Planlegging av en radiolinjestrekning

Mellom Wireless-enhetenes antenner bør det være fri sikt, spesielt ved større avstander. For å holde den såkalte Fresnel-sonen fri kan det bli nødvendig å foreta monteringen i noen meters høyde. På dette området bør det heller ikke være ytterligere hindre.

Visning av Fresnel-sone

Fresnel-sonens radius tilsvarer antennehøyden man ønsker å oppnå. Den er avhengig av radiosignalfrekvens og antennenes avstand.

Radiolinjestrekningen kan fungere selv om hindre forekommer i Fresnel-sonen (hus, trær osv.). Det som er avgjørende, er i hvilken grad hindrene strekker seg inn i sonen, samt antallet.

I slike tilfeller anbefales testmålinger. Inne i bygninger, i klassiske automatiseringsomgivelser, er det stort sett refleksjoner som ikke forekommer i samme grad på utendørsområder. De bidrar til en god radiosignalforbindelse også dersom Fresnel-sonen ikke er fri.

Avstand radiosignalstrekning (d)Antennehøyde (r)
868/900 MHz
Antennehøyde (r)
2,4 GHz
Antennehøyde (r)
5 GHz
200 m4 m2,5 m1,5 m
500 m6,5 m4 m2,5 m
1000 m9 m5,5 m4 m
2000 m13 m8 m5,5 m
4000 m18,5 m11 m8 m
10 000 m29 m--
20 000 m41,5 m--
30 000 m50 m (kun 900 MHz)--

Tabellen viser Fresnel-sonens radius avhengig av frekvens og avstand. Wireless-enhetenes hhv. antennenes monteringshøyde fremgår som et resultat av dette.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service