Diagnostikkmekanismer

Diagnostikkonseptet til PROFINET baserer seg i første linje på de integrerte diagnostikkfunksjonene i PROFINET-protokollen. I tillegg har TCP/IP-kommunikasjonen egenskaper som gjør det mulig for enhetene å ta i bruk SNMP (Simple Network Management Protocol) eller nettserverteknologier til diagnostikk.

PROFINET-diagnostikk

PROFINET-diagnostikk  

Diagnostikkmekanismer i PROFINET

I forbindelse med PROFINET-diagnostikken signaliserer utstyret feil via den sykliske I/O-overføringen. Parallelt genereres en alarm via den asykliske kommunikasjonen som sendes til kontrolleren.

Alarmene kan inndeles i to grupper:

  • Tilstander med feil overføres som såkalt diagnostikkalarm med tilhørende parametere. Parameterene kan enten inneholde PROFINET-spesifikke feilmeldingskoder, utstyrsspesifikke feilmeldingskoder eller utstyrsspesifikke feilarrays.
  • Indikasjoner på slitasje eller lignende informasjon om foranliggende diagnostikk kan signaliseres av krav om vedlikeholdstiltak via to prioritetstrinn.

Tilhørende tekstinformasjon om årsaken til en feilmeldingskode er angitt i GSD-filen. Dermed kan diagnostikkverktøyet vise alle feilmeldinger i tekstformat. Jo mer nøyaktig feilmeldingen som stilles til rådighet av utstyret er, desto mer presist kan diagnostikken vises i kontrolleren eller i engineeringsystemet.

Registrering av topologier

Registrering av topologier med PROFINET  

Entydig visning også av utstrakte nettverk

For å vise diagnostikkmeldingene stedsnøyaktig i et fleksibelt kablet nettverk bruker PROFINET protokollen LLDP (Link Layer Discovery Protocol), som er standardisert i IEEE. Mens forbindelsen etableres, utveksler utstyret sine utstyrsnavn og portnumre med "nabo"-komponentene via LLDP.

Utstyrsnavnet må være entydig, da også datautvekslingen til et utstyr adresseres via utstyrsnavnet. "Nabo"-informasjonen i utstyret kan avleses via SNMP eller PROFINET-protokollen.

Hvis alle deltakere i nettverket støtter protokollen LLDP, kan man utforme et nøyaktig topologibilde i diagnostikkverktøyet. Slik kan feilmeldingene vises direkte på utstyret eller porten.

SNMP-basert og nettbasert diagnostikk

SNMP-basert og nettbasert diagnostikk  

Diagnostikk via nettserver eller SNMP-manager

I tillegg til PROFINET-typiske mekanismer gir dette feltbussystemet ytterligere nyttige funksjoner: Simple Network Management Protocol (SNMP) er en global Ethernet-standard for nettverksmanagement.

På PROFINET utstyret kjører SNMP-agenten, som kan sende feilmeldinger som SNMP-Traps til SNMP-manager eller Trap-Receiver. Trap-Receiver viser meldingene eller innhenter ytterligere informasjon fra utstyret ved hjelp av SNMP.

En ytterligere diagnostikkmulighet er i form av en nettserver, som i dag er integrert i mange enheter. Med den kan man hente opp diagnostikksider på en PC-plattform direkte på utstyret via HTTP ved hjelp av en vanlig nettleser. Slik kan alle produsenter vise diagnostikkinformasjonen best mulig, uten at diagnostikkverktøy må installeres på PC-plattformen.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk