Pyrmont,
Tyskland
PHOENIX CONTACT Electronics GmbH
Dringenauer Str. 30
31812 Bad Pyrmont
tysk

Kontakt for påmelding eller individuelle datoer

Få oversikten over det komplette tilbudet med opplæringer for funksjonell sikkerhet med alle steder og datoer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00