Tilbake til oversikten

Standarder og direktiver

EF-maskindirektiv

Faller produktene dine inn under bruksområdet for maskindirektiv 2006/42/EF? Skal de settes i omløp på det indre marked i Europa? Da må kravene i maskindirektivet følges.

Maskinenes CE-merking er gyldig kun dersom kravene er oppfylt på alle måter. Innenfor det europeisk økonomiske samarbeidsområdet er denne merkingen en forutsetning for å kunne sette maskinen i omløp og benytte den uten begrensninger.

Maskindirektivet har som formål å redusere antall ulykker som oppstår ved håndtering av maskiner. Derfor krever direktivet at aspektet sikkerhet flyter inn i konstruksjonen og byggingen av maskiner.

I tillegg må det sørges for at den tekniske dokumentasjonen som kreves i maskindirektivet, også fremstilles. Det skal kunne være mulig å evaluere maskinens samsvar med kravene som stilles i maskindirektivet på bakgrunn av maskinens tekniske dokumentasjon.

Produsenten av en maskin, eller produsentens representant, er ansvarlig for å fremstille den tekniske dokumentasjonen og for at maskinen oppfyller alle krav.

Vesentlig innhold i maskindirektivet:

 • Beskrivelse av bruksområde i maskindirektivet
 • Avgrensning til andre europeiske direktiver
 • Definisjon av fullstendige og ufullstendige maskiner
 • Krav til fullstendige og ufullstendige maskiner
 • Krav og tiltak for å sette maskiner i omløp og for idriftsettelse av maskiner
 • Forklaring av harmoniserte standarder
 • Metoder for evaluering av maskinsamsvar
 • Metoder for ufullstendige maskiner
 • CE-merking
 • Grunnleggende krav for sikkerhet og helsevern for konstruksjon og bygging av maskiner
 • Fremgangsmåte ved risikoevaluering av maskiner
 • Påkrevet teknisk dokumentasjon
Tilbake oppover

EN-standarder for maskinsikkerhet

Sikkerhetsstandarder for maskiner  

Sikkerhetsstandarder for maskiner

Maskindirektivet inneholder grunnleggende krav om sikkerhet og helsevern.
I tilhørende Official Journal fra EU er de harmoniserte standardene til maskindirektivet angitt.

En maskin er i samsvar med grunleggende krav om sikkerhet og helsevern dersom den er produsert i samsvar med disse harmoniserte standardene.

EN-standardene inndeles i forskjellige typer:

 • Typ A – Grunnleggende standard for sikkerhet
 • Typ B – Sikkerhetsgruppestandard
 • Typ C – Sikkerhetsproduktstandard

 

Inndeling av EN-standarder

Type A

Grunnleggende sikkerhetsstandarder som tar for seg grunnbegreper, konstruksjonsveiledninger og generelle aspekter (for eksempel utforming og arbeidsmetoder) som gjelder for alle maskiner, utstyr og anlegg.

Type B

Sikkerhetsgruppestandarder omkring et sikkerhetsaspekt eller en type sikkerhetsrelevante anordninger som kan brukes for mange forskjellige maskiner, anlegg og forskjellige typer utstyr.

 • Type B1 – Spesielle sikkerhetsaspekter, for eksempel sikkerhetsavstander og grenseverdier for overflatetemperaturer.
 • Type B2 – Sikkerhetsrelaterte anordninger, for eksempel nødstopp- eller tohåndskoblinger.

Type C

Maskinsikkerhetsstandarder med detaljerte sikkerhetskrav omkring alle signifikante farer for en bestemt maskin eller en gruppe maskiner. Type C-standardene betegnes også ofte som produktstandarder.

Tilbake oppover

Harmoniserte standarder for funksjonell sikkerhet

Sammenligning av PL og SIL  

Sammenligning av PL og SIL

EN 62061 og EN ISO 13849-1 ble spesielt avledet fra EN 61508 for maskinteknikksektoren. Disse standardene beskriver spesifikt kravene som stilles til sikkerhetsrelevante deler i styringer på maskiner.

Begge standarder er harmonisert med maskindirektivet og gjenspeiler dagens tekniske status. I motsetning til forgjengerstandarden EN 954 kan disse standardene også benyttes for komplekse og programmerbare systemer. Utover dette inneholder de alle aspekter for funksjonell sikkerhet, som er avledet fra EN 61508. Dermed spiller ikke lenger kun deterministiske aspekter en rolle. I tillegg er også statistiske sannsynligheter for svikt i systemer samt organisatoriske tiltak for å forhindre og oppdage feil, viktige faktorer.

For begge standarder utgjør sikkerhetsintegriteten målet for sikkerhet.

EN 62061 benytter SIL 1 til SIL 3 og EN 13849 benytter PL a til PL e som diskrete nivåer for sikkerhetsintegritet.

