Tilbake til oversikten

Ordliste

Forskjellige varianter for montering av automatsikringene, for eksempel innplugging, påsetting eller innskruing.

Dette tallet angir hvor mange elektrisk adskilte strømveier som kan tilkobles. Automatsikringene finnes med forskjellige poltall.

De viser utløseegenskapene til en automatsikring. I et diagram vises koblingstiden og strømstyrken som en vernebryter utløser ved.

Type monteringsmulighet for automatsikringer, for eksempel oppbyggings-, innbyggings- og fordelertype.

Den strøm- eller spenningsverdien for en automatsikring som er fastsatt av produsenten for en angitt driftsbetingelse. Verdiene refererer til drifts- og ytelseskarakteristikker.

Merkestrøm, -spenning eller -frekvens er verdier som en komponent er konstruert for.

Beskriver hvordan en automatsikring betjenes eller tilbakestilles. Det finnes varianter med selvstendig tilbakestilling og med manuell betjening. Disse er utstyrt med en koblingshendel for regelmessige eller ikke regelmessige koblingsforløp.

Karakteristikker som beskriver egenskapene til automatsikringer ved bestemte strøm- og spenningsverdier.

Utløsing av en automatsikring uten at koblingshendelens posisjon endres.

Vernebryter som gir beskyttelse mot mulige defekter som følge av kortslutning eller overlast. De er spesielt konstruert for å beskytte komponenter og aktuatorer i tekniske anlegg og maskiner.

Kontakt i hovedstrømskretsen som skal føre strømmen i lukket posisjon.

Kontakt i hjelpestrømskretsen som betjenes mekanisk. Den fungerer som fjernmeldekontakt.

Korteste avstand langs overflaten til et isolasjonsmaterial mellom to ledende deler.

Kortslutningsstrøm oppstår som følge av en feilaktig forbindelse med lave ohmverdier mellom to punkter som vanligvis har ulikt potensial.

Benyttes for å beskytte ledninger mot skader som kan oppstå som følge av overlast eller kortslutning.

Korteste avstand mellom to ledende deler.

MTBF står for Mean Time Between Failures og beskriver forventet verdi i driftstid mellom to påfølgende tilfeller av svikt.

Potensialfri hjelpekontakt. Åpnet når hovedkontakten er lukket.

Sekvens med betjeninger fra en posisjon til neste, og tilbake.

Potensialfri hjelpekontakt. Lukket når hovedkontakten er lukket.

SFB står for Selective Fuse Breaking. Automatsikringer som fungerer med utgangspunkt i denne karakteristikken utløser tidligere ved kortslutning. SFB-utløsekarakteristikken ligger mellom M1- og F1-karakteristikken.

Strømforsyninger som fungerer med utgangspunkt i denne teknologien gir gode strømreserver ved eventuelle kortslutninger. Også ved lange ledninger forsynes sikkerhetsanordningen med nødvendig utkoblingsstrøm. Anleggsdeler som ikke er berørt og som også er tilkoblet denne strømforsyningen, forsynes videre med strøm.

Sikringer åpner en strømkrets og kobler ut strømmen dersom en tillatt strømverdi overskrides over lengre tid.

Overstrøm som forekommer i en strømkrets uten elektriske skader.

Strøm som overskrider merkestrømmen.

Lufttemperaturen som omgir komponenten og som er fastsatt ved definerte betingelser.

Høyeste verdi i en midlertidig spenning som ved gitte forhold ikke forårsaker isolasjonsskader.

Signalkontakt med tre kontakter og som har N/C- og N/O-funksjon.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00