Teknikk

Teknikk

Standarden for Industrial Ethernet

Dra nytte av økt produktivitet ved hjelp av åpne kommunikasjonsstandarder.

Tilbake til PROFINET

Kategorier

 • Utstyrstyper og -beskrivelse

  PROFINET arbeider med forskjellige utstyrstyper og Conformance Classes for å sikre et friksjonsfritt samspill i nettverket.

 • Datautveksling

  PROFINET som Ethernet-basert feltbussystem utveksler data via en Consumer/Provider-modell.

 • Diagnostikkmekanismer

  Som Ethernet-basert feltbussystem tilbyr PROFINET mange forskjellige nyttige diagnostikkmekanismer.

 • Utskiftning av utstyr

  I et PROFINET-nettverk kan deltagerne skiftes ut uten problemer – nye komponenter tildeles ny betegnelse automatisk.

 • PROFINET-profiler

  PROFINET-profilene regulerer egenskapene til automatiseringsutstyr og -systemer med hensyn til funksjonell sikkerhet, drivteknikk og energistyring.

PROFINET-logo  

Øk produktiviteten med PROFINET

PROFINET kan benyttes på tvers av produsenter og internasjonalt. Enkel integrering av eksisterende automatiseringssystemer grunnet åpne nettverksstrukturer. PROFINET benytter åpne standarder innen kommunikasjons- og informasjonsteknikk.

Fordi en standard-Ethernet-Frame overføres, kan også enheter uten PROFINET-grensesnitt implementeres i systemet. PROFINET er dermed optimal for vertikal integrering av bedriftsprosesser og full utnyttelse av produksjonspotensialer i produserende foretak.

Hva PROFINET kan tilby

PROFINET er en sanntids-Ethernet-protokoll som kan tas i bruk på alle industrielle områder, fra Motion Control og fabrikkautomatisering og helt til prosessteknikk. De tre tilgjengelige kommunikasjonskanalene er tilpasset kravene i forskjellige enhetsklasser og anvendelser og kan være parallelt implementert på samme nettverk eller enhet: Standardkanal (TCP/IP, UDP/IP), sanntidskanal RT (Real Time) og synkron sanntidskanal IRT (Isochronous Real Time).

PROFINET-nettverk gir dermed mange fordeler:

 • Høy fleksibilitet i ytelsen
 • Alle deltagere i nettverket er tilgjengelige som TCP/IP-deltaker
 • Standard Ethernet-komponenter kan kobles til direkte
 • Nettservere og TCP/IP-baserte protokoller kan brukes uten mye arbeid og med tilstrekkelig ytelse
 • Fleksibel integrering av funksjonell sikkerhet ved hjelp av PROFIsafe
 • Optimalt samspill mellom standard-Ethernet og sanntids-Ethernet via PROFINET

PROFINET-nettverk er meget fleksible. Forskjellige krav er dermed lett å imøtekomme, uten problemer og med lavere kostnader.

 • Etablering av stjerne-, linje- og ringstrukturer også i blandet form
 • Kommunikasjon via eksisterende kobberkabelnettverk
 • Bruk av elektromagnetisk uømfintlige optiske fibre – optimalt ved større nettverksutstrekninger
 • Redundanskonsepter for pålitelig kommunikasjon ved feil
 • Trådløs dataoverføring via WLAN og Bluetooth

PROFINET tilbyr en produsentuavhengig, kombinert nettverks- og utstyrsdiagnostikk. I tillegg til PROFINET-diagnostikkmekanismene kan også andre standarder som SNMP og HTTP brukes for nettverksdiagnostikken og nettbasert utstyrsdiagnostikk. Mens forbindelsen med komponentene etableres via UDP/IP og DCP, foregår adresseringen av deltakere via utstyrsnavn. Tidssynkroniseringen tilsvarer den internasjonale standarden IEC 61588.

Med den integrerte topologiregistreringen kan områder med feil i tillegg lokaliseres raskt. Dermed gir PROFINET et modulært diagnostikkonsept og optimal anleggstilgjengelighet.

I et PROFINET-nettverk kan, i tillegg til sanntidsegnede I/O-data og den TCP/IP-baserte kommunikasjonen, også den sikkerhetsrelaterte kommunikasjonen kjøre via nettverket i henhold til EN ISO 13849-1 og IEC 61508. Kommunikasjonen er sikret ved hjelp av PROFIsafe-protokollen, og da mellom sikkerhetsstyringen og I/O-utstyret. Lysporter og andre sikkerhetsmekanismer kan kobles direkte til nettverket.

Utganger som for eksempel drivenheter kobles sikkerhetsrettet ut. Sikker og ikke sikker kommunikasjon kan dermed brukes blandet i én enhet.

PROFINET-teknologien er dypt integrert i de etablerte, produsentuavhengige spesifikasjonsprosessene til PROFINET-brukerorganisasjonen (PNO).

I PNO utarbeides og vedlikeholdes åpne spesifikasjoner i den egentlige kommunikasjonen, installasjonsdirektiver og pluggdefinisjoner i samme grad som sertifiseringstiltak og brukerprofiler.

Utstyret testes og inndeles i forskjellige Conformance Classes i test- og sertifiseringssentra.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger