Standarder

Standarder

Sikre og med lang levetid

Kontrollerte trykkmetoder fra Phoenix Contact.

Aldringstest

Aldringstest: Tids- og temperaturkarakteristikk  

Aldringstest: Tids- og temperaturkarakteristikk

i henhold til IEC 60947-7-1/-2

Rekkeklemmene utmerker seg blant annet med lange livssykluser og at de tåler varige brukstemperaturer på +125 °C. For at også rekkeklemmemerkingen hhv. -påtrykket skal imøtekomme disse kravene, utstyres merkemateriell som Phoenix Contact bruker, med varmestabilisatorer.

For å simulere bruk over mange år utsettes merkemateriellet i klimaskapet, sammen med rekkeklemmer og ledere, for en fastsatt temperatursyklus. Nederste temperatur i klimaskapet settes til +20 °C og øverste temperatur til +120 °C (+80 °C ved PVC).

Under oppvarmingen og pausen på ti minutter oppnår testobjektene maksimalt tillatt driftstemperatur. Deretter følger avkjølingsfasen. Testen inneholder totalt 192 sykluser.

Merkemateriell fra Phoenix Contact kontrolleres kun i henhold til IEC 60947-7-1/-2. Alle kunststoffer som brukes har tilstrekkelige sikkerhetsreserver.

Tilbake oppover

Olje- og kjemikaliebestandighet

Med referanse til DIN EN ISO 175

Som følge av ytre medier, for eksempel væske eller gass, kan fysiske og/eller kjemiske prosesser eller reaksjoner oppstå. Det kan føre til endringer i kunststoffegenskapene. Kunststoffene kan bli skadet og også ødelagt.

Som følge av dette kan merker og påtrykk også bli påvirket. For å unngå dette bruker Phoenix Contact kun kunststoffer og merke- og trykkmateriell som er testet med referanse til DIN EN ISO 175.

Tilbake oppover

UV-lysbestandighet

UV-lysbestandighet ved kunststoffer  

UV-lysbestandighet ved kunststoffer

i henhold til DIN EN ISO 4892-2 og DIN EN ISO 60068-2-5

Ved kunststoffer fører UV-B-andeler til begrensninger i de mekaniske egenskapene. Som en konsekvens av dette kan påtrykk og merker bli skadet i ulik grad, avhengig av kunststofftype.

Merkemateriell fra ‍Phoenix Contact oppbevares under UV-stråler både i tørr og fuktig atmosfære og kontrolleres i henhold til nevnte standarder.

Tilbake oppover

Korrosjonstest

Korrosjonstest i henhold til DIN 50018  

Korrosjonstest

iht. DIN 50018

Ekstreme påvirkninger fra omgivelsene stiller høye krav til selve komponentene og merkingen av disse. Testmetoden nedenfor, med referanse til DIN 50018, beskriver korrosjonskontrollen i skiftende kondensvannomgivelser med atmosfære som inneholder svoveldioksid.

To liter destillert vann og en liter SO2-gass ledes inn i et klimaskap. Ved +40 °C testtemperatur dannes det en syreholdig atmosfære som angriper testobjektenes overflate. Etter åtte timer testtid tørker testobjektene i 16 timer med åpen dør.

Deretter foretas en visuell kontroll under mikroskop. Alle typer merkemateriell som brukes av Phoenix Contact oppfyller kravene i denne strenge standarden og tåler aggressive medier meget godt.

Tilbake oppover

Saltsprøytetåke

Saltsprøytetåke i henhold til IEC 60068-2-11/-52  

Saltsprøytetåke

i henhold til IEC 60068-2-11/-52

Spesielt innen skipsbygging må tekniske komponenter merkes og holdes permanent i lett leselig tilstand i korrosive omgivelser. Saltinnholdet i luften, i kombinasjon med økt fuktighet, stiller høye krav til påtrykket og materiellet som brukes.

Med utgangspunkt i IEC 60068-2-11/-52 kan belastningen ved havklima simuleres. Materialenes motstandsdyktighet testes ved hjelp av saltsprøytetåke i korrosive omgivelser. Testobjektene legges i denne forbindelse inn i testkammeret og finsprayes med en 5 % natriumkloridløsning (NaCl, pH-verdi 6,5-7,2) ved en temperatur på +35 °C i 96 timer.

Etter at testingen er avsluttet følger en kontroll under mikroskop. Merkemateriell fra Phoenix Contact imøtekommer disse høye kravene og kan også brukes ved ekstreme klimaforhold.

Tilbake oppover

Løsemiddelbestandighet

Med referanse til EN 60464‑2:2001

Merkinger og påtrykk må tåle forskjellige typer løsemiddeldamp. Med referanse til ovennevnte standard lagres merker og tekst i ti dager i omgivelser med aceton, n-heksan og etanol og må deretter være lesbare.