Tilbake oppover

Bruksområder for EN 62061 og EN ISO 13849-1

Hvorfor finnes det to forskjellige standarder for tilsynelatende samme bruksområde? I denne tabellen finner du svar på spørsmålet.

EN 62061EN ISO 13849-1
Enkle elektromekaniske systemer som releer eller enkel elektronikk.Enkle elektromekaniske systemer som releer eller enkel elektronikk.
Komplekse elektroniske systemer samt programmerbare systemer med alle arkitekturformer.Komplekse elektroniske systemer samt programmerbare systemer med tiltenkte arkitekturformer.
Kravene er fastsatt spesifikt for elektriske styresystemer. Fastsatt ramme og metodologi kan likevel benyttes for andre teknologier.Kan benyttes direkte for teknologiske metoder utenfor elektroteknikk, for eksempel hydraulikk og  pneumatikk.
Tilbake oppover

Sikkerhetsstandard EN ISO 13849-1

Fastsettelse av Performance Level  

Fastsettelse av Performance Level

EN ISO 13849-1 beskriver utformingen av sikkerhetsrelaterte deler i styringer. En viktig størrelse for påliteligheten til sikkerhetsrelaterte funksjoner er Performance Level (PL).

For å fastsette nødvendig PL må forskjellige kriterier vurderes: Skadeomfang, hyppighet og varighet samt muligheter for å unngå faren.

Med følgende diagram kan du fastsette nødvendig Performance Level (PLr) på bakgrunn av disse tre kriteriene.

 

Utkast og fastsettelse av styrearkitektur

Perfomance Level (PL) for den sikkerhetsrelaterte delen av en styring (SRP/CS) fastsettes med vurdering av følgende parametere:

 • Kategori – er fastsatt som definert struktur i standarden
 • Gjennomsnittlig tid til farlig svikt (MTTFd) – stilles til disposisjon av komponentprodusenten
 • Diagnostisk dekningsgrad (DC) – fremgår av standarden
 • Svikt som følge av felles årsak (CCF) – fastsettes som punktsystem etter forskjellige kriterier
 • Oppnådd Performance Level (PL) – fastsettes ved hjelp av en tabell og må være lik eller større enn nødvendig PLr
Fastsettelse av Performance Level
Tilbake oppover

Implementering av EN ISO 13849-1

EN ISO 13849-1 beskriver ikke bare maskinvareoppbyggingen av sikkerhetsrelevante deler i en styring, men også programvareutformingen.

Standarden stiller krav til den komplette livssyklusen til sikkerhetsfunksjonene og anbefaler metoder for omsetting med konfigurerbare sikkerhetsmoduler.

Beskrivelse Språk Stand
Implementering av EN ISO 13849-1 [PDF, 0,25 MB]
Her finner du detaljert informasjon om hvordan du implementerer EN ISO 13849-1 korrekt.
tysk 01.11.2010
Tilbake oppover

Sikkerhetsstandard DIN EN 62061

Fastsettelse av SIL-klasse  

Fastsettelse av sikkerhetsintegritetsnivå

DIN EN 62061 beskriver de funksjonelle sikkerhetsaspektene ved sikkerhetsrelaterte elektriske, elektroniske og programmerbare styresystemer.

En viktig størrelse for påliteligheten til sikkerhetsrelaterte funksjoner er sikkerhetsintegritetsnivået (SIL).

For å fastsette nødvendig SIL vurderes forskjellige kriterier:

 • Personskadenes alvorlighetsgrad (S)
 • Hyppighet og varighet av eksponering for fare (F)
 • Sannsynlighet for farefull hendelse (W)
 • Muligheter til å unngå eller begrense skaden (P)

 

Utkast av styrearkitektur og fastsettelse av oppnådd yteevne

Den sikkerhetstekniske størrelsen for delsystemer fremgår av følgende verdier:

 • Feiltoleranse på maskinvare (HFT), applikasjonsspesifikk
 • Andel sikker svikt (SFF), produsentopplysninger
 • Diagnostikkdekningsgrad (DC), produsentangivelser eller EN ISO 13849-1
 • Sannsynlighet for farefull hendelse pr. time (PFHd), fremgår av de andre verdiene
 • Proof-Test-intervall eller bruksvarighet, produsentangivelser/spesifikk
 • Diagnostikk-testintervall, applikasjonsspesifikk
 • Tilbøyelighet til svikt som følge av felles årsak, produsentangivelser eller EN ISO 13849-1
Fastsettelse av sikkerhetsintegritetsnivå
Tilbake oppover

Sikkerhetsfunksjonens arkitektur (SRP/CS, SRECS)

 • SRP/CS (Safety-related part of a control system)
 • SRECS (safety-related electrical control system)
Sikkerhetsfunksjonens arkitektur
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk