Tilbake til oversikten

Vindanlegg

Utsatte vindanlegg, som for eksempel offshore-vindparker, betraktes som spesielt utsatt for lynnedslag. Ved slike anlegg er det meget vanskelig, om ikke helt umulig, å iverksette komplette tiltak som gir beskyttelse mot lyn. I disse tilfellene benyttes lynstrømmålesystemet.

Prinsipiell visning av en LM-S-applikasjon med et vindanlegg som eksempel

Prinsipiell visning av en LM-S-applikasjon med et vindanlegg som eksempel

Bildet viser plasseringen av de enkelte systemkomponentene i et vindanlegg. På lynstrømavlederne i skovlene er det montert henholdsvis en sensor. Evalueringsenheten er montert i et styreskap i navet. Signalforbindelsen mellom sensorene og evalueringsenheten etableres ved hjelp av optiske fibre. Ethernet-forbindelsen til den sentrale styringen opprettes via sleperinger. Evalueringsenheten fungerer med 24 volt likespenning.
 
Ved behov kan fjernkontakten kobles til styringen. Utover dette kan hvert lynnedslag signaliseres, og antall hendelser kan evalueres.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00