Tilbake oppover

Slite- og viskebestandighet

Slitasje- og viskebestandighet i henhold til DIN EN 61010-1 / DIN EN 61439-1  

Slite- og viskebestandighet

i henhold til DIN EN 61010-1 / DIN EN 61439-1

Merking og påtrykk må tåle rengjøringsmidlene som brukes i industrien. I henhold til ovennevnte standard skal merking og påtrykk tørkes av med vann, isopropanol, vaskebensin og n-heksan. Til slutt skal alt være lett lesbart.

Merkemateriell fra Phoenix Contact imøtekommer de høye kravene til slitasje- og viskebestandighet og er egnet for alle typer bruk.

Tilbake oppover

Ripefasthet

Ripefasthet med referanse til DIN EN ISO 1518  

Ripefasthet

Med referanse til DIN EN ISO 1518

Merking og påtrykk må tåle punktuelle og/eller linjeformede mekaniske belastninger. Av denne grunn tester Phoenix ‍Contact all merking og påtrykk med hensyn til ripebestandighet etter ovennevnte standard.

En rissestikkel med halvkuleformet spiss (diameter 1 mm) utøver en belastning på testobjektene. Avhengig av merkemetoden er verdiene 2 N til 6 N. Deretter foretas en visuell kontroll av testobjektene under mikroskop. Merkemateriell fra Phoenix Contact imøtekommer disse høye kravene med hensyn til mekanikk.

Tilbake oppover

Vibrasjonssikkerhet

i henhold til IEC 60068-2-6

Denne kontrollen brukes som bekreftelse på vibrasjonsfastheten og sikkert feste av merkemateriell ved permanente belastninger i form av vibrasjoner. Harmoniske, sinusformede svingninger for simulering av roterende, pulserende eller oscillerende krefter overføres til testobjektet.

Testen foregår i alle tre romakser (x, y, z). I forbindelse med testen kjøres et frekvensområde på 3 Hz til 150 Hz med en hastighet på én oktav pr. minutt. Akselerasjonens effektivverdi er opptil 50 m/s2.

Testobjektene testes i de tre aksene i henholdsvis to timer. På merkemateriellet skal det ikke oppstå skader som kan påvirke videre drift negativt. Alt merkemateriell fra ‍Phoenix Contact er i samsvar med standarden og er spesielt godt egnet for bruk der de utsettes for større vibrasjoner.

Tilbake oppover

Vibrasjonstest

Vibrasjonstest i henhold til DIN EN 61373 – bredbåndstøy  

Bredbåndstøy

I henhold til DIN EN 61373 - bredbåndstøy (styrkegrad i henhold til DIN EN 50155)

På mange bruksområder utsettes merkemateriell for større og mindre vibrasjoner, spesielt innen trafikkteknikk. For å få en mest mulig realistisk simulering av vibrasjonen kontrolleres testobjekter med økende og synkende frekvenser og amplituder.

I forbindelse med testen kjøres et frekvensområde på 5 Hz til 150 Hz. Akselerasjonens effektivverdi er opptil 42,5 m/s2. Testobjektene testes i de tre aksene (x, y, z) i henholdsvis fem timer. På selve komponentene og merkemateriellet skal det ikke oppstå skader som kan påvirke videre drift negativt. Alt merkemateriell fra Phoenix Contact imøtekommer disse høye kravene med hensyn til vibrasjon.

Tilbake oppover

Kappetest

Kappetest med referanse til DIN EN ISO 2409  

Kappetest

Med referanse til DIN EN ISO 2409

En limbåndstest utføres i den forbindelse. Et transparent selvklebende limbånd med en klebeevne på 10 ± 1 N påføres på merkingen eller trykket som skal testes. Deretter trekkes det av overflaten i en vinkel på 60° mot trekkretningen med en hastighet på ca. 1 cm/s.

Etter testen skal det ikke være synlige rester av påtrykket på limbåndet. Merkemateriell fra Phoenix Contact oppfyller kravene i denne standarden, og de er bestandige og løsningsfrie.

Tilbake oppover

Klebekrafttest

Klebekrafttest med referanse til FINAT-testmetode nr. 2  

Klebekrafttest

Med referanse til FINAT-testmetode nr. 2

Denne testen brukes til å sammenligne etikettenes klebekraft på ulike basismaterialer. En etikettstrimmel (25x175 mm) påføres baismaterialet med spesifisert kraft.

Etter en definert lagringstid trekkes strimmelen av basismaterialet i en vinkel på 90° og med en hastighet på 300 mm/min. Klebekraften angis i N/25 mm. Ved hjelp av testen kan man dermed velge den etiketten som er best egnet for formålet.

Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00