Tilbake til oversikten

Elektroniske automatsikringer

Elektroniske automatsikringer har en aktiv strømbegrensning for kortslutnings- og overlaststrøm til 1,25 ganger nominell strøm. Det beskytter strømforsyningen mot for høy strøm og tilsvarende overlast og forhindrer svikt i utgangsspenningen på strømforsyningen.

Derfor kan tilkoblingsledningen til en likespenningsstrømforsyning planlegges nærmest komplett på forhånd. Lengre ledninger mellom strømforsyning og forbruker er mulig uten at utkoblingsegenskapene påvirkes negativt.

Oppbygging

Elektronisk automatsikring  

Elektronisk automatsikring

Forklaring:

  1. Av-/På-bryter (reset)
  2. Statusvisning
    Grønn = koblet
    Gul = strømbegrensning
    Rød = utkoblet
  3. Kretskort med strømsensor
Tilbake oppover

Funksjon

Den integrerte sensoren måler tilkoblet strøm konstant og kobler om i løpet av ca. 100 til 800 millisekunder ved overlaststrøm eller kortslutning.

I motsetning til termiske og termomagnetiske automatsikringer kobler denne typen beskyttelsesutstyr elektronisk via en transistor. Strømkretsen brytes her ikke galvanisk med mekanisk koblingskontakt.

Tilbake oppover

Funksjonskoblingsskjema

Funksjonskoblingsskjema for elektronisk automatsikring

Funksjonskoblingsskjema for elektronisk automatsikring

Forklaring:

1. Power in (Line +)
2. Power out (Load +)
a. Reset in
b. GND (Ground)
c. Status out

Tilbake oppover

Utløsekarakteristikk

Utløsekarakteristikk for elektronisk automatsikring  

Utløsekarakteristikk for elektronisk automatsikring

Også ved høy ledningsmotstand utløser elektroniske automatsikringer få millisekunder etter en kortslutning. Også ved overlast utgjør strømmen maksimalt 1,25 ganger nominell strøm.

Forklaring:

t = Koblingstid (i sekunder)
xl = Mange ganger nominell strøm / utløsefaktor
1 = Utløsingsminimum 1,05 x nominell strøm
2 = Utkoblingstid maks. 800 ms (avhengig av nominell strøm)
3 = Utkoblingstid min. 80 ms (avhengig av nominell strøm)
4 = Utløsingsmaksimum 1,45 x nominell strøm
5 = Strømbegrensning med 1,25 x nominell strøm

Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/no?1dmy&urile=wcm:path:/nono/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Circuit_Breaker/fe183e18-0ee8-4b2b-8275-436e4039db6c/fe183e18-0ee8-4b2b-8275-436e4039db6c