Tilbake til oversikten

Installering

Sensorhus over avledning  

Sensorhuset er montert tett og fast til avledningen ved hjelp av kabelbånd.

I det sirkelformede magnetfeltet er effektiv feltstyrke avhengig av hvor dypt sensoren går inn i magnetfeltet til avledningen som strømmen flyter gjennom.

Sirkelformet magnetfelt rundt sensoren  

Sirkelformet magnetfelt rundt sensoren

Dybden fastsettes via radius. Det betyr følgende: Jo mindre radien er, desto større er feltstyrken. For å få en størst mulig effektiv feltstyrke bør sensoren derfor monteres så nær avledningen som mulig.

Forklaring:
H = Feltstyrke [A/m]
r = Radius [cm]
I = Strøm [A]

Radiens betydning for kalibrering av systemet

Sensorhus til LM-S  

Målestrekningen befinner seg i området foran sensorhuset.

Radien er målet for hvor dypt sensoren går inn i magnetfeltet, samt fastsetting av magnetfeltstyrken H som virker her. Verdien tilsvarer avstanden fra lederens midtlinje til sensorhusets ytterkant.

Radien fastsettes ved installeringen. Det er viktig når systemet skal kalibreres, da den sørger for like måleforhold selv om anleggenes forhold er forskjellige.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00