En økonomisk effektiv radiosignalløsning skaper all nødvendig transparens

Energistyring uten ekstra kabelopplegg med radiosignalsystemet Radioline

Produksjonssteder Walter Mester GmbH  Co. KG  

Walter Mester GmbH & Co. KG produserer rundt 14 millioner smidde emner hvert år

For å kunne dra nytte av skattelettelser som gjelder for energikrevende bedrifter må energiforbruket registreres på en oversiktlig måte. Oppbyggingen av et tilsvarende administreringssystem viser seg likevel å bli dyrt dersom et høyt antall ledninger må legges for å koble til måleutstyret.

Smien Walter Mester GmbH & Co. KG har derfor valgt en radiosignalløsning fra Phoenix Contact.

Anvendelse

Walter Mester GmbH & Co. KG ble grunnlagt i 1908 og produserer hvert år rundt 14 millioner smidde emner av standardstål, høylegerte stålsorter eller jernfrie metaller. For produksjonen trenger bedriften hvert år rundt fem millioner kWh strøm, som hovedsakelig benyttes i forbindelse med varmeprosessene.

Det er to grunner til at energiflyten nå skal fastsettes på en transparent måte: For det første ønsker man å beregne emnenes produksjonskostnader på bakgrunn av energiutgiftene for hvert fremstillingstrinn på maskinene, og ikke lenger med utgangspunkt i unøyaktige kostnadsfordelinger. For det andre åpner skatteretten for skattelettelser for energikrevende bedrifter. På bakgrunn av dette skal varmeprosessene utstyres med et energiregistrerings- og administreringssystem.

De første tilbudene som daglig leder Ralf Mester mottok, innebar kablings- og installasjonsarbeid som var så omfattende at de ikke kunne aksepteres.

Løsning

Koblingsboks med radiosignalmodul og energimåleutstyr  

Energimåleutstyret EMpro og Radioline-radiosignalmodulen i koblingsboksen

Som spesialist for applikasjonsløsninger innen støperi- og smiteknikk utarbeidet firmaet Isertech GmbH et radiosignalbasert forslag. Ved hjelp av den trådløse nettorganiseringen av enhetene for registrering av energi kan alle relevante data nå overføres både raskt og økonomisk effektivt.

Den tar utgangspunkt i radiosignalmodulene i produktserien Radioline fra Phoenix Contact, som fungerer med Trusted-Wireless-teknologien. Wireless-standarden, som fungerer på det lisensfrie 2,4 GHz ISM-frekvensbåndet, dekker avstander opptil 5000 meter mellom de enkelte stasjonene.

Utover dette benyttes energimåleutstyr i produktserien EMpro fra Phoenix Contact, som registrerer samtlige elektriske størrelser.

Røffe omgivelsesforhold i smien  

Røffe omgivelsesforhold i smien: Sterke vibrasjoner og høye temperaturer

Pålitelig drift selv i røffe omgivelser

"I første omgang var kunden og jeg betenkt", sier Thomas Besbes, som arbeider i salgsavdelingen til Isertech GmbH. "Vi var ikke sikre på om den trådløse kommunikasjonen alltid ville fungere pålitelig i de røffe omgivelsesforholdene som hersker i en smie."

Men de elektromagnetiske belastningene fra transformatorer og induksjonsovner eller de høye temperaturene og konstante vibrasjonene fra hammere utgjør ikke noe problem verken for Radioline-radiosignalmodulene eller for EMpro-energimåleutstyret.

Ved den praktiske omsettingen i smien i Warstein tok man hensyn til hele produksjonskjeden, fra formaterial og helt til ferdigsmidd emne av høy kvalitet, og nødvendige områder ble utstyrt med energimåleutstyr og radiosignalsystemer.

Sentral behandling og lagring av data

Etter avkjølingen må emnene separeres. Fordi energiforbruket for de moderne eksenter- og hydraulikkpressene som benyttes her, er relativt lavt, er pressene måleteknisk sett slått sammen på en EMpro-komponent som er montert sentralt i stanserommets energidistribuering. På grunn av radiosignalkommunikasjonen via Radioline-modulene er her kun en kort kabelstrekning nødvendig.

Etter at energistyresystemet ble satt i drift, så man raskt at smien kunne trekke ytterligere konklusjoner ut ifra måleresultatene. Daglig leder Ralf Mester forteller: "Nå kan vi helt nøyaktig gjenkjenne forskjeller i effektiviteten mellom de gamle og analog regulerte og de moderne, digitalt styrte ovnene. På bakgrunn av denne informasjonen kan man fastsette tidspunktet for anskaffelse av en ny ovn helt eksakt."

Innsamlede data behandles i en sentral kontroller. Her har brukeren til enhver tid tilgang til evalueringer på en nettserver. I tillegg lagres dataene i en SQL-database for å kunne fremlegge en bekreftelse for skattemyndighetene.

Fasit

Ralf Mester og Thomas Besbes  

Overbevist om løsningen for energistyring: Daglig leder Ralf Mester og Thomas Besbes

Løsningen som ble valgt hos Walter Mester GmbH & Co. KG viser hvordan energiforbruket kan fastsettes på en oversiktlig måte ved hjelp av måleutstyr som er systematisk montert på energetisk relevante punkter, kombinert med en pålitelig radiosignaloverføring.

Mulige energisparepotensialer vil kunne oppdages med minialt installeringsarbeid, og anleggene kan utnyttes optimalt. Utover dette mottar smien informasjon slik at man skal kunne foreta en nøyaktig kalkulering av produksjonskostnadene, forebyggende vedlikehold og tidsriktig utskiftning av maskiner samt en bekreftelse på forbruk innenfor rammen av energikrevende prosesser.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk