RFID-teknologi

RFID-teknologi

Skriving og avlesning kontaktløst og uten visuell kontakt

Ytelsessterk RFID-teknologi fra Phoenix Contact.

Dine fordeler

 • Kontaktløs datainnsamling i sanntid uten visuell kontakt
 • Samtidig gjenkjenning av flere transpondere
 • Uømfintlig mot smuss og overflateskader
 • Mulighet for datalagring og -endring

Teknologi

RFID står for Radio-Frequency-Identification og betyr at objekter kan identifiseres kontaktløst og uten visuell kontakt. Et RFID-system består av transponder og lese- henholdsvis lese-/skriveenhet. Det finnes et høyt antall forskjellige RFID-systemer på markedet. De har alle likevel tre felles egenskaper:

 • Entydig merking av komponenter eller objekter
 • Kontakt- og trådløs identifisering av merket komponent eller objekt
 • Merket komponent eller objekt sender dataene sine kun etter anmodning fra lese- henholdsvis lese-/skriveenheten

Det genererer grunnfunksjoner som ethvert RFID-system må imøtekomme. Avhengig av bruksområde kan RFID-systemene ha mange forskjellige funksjoner.

 • Identifisering av transponder
 • Lesing av transponderdata
 • Samtidig administrering av flere transpondere
 • Gjenkjenning av feil gir sikker drift

Typer RFID-systemer

 • Read-only-systemer: Leseenhet og transponder som kun er skrevet med et initialt ID-nummer. For å tilordne disse RFID-transponderne ytterligere data må ID-numrene tilknyttes tilsvarende informasjon i en database.
 • Read-/write-systemer: Lese-/skriveenhet og transponder som inneholder en egen lagringsenhet. Transpondernes interne lagringsenheter implementeres på forskjellige måter. Lese-/skriveenheten avleser disse lagringsenhetene og kan også skrive på dem på nytt.
Funksjonsprinsipp RFID

Funksjonsprinsipp RFID

Frekvensområder ved forskjellige metoder

Transportmediet for utveksling av data mellom transponder og lese- henholdsvis lese-/skriveenhet er radiobølger. Ved RFID-systemer benyttes forskjellige frekvensområder.

 Lavfrekvens (NF)Høyfrekvens (HF)Ultrahøyfrekvens (UHF)Mikrobølgefrekvens (SHF)
Frekvens30-500 kHz13,56 MHz850 hhv. 950 MHz2,45 hhv. 5,8 GHz
Rekkeviddeopptil 1,2 m0,01-0,3 m2,5 mopptil 300 m
Lesehastighetlangsomavhengig av ISO-standardraskmeget rask
(aktiv transponder)
Typisk transponderSmart Label,
transponder i kunststoffhylse,
korttransponder
Smart LabelSmart Labeltransponder i storformat

Transponder

Det finnes to prinsipielle typer RFID-transpondere: Aktive transpondere har en egen energiforsyning. De aktiveres først når en lese- henholdsvis lese-/skriveenhet sender kommandoer innenfor transponderens rekkevidde.

Passive transpondere forsynes med energi fra lese- henholdsvis lese-/skriveenheten Denne energiforsyningen kan foretas vie en induktiv kobling eller med Backscatter-metoden. Ved induktiv kobling induserer det elektromagnetiske feltet til lese- henholdsvis lese-/skriveenheten en spenning på transponderens antenne. I et neste trinn følger likeretting av spenningen.

For systemer med lang rekkevidde benytter man ofte Backscatter-metoden. Her trenger både transponderen og lese- henholdsvis lese-/skriveenheten en dipolantenne med resonansegenskaper for respektive frekvens i RFID-systemet. Hvis antennen til lese- henholdsvis lese-/skriveenheten sender ut en sendeeffekt, er denne tilgjengelig på transponderantennen som høyfrekvensspenning. Transponderen benytter den for strømforsyning gjennom en likeretting.

Transpondere for industriell merking har også mange forskjellige byggformer, blant annet:

 • Smart Labels er ID-etiketter som fortrinnsvis appliseres på kunststoffolier eller papir
 • Transpondere i kunststoffhylser benyttes ved robuste anvendelser med strenge krav til fuktighetsresistens.
 • Korttranspondere er lagt i kunststoff, for eksempel i bankkortformat

Funksjonsprinsipp ved dataoverføring

Koblingselementer som spoler eller antenner på transponderen og lese- henholdsvis lese-/skriveenheten åpner for dataoverføring mellom begge komponenter.

Lese- henholdsvis lese-/skriveenheten genererer et høyfrekvent elektromagnetisk vekselfelt. Hvis en transponder befinner seg innenfor dette feltet, kan en kommunikasjon etableres. Induksjonen genererer en spenning i transponderspolen. Dermed genererer transponderens elektronikk et ytterligere signal som sendes som svar tilbake til lese- henholdsvis lese-/skriveenheten.

Ved dataoverføring mellom transponder og lese- henholdsvis lese-/skriveenhet skiller man mellom forskjellige metoder.

MetodeEnergioverføringDataoverføring
Fulldupleksmetode (FDX)kontinuerligSamtidig up- og downlink av dataene
Halvdupleksmetode (HDX)kontinuerligSekvensiell up- og downlink av dataene
Sekvensiell metodesekvensiellSekvensiell up- og downlink av dataene

Til produktene

Ønsker du mer informasjon om disse produktene? Klikk på knappen nedenfor.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00