Funksjonell sikkerhet

Funksjonell sikkerhet

Klar til utfordringen

Safety med Phoenix Contact: Beskyttelse for menneske og maskin.

Tilbake til Teknologier

Kategorier

 • Standarder og direktiver
  Standarder og direktiver

  På området for funksjonell sikkerhet må normer og standarder oppfylles for å være i henhold til det nødvendige sikkerhetsnivået. Phoenix Contact hjelper deg med å forstå sikkerhetskravene.

 • Leksikon
  Leksikon

  Her finner du kompakte forklaringer på de viktigste begrepene for funksjonell sikkerhet.

 • FAQ
  FAQ funksjonell sikkerhet

  Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

 • Opplæring
  Opplæring

  Phoenix Contact tilbyr sertifiserte opplæringer rundt temaet funksjonell sikkerhet, som FS Technician for Machinery med sertifikat fra TÜV Rheinland

Hva er funksjonell sikkerhet?

Som utvikler og produsent av smarte anlegg står du foran en stor utfordring: Ethvert system, uansett hvor velgjennomtenkt det er, innebærer alvorlige risikoer for sine umiddelbare omgivelser. Standardene og direktivene for funksjonell sikkerhet, også kalt FuSi, innebærer pålitelig beskyttelse for mennesker, miljøet og maskiner. De definerer håndtering av risikoer i form av automatiserte sikkerhetssystemer. Functional Safety beveger seg på et lovregulert område. En av de viktigste standardene er EN ISO 13849-1, som regulerer hvilke sikkerhetsbestemmelser en maskin må oppfylle. Viktige størrelser for påliteligheten til sikkerhetsrelaterte funksjoner er Sikkerhetsintegritetsnivået (SIL) og Performance Level (PL).

Maskindirektiv: Krav til maskinsikkerhet

EF-maskindirektivet inneholder grunnleggende krav om sikkerhet og helsevern. Det har som formål å redusere antall ulykker ved håndtering av maskiner. Derfor kreves det i direktivet at aspektet sikkerhet flyter inn i utformingen av anlegget og byggingen av maskiner.

Innenfor det europeisk økonomiske samarbeidsområdet er CE-merking en forutsetning for å kunne sette maskinen i omløp og benytte den uten begrensninger. Maskinenes CE-merking er gyldig kun dersom kravene er oppfylt på alle måter. Det gjelder også for alle maskiner: Fra store produksjonsanlegg i industrien og helt til kjøkkenmaskiner.

For å oppnå funksjonell sikkerhet må definerte tiltak iverksettes. De nødvendige sikkerhetsfunksjonenes typer og mengde fastsettes ved hjelp av en risikoevaluering. Kravene til maskinsikkerhet er beskrevet i maskindirektivet med 3-trinnsmetoden.

Veiledning rundt sikkerhet, fra evaluering av fare og helt til ferdig sertifisert anlegg.

For deg som produsent innebærer implementering av sikkerhetsfunksjoner i maskinene, ytterligere arbeid. Phoenix Contact hjelper deg i form av individuell veiledning. Uavhengig av produsent står TÜV-sertifiserte Functional-Safety-eksperter fra Phoenix Contact ved din side langs hele sikkerhetslivssyklusen når du skal planlegge, bygge, forandre, komplettere og drifte maskiner.

I tillegg vil du oppdage en omfattende portefølje med produkter og løsninger for funksjonell sikkerhet. Sikkerhetsbryterne, sikkerhetsreleene og de sikre kontrollerne åpner for enkel idriftsetting og konfigurering av anlegget ditt. Slik kan du konsentrere deg om kjernekompetansen din, og kan stole på at lovbestemte spesifikasjoner overholdes og at anlegget driftes sikkert.

Know-how in Safety

Utførelse av arbeid i fabrikker, som blir stadig mer nettorganiserte og intelligente, må reguleres på en slik måte at eventuelle farlige situasjoner håndteres pålitelig. Det foretas på best mulig måte via et individuelt sikkerhetskonsept. I takt med nye utfordringer innen industrien er spesialområdet funksjonell sikkerhet i konstant endring.

Phoenix Contact yter dermed gjerne støtte for at man skal kunne holde seg fortløpende oppdatert om endringer i standardene og nye teknologier. I samarbeid med GIT SICHERHEIT beskriver Phoenix Contact trender og forandringer på markedet for sikkerhet – og hva du som maskinoperatør eller produsent bør vite.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00