Antenneteknikk

Antenneteknikk

Mottaksklar til enhver tid

Bedre ytelse med passende antenneteknikk.

Tilbake til Industrial Wireless

Kategorier

Ytelsen i radiosignalanlegg påvirkes i stor grad av antennesystemet. Bruk av optimale antenner kan øke radiosignalnettverkets yteevne betraktelig – derfor krever denne delen av installeringen spesiell oppmerksomhet.

Omni rundtvirkende antenner

Retningsvirkning rundtvirkende antenne  

Retningsvirkning rundtvirkende antenne

Rundtvirkende antenner benyttes dersom radiosignalmodulene befinner seg i forskjellige retninger, eller er bevegelige. På grunn av den minimale forsterkningen er de best egnet for korte til middels avstander. Ved reflekterende omgivelser på innendørsområder kan signalet sendes fra sender til mottaker via refleksjoner dersom det ikke er fri sikt. Den rundtvirkende antennen skal ikke monteres i umiddelbar nærhet av reflekterende overflater (metall-).

En ideell installering er i toppen av en stolpe eller på et automatikkskap, slik at antennen har best mulig plass i alle retninger. Ved flere rundtvirkende antenner bør de plasseres i tilstrekkelig avstand fra hverandre.

Typiske bruksområder:

  • Dekker korte til middels avstander
  • Nettverk med mange deltagere i forskjellige retninger
  • Fritt bevegelige anvendelser

Retningsantenner

Retningsvirkning retningsantenne  

Retningsvirkning retningsantenne

For fast installerte stasjoner som ligger langt unna anbefales retningsantenner hver gang større avstander skal dekkes ved fri sikt. Retningsantenner stråler ut sendeeffekten i en foretrukket retning. Det øker rekkevidden og reduserer sannsynligheten for feil som følge av andre brukere utenfor stråleområdet.

Jo høyere forsterkningen til en retningsantenne er, desto mindre er stråleområdet (åpningsvinkelen). Det innebærer at antennene må utrettes nøyaktig i forhold til hverandre.

Typiske bruksområder:

  • Dekking av større avstander
  • Punkt-til-punkt-forbindelser
  • Stasjonære eller lineært bevegelige applikasjoner

Antenneteknikk for innendørsområder

For å vise dette innholder trenger du en installert Adobe Flash Plugin.

Get Adobe Flash player

Antenneteknikk for utendørsområder

For å vise dette innholder trenger du en installert Adobe Flash Plugin.

Get Adobe Flash player

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service