Tilbake til oversikten

Riktig avsikring og redundant strømforsyning

Riktig valg av beskyttelsesutstyr sørger for sikker drift av elektriske anlegg og høy anleggstilgjengelighet.

Automatsikringer

Fagmessig installering av automatsikringer  

Fagmessig installering av automatsikringer

Automatsikringer i bygninger eller anlegg beskytter ledningene for strømfordeling. For å beskytte strømledningen mot overlast kobler de ved kortslutning kun ut i sluttutstyret. Vernebryterne har en koblingskapasitet fra 6 kA og oppover.

Som siste beskyttelsestrinn for sluttutstyr gir termomagnetiske og elektroniske vernebrytere den mest effektive kortslutnings- og overlastbeskyttelsen. Hvis enkeltforbrukere eller mindre funksjonsgrupper sikres adskilt, vil anleggsdeler som ikke er berørt, ved feil kunne fungere videre dersom prosessen som helhet tillater det.

Hvis en strømkrets installeres for første gang, bør det sørges for tilpasset sikring av sluttutstyret helt fra start. Ved installeringen må også ledningslengder og ledningstverrsnitt hensyntas. Ledningene må være konstruert for forventet driftsstrøm og også for eventuell overlast- og kortslutningsstrøm. Innenfor rammen av en trinndelt sikring av anleggsområder er det viktig å overholde differensieringen mellom de enkelte sikringene eller beskyttelseskomponentene. Dette bidrar også til bedre anleggstilgjenglighet, ettersom kun strømkretsen med feil kobles ut.

Det anbefales å installere automatsikringer lett tilgjengelig i automatikkskapet, slik at det er enkelt å koble dem inn igjen etter at de har løst ut. Automatikkskap bør heller ikke overfylles, dette for å unngå overlast på strømforsyningen. Det er også viktig å sørge for tilstrekkelig lufttilførsel og kjøling. Slik forhindrer man feilaktige utløsninger.

Tilbake oppover

Valg av riktig automatsikring

Automatsikringer  

Forskjellige utførelser av automatsikringer

Kravene til en optimal utstyrsbeskyttelse varierer etter innsats og oppgaveområde. Automatsikringer fungerer dermed med ulike teknologier: Elektronisk, termisk og termomagnetisk. Forskjellene ligger i utløseteknikken og utkoblingsegenskapene. Karakteristikker tydeliggjør utkoblingsegenskapene til de forskjellige automatsikringene.

Nominell spenning, nominell strøm og eventuelt startstrøm danner utgangspunktet ved valg av automatsikring i sluttutstyr. Situasjoner med feil som kan forventes (kortslutning eller overlast) er da avgjørende for utkoblingsegenskapene.

Tilbake oppover

Anbefalt valg avhengig av feilsituasjon

 Utløsetid ved overlastUtløsetid ved kortslutningDin applikasjon er optimalt sikret ved
Termiske vernebrytereEgnetUegnet
 • Overlast
Termomagnetiske vernebrytereEgnetIdeell
 • Overlast
 • Kortslutning
 • Lange ledninger
  (SFB-utløsekarakteristikk)
Elektroniske vernebrytereIdeellIdeell
 • Overlast
 • Kortslutning
 • Lange ledninger
  (aktiv strømbegrensning)
Tilbake oppover

Utløsekarakteristikker

Utløsekarakteristikker er til hjelp ved valg av beskyttelsesutstyr for de forskjellige bruksområdene. De viser virkeområdet til strømbegrensende beskyttelsesutstyr i en strøm-/tidskarakteristikk.

Avhengig av type har beskyttelsesutstyret arbeidsområder med ulik størrelse. Vanlige sikringer med smeltetråd er blant de eldste beskyttelsesanordningene.

Smeltetrådens form og tykkelse avgjør i vesentlig grad den nominelle strømmen som sikringen kan tas i bruk for. Moderne sikringsautomater og automatsikringer, som vi tar for oss her, kan utvikles helt nøyaktig for konkrete utløseegenskaper.

Tilbake oppover

Omgivelsestemperatur

De forskjellige vernebryterne reagerer ulikt på ytre temperaturpåvirkninger. Spesielt ved automatsikringer med termisk utløsning er det viktig å overvåke omgivelsestemperaturen.

For å fastsette korrekt utkoblingstidspunkt finnes det en såkalt temperaturfaktor. Den multipliseres med verdiene fra strøm-/tidskarakteristikken. Endelig verdi fremkommer på bakgrunn av dette.

Tabellen viser typiske verdier. Som standardbetingelse tar man utgangspunkt i en omgivelsestemperatur på 23 °C. Faktoren utgjør 1. Hvis omgivelsestemperaturen er lavere, forsinkes utløsningen. Faktoren ligger da under 1. Høyere temperaturer sørger for raskere utløsning. Faktoren ligger da over 1.

