Trusted Wireless

Enkel og effektiv dekking av store avstander

Logo Trusted Wireless

Trusted Wireless: Industriell radiosignalteknologi

Den proprietære radiosignalteknologien Trusted Wireless ble utviklet av Phoenix Contact spesielt for industriell bruk. Den er meget godt egnet for trådløs videreføring av sensor- og aktuatorinformasjon samt for overføring av mindre til middels datamengder i utstrakte anlegg. Ved fri sikt kan avstander mellom to radiosignaldeltagere fra noen hundre meter og opptil flere kilometer dekkes.

Trusted Wireless dekker dermed gapet mellom WirelessHART som spesiell teknologi for sensornettverk, og høyhastighetsteknologien Wireless LAN.

For optimal tilpasning til de forskjellige kravene finnes det ulike innstillingsmuligheter. Teknologien benyttes i det industrielle radiosignalsystemet Radioline fra Phoenix Contact.

Egenskaper

Trusted Wireless benytter den såkalte FHSS-metoden (Frequency Hopping Spread Spectrum). Teknologien bruker her et utvalg på opptil 127 kanaler fra hele frekvensbåndspekteret, som benyttes med utgangspunkt i et pseudotilfeldig mønster. Det gjør hele kommunikasjonen mer robust.

Utover dette åpner Trusted Wireless for en spesielt god administrering av sameksistens mellom forskjellige radiosignalsystemer. Ved å ta i bruk ulike RF-bånd (Radio Frequency)  kan flere Trusted-Wireless-systemer drives parallelt helt uten problemer. Det er også mulig å skjule enkelte kanaler målrettet (Blacklisting), for eksempel for å drive WLAN-systemer parallelt uten begrensninger i effekten.

Ved egne teknologier som Trusted Wireless er ikke protokollen offentlig tilgjengelig, noe som generelt gjør teknologien optimalt rustet mot angrep. I tillegg er ytterligere sikkerhetsmekanismer implementert: 128 bit datakrypteringen sørger for at datapakker som teoretisk avlyttes, ikke er forståelige. Integritetskontrollen kontrollerer senderens autentisitet og forkaster meldinger som har blitt endret.

Hvis radiobølger sendes gjennom vegger eller andre hindre, svekker de signalet. Jo høyere frekvens, desto større er dempingen, det vil si at 2,4 GHz-signalet dempes sterkere enn et 868 MHz- henholdsvis 900 MHz-signal.

Fordi sendeytelsen på 868/900 MHz-båndet er større, kan betraktelig større avstander oppnås enn på 2,4 GHz-båndet. På 2,4 GHz-båndet er overføringstiden kortere og datagjennomstrømningen høyere enn på 868 MHz- henholdsvis 900 MHz-båndet. For det første har man på 2,4 GHz-båndet et høyere antall frekvenser tilgjengelig, og for det andre er høyere datahastigheter mulig via luften. I tillegg trenger ingen lovmessig regulert brukstid (Duty Cycle) å overholdes på 2,4 GHz-båndet, noe som er tilfelle for 868 MHz-båndet.

Radiosignalsystemet Radioline fra Phoenix Contact omfatter radiosignalmoduler for 868 MHz (Europa, Sør-Afrika), 900 MHz (Nord-Amerika, Sør-Amerika) samt 2,4 GHz (globalt).

Desentral nettverksadministrering

Desentral nettverksadministrering i Parent-Child-området  

Desentral nettverksadministrering i Parent-Child-området

I forbindelse med administrering av nettverk tar teknologier som WirelessHART og Zigbee utgangspunkt i et sentralt prinsipp. Det betyr at alle meldinger sendes via en sentral master og at de dermed kan forårsake betydelig trafikk i radiosignalnettverket.

Trusted Wireless, derimot, tar i bruk en desentral administrering av nettverk. I den sammenheng settes det opp såkalte Parent-Child-områder i radiosignalnettverket, der en overordnet radiosignalmodul betegnes som Parent og tilkoblede moduler betegnes som Child.

Hele nettverksadministreringen forløper innenfor Parent-Child-området, og trenger ikke å foregå via sentral manager. Det reduserer meldingstrafikken i hele nettverket, og gjør at datatrafikken går raskere.

Fleksible tilpasningsmuligheter

Trusted Wireless gir muligheten til å stille inn trådløsgrensesnittets datahastighet slik at mottagerømfintligheten økes. Ved lave datahastigheter kan betydelig større avstander dekkes sammenlignet med høye datahastigheter. Brukere foretar dermed innstillinger i tråd med behov og nødvendig rekkevidde.

Radiosignalsystemet Radioline fra Phoenix Contact åpner for en enkel og fleksibel oppbygging av punkt-til-forbindelser, stjernenettverk eller mesh-nettverk, og overfører både I/O-signaler og serielle data. Gjennom de integrerte RS-232- og RS-485-grensesnittene kan I/O-moduler ved hjelp av Radioline knyttes til kontrolleren direkte via Modbus-protokollen.

Brukseksempler

Trusted Wireless henholdsvis radiosignalsystemet Radioline er spesielt utviklet for industriell bruk for overføring av serielle styredata eller analoge henholdsvis digitale I/O-signaler. Denne kombinasjonen er spesielt godt egnet for bruk i utstrakte anlegg og nettverk, for eksempel på områdene vann/avløp eller innen prosessteknikk.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00