UV-LED-teknologi

UV-LED-teknologi

Rask og miljøvennlig merking

UV-LED-teknologi i høy kvalitet fra Phoenix Contact.

Dine fordeler

  • Merket material er umiddelbart klart til bruk med UV-LED-teknologi
  • Tørke- og ripefast merking
  • Løsemiddelresistent merking med klart og godt resultat
  • Utslippsfri og med sparsommelig energiforbruk takket være LED-teknologi
  • Strekkodeegnet

Trykkprinsipp

UV-trykkprosedyre  

UV-trykkprosedyre

En trykkmetode med høy fleksibilitet og samtidig høy bestandighet og lave kostnader er trykking med UV-herdende fluid. Her påføres en spesiell fluid på komponenten ved hjelp av et skrivehode på tilnærmet samme måte som ved blekkskrivere, før det herdes med en lyskilde.

I skrivehodet dannes det i fluidet enkeltdråper som akselereres i retning komponenten. For å generere ønsket trykkprofil kjører skrivehodet over komponenten og påfører fluidet linjevis. UV-stråler herder fluidet i løpet av samme arbeidstrinn. Komponenten varmes ikke opp verken ved trykking eller herding.

Denne trykkteknologien kan benyttes på mange bruksområder. Merkeskilt i kunststoff kan merkes på samme måte som forbehandlede metallskilt

Fluid uten løsemidler

Merkefluid uten løsemidler  

Merkefluid uten løsemidler

Ved merkingen benytter UV-skrivere fra Phoenix Contact et fluid som er uten løsemidler. Fluidet består av tre hovedkomponenter:

  • UV-initiator, som gir impulsene til den fotokjemiske reaksjonen for herding av fluidet på trykksubstratet.
  • Bindematerial som fungerer som bærermatrise for trykkingen
  • Fargepigment for dekkraften

Nøkkelen bak teknologien for digitalt UV-trykk er den fotokjemisk induserte polymerisasjonen. UV-strålingen omformer fluidets initiatorer til såkalte radikaler. Radikaler er molekyler med et ubundet elektron som forsøker å danne en forbindelse. Radikalene aktiverer bindekomponentenes molekyler, såkalte monomerer, og forbinder seg med dem i kjeder og matriser. Slike kjeder betegnes som polymerer. De omslutter fargepigmentene og sørger dermed for at blekket herder. Trykkprosedyren er helt uslippsfri, ettersom fluidet som benyttes er uten løsemider og uten lett flyktige substanser.

Løsemiddelholdig blekk

I tillegg til UV-herdende fluider kan også løsemiddelholdig blekk benyttes. Hvis
det ikke benyttes, er det fare for at det tørker inn. For å herde blekket varmes komponenten
opp i flere minutter etter trykkprosessen, avhengig av material og blekk til
temperaturer mellom +70 °C og +200 °C.

Komponenten må avkjøles før den kan benyttes videre. Ikke alle materialer er egnet for denne metoden, da spesielt kunststoff kan bli deformert ved slike høye temperaturer. Som følge av temperaturpåvirkningen fordamper løsemiddelet vanligvis ved disse blekktypene. I tillegg må det sikres at det tørre blekket ikke løses igjen av andre løsemidler. I produktene fra Phoenix Contact benyttes derfor UV-herdende fluid.

Skrivehoder

Generelt skilles det mellom to forskjellige måter for å overføre blekk og fluid på komponenter.

Continous InkjetDrop-on-Demand-Inkjet (DOD)
Avfyring av blekkdråpenepermanentved behov (under den egentlige trykkeprosessen)
Blekk/fluidmed høy løsemiddelandelløsemiddelholdig eller løsemiddelfri
Dyseren eneste dyse med kontinuerlig strålehøyt antall dyser med loddrett avfyrte dråper
Oppløsninggrov (f.eks. for kabelmerking)høy (for trykk av høy kvalitet)

Ved DOD Inkjets kan to forskjellige skrivehodeteknologier benyttes:

  • Bubble-Jet-metoden: Her genereres en dampboble gennom elektrisk oppvarming og som deretter presser dråpen ut av dysen som følge av trykket som oppstår. For å generere dampboblen kreves et løsemiddelholdig blekk. Bubble-Jets benyttes i prisgunstige skrivere, for eksempel for privat bruk.
  • Piezo-Jet-metoden: Her består dysekanalene av piezokrystaller som begynner svinge ved hjelp av elektriske impulser. Det fører til at dråpene aktiveres. Piezo-Jets er skrivehoder av høy kvalitet og med lang levetid som benyttes for eksempel ved UV-trykking. Også BLUEMARK ID og BLUEMARK ID COLOR benytter Piezo-Jet-metoden.

Lyskilder

Lysspekter

Lysspekter

Som UV-lyskilde benyttes ofte UV-lamper (brennere). På grunn av konstruksjonen innebærer dette høy varmeutvikling. Disse brennerne er meget ytelsessterke, og har likevel samtidig stor spredningsbredde på UV-lyset som sendes ut. Derfor leverer f. eks. en UV-C-brenner (100-280 nm bølgelengde) også lysemisjoner på UV-A- (315-380 nm) og UV-B-området (280-315 nm).

LED-er er et alternativ til brennerne. UV-LED-er sender ut lys på et meget smalt område (UV-A) og har med dette, i motsetning til brennerne, en betydelig smalere spredningsbredde. Den UV-induserte fotokjemiske polymerisasjonen foregår ofte på et bølgelengdeområde fra 200 til 400 nanometer. En ytterligere fordel er den minimale varmeutviklingen. Det gjør det mulig å fremstille mindre og lettere skrivere som BLUEMARK fra Phoenix Contact.

Til produktene

Ønsker du mer informasjon om disse produktene? Klikk på knappen nedenfor.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00