Vernebrytervarianter-20 °C-10 °C0 °C+23 °C+40 °C+60 °C
Temperaturfaktor
Termomagnetisk vernebryter
0,790,830,881,001,121,35
Temperaturfaktor
Termisk sikringsautomat
0,820,860,911,001,091,25
Temperaturfaktor
Termisk vernebryter
0,760,840,921,001,081,24
Tilbake oppover

Beskyttelsesutstyrets innvendige motstand

Innvendig motstand i et beskyttelsesutstyr er angitt enten som motstandsverdi i ohm eller som spenningsfall i millivolt.

Lav innvendig motstand er det ideelle. Det gjør at tapseffekten i vernebryteren synker. Den er dermed best egnet for strømkretser med lav nominell spenning.

Tabellene nedenfor viser typiske verdier for spenningsfall og innvendig motstand i forskjellige automatsikringer.

Typisk spenningsfall1 A2 A3 A4 A5 A...
Elektroniske vernebrytere140 mV100 mV120 mV100 mV130 mV 
Termisk sikringsautomat    <150 mV<150 mV
Tilbake oppover
Typisk innvendig motstand0,1 A0,5 A1 A2 A3 A4 A5 A8 A
Termomagnetisk
vernebryter
 5 Ω1,1 Ω0,3 Ω0,14 Ω0,09 Ω0,06 Ω≤ 0,02 Ω
Termisk
vernebryter
81 Ω3,4 Ω0,9 Ω0,25 Ω0,11 Ω0,07 Ω≤ 0,05 Ω 

Seriemontering av modulære vernebrytere

Ved seriemontering av automatsikringer med samtidig strømbelastning oppstår gjensidig termisk påvirkning. Den tilsvarer økt omgivelsestemperatur. Konsekvensen er at vernebryterne utløses for raskt.

Faktorer som påvirker:

 • Omgivelsestemperatur
 • Nominell strøm ved driftsbetingelser
 • Nominell strøm for vernebrytere
 • Antall vernebrytere som er installert ved siden av hverandre
 • Avstand mellom vernebryterne

Vernebryterne kan også dimensjoneres på en slik måte at de ved vanlige driftsforhold kun belastes med 80 % av nominell vernebryterstrøm. Det kompenserer for temperaturpåvirkningene og optimaliserer utkoblingsegenskapene.

Tilbake oppover

En strømforsyning som passer

Strømforsyninger og automatsikringer med SFB Technology  

Pålitelig enhet: Strømforsyninger og automatsikringer med SFB

Allerede i planleggingsfasen bør kriteriene for strømforsyningen fastsettes med reserver for fremtidige utvidelser, ettersom kravene til strømforsyninger blir stadig høyere. For 24 V DC-strømforsyninger i industrien er blant annet kompakt byggform og økende ytelseskapasitet viktige faktorer.

Strømforsyningenes egenskaper må stemme overens med effektbehovet til sluttutstyret som skal tilkobles. I tillegg bør ikke mer enn 80 % av nominell strøm planlegges på forhånd, dette for å sikre pålitelig kortslutningsstrøm ved eventuelle feil. Hvis valgt strømforsyning er for liten eller tilkoblingsverdien er for høy, kan det oppstå underspenning. Det fører til svikt i anleggsdeler og brudd i fremstillingsprosessen.

Enkelte strømforsyninger har Selective Fuse Breaking Technology,  forkortet SFB. De leverer seks ganger nominell strøm i noen sekunder. Med denne strømreserven utløser beskyttelsesutstyret pålitelig ved feil. Kombinert med de termomagnetiske automatsikringene med SFB-teknologi danner de en pålitelig enhet som gir optimal anleggstilgjengelighet.

Tilbake oppover

Redundant strømforsyning

Redundante strømforsyninger øker både tilgjengeligheten og produktiviteten betraktelig. Tilkoblingsfeil eller spenningsbrudd i en primær forsyningsgren får ingen konsekvenser for utgangsspenningen. Det er spesielt viktig for ømfintlige prosesser og viktige anleggsområder.

I redundante systemer kobles strømforsyningene fra hverandre. Denne oppgaven utføres av redundansmoduler, som er utstyrt med forskjellige ytelseskarakteristikker. I situasjoner uten feil kan lasten for eksempel fordeles optimalt på begge strømforsyninger. Alt etter utførelse overvåkes inngangsspenningen og utgangsstrømmen kontinuerlig. Hvis en strømforsyning svikter, overtar den andre, helt uten forsinkelser.

Strømforsyninger forsyner automatsikringene via en redundansmodul  

To strømforsyninger forsyner automatsikringskortet via en redundansmodul

Redundante forsyningsledninger forhindrer ledningsfeil på veien mellom redundansmodul og forbruker. Eksempelet viser en redundant oppbygging av strømforsyningen frem til sikring med automatsikringskort. Med sine doble forsyningsklemmer åpner kortet for tilkobling av to forsyningsledninger.

Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00