Laserteknologi

Laserteknologi

Permanent og pålitelig merking

Pålitelig laserteknologi fra Phoenix Contact.

Dine fordeler

  • Basert på ytterbium pulsfiberlaser-teknologi
  • Stort materialspekter i aluminium, stål, kunststoff og folier
  • Laserdirektemerking betyr: Uten blekk, uten fargebånd
  • Permanent merking i form av gravering, herding eller karbonisering
  • Høy kvalitet: Strekkodeegnet, oppløsning 500 dpi

Strålekilder

Skjematisk oppbygging av en fiberlaser  

Skjematisk oppbygging av en fiberlaser

Lasere deles inn i to typer, avhengig av driftsmodi:

  • Kontinuerlig-bølgelasere sender ut en konstant lysbølge med uforandret intensitet
  • Pulslasere genererer en pulserende stråle og deles inn i kort- og ultrakortpulslasere, avhengig av varighet

Lasere spesifiseres med utgangspunkt i mediet som benyttes: Faststoff- og glasslaser. Det aktive mediet i faststofflasere er dopet glass eller krystaller. Her er fremmedioner integrert i det aktive krystallet i forskjellig konsentrasjon. Disse ionene foreligger i en bestemt dotation (konsentrasjon). Typiske dopingmaterialer er neodym, ytterbium, titan og erbium.

Fiberlaseren er blant faststofflaserne, og på grunn av sin kompakte byggform og vedlikeholdsvennlige egenskaper er den spesielt godt egnet for merking. En typisk fiberlaser er ytterbium-yttrium-aluminium-granat-laseren.

Ytterbium-yttrium-aluminium-granat-laseren sender ut infrarød stråling slik at laserstrålen, sammenlignet med CO2-laserstråler, også kan ledes gjennom glassfiberkabler. På grunn av en lavere bølgelengde kan denne laseren fokuseres på et mindre område og oppnår dermed høyere oppløsning enn en CO2-laser.

Utsuging

Ved bearbeiding med lasere kan det oppstå støv og gass. Disse må fjernes fra bearbeidingsomgivelsene for å sikre uforandret høy kvalitet. Også av arbeidssikkerhetsmessige hensyn er utsuging som er tilpasset de respektive anvendelsene, nødvendig. For å sikre en høyest mulig utsugingsgrad er en kombinasjon av filtre i forskjellige filterklasser hensiktsmessig. De forskjellige filtertypene skilles etter partikkelstørrelse:

  • Grovstøvfilter (partikler > 10 µm)
  • Finstøvfilter (partikler 1 til 10 µm)
  • Svevestoffilter (partikler < 1 µm)

I idealtilfeller forhåndsfiltreres luften fra bearbeidingsomgivelsene ved hjelp av forskjellige finstøvfiltre. I neste trinn filtreres deretter også de minste partiklene fra luften ved hjelp av et svevestøvfilter. På denne måten oppnås totale utskillingsgrader på over 99,9 %.

Til produktene

Ønsker du mer informasjon om disse produktene? Klikk på knappen nedenfor.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00