Tilbake til oversikten

Fordeler

Pålitelig overvåking av bygninger og anlegg

Lynstrømmålesystem LM-S  

Lynstrømmålesystem LM-S

Dette nye systemet bidrar til å gjøre den desentrale energigenereringen enda sikrere. Lynnedslag registreres og evalueres permanent. Det gjør det mulig å reagere på støtstrømbelastninger umiddelbart og iverksette tiltak mot forventede skader. Forebyggende vedlikehold er med på å redusere følgeskader og lange stillstandstider og forhindrer unødvendige vedlikeholdstiltak.

Systemet registrerer et støtstrømmåleområde på +/-5 kA opp til 250 kA. Det gjenkjenner både positiv og negativ strøm og respektive strømstyrke. Det åpner for en detaljert analyse av lynstrømmen (Imax, dI/dt, spesifikk energi, lading).

Takket være et optisk måleprinsipp og optisk signaloverføring trenger man ikke å frykte elektriske støyverdier på områder med ømfintlig elektronikk.

Systemet er modulært oppbygget og dermed fleksibelt. Den robuste utførelsen gjør LM-S spesielt motstandsdyktig mot ekstreme temperatursvingninger og værpåvirkninger, og den er i tillegg meget støt- og vibrasjonssikker.

Ved hjelp av lynstrømmålesystemet kan mulige skader oppdages og derav resulterende følgekostnader unngås. Følgende taler for bruk av slike systemer:

  • Begrensning av følgeskader
  • Reduserte stillstandstider
  • Kostnadsbesparelse
  • Høy anleggstilgjengelighet

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00