Tilbake til oversikten

Termiske automatsikringer

Utløseorganet til termiske automatsikringer er et termo-bimetall, en kombinasjon av bimetall og elektrisk varmeelement. Bimetallet består av stål og sink og former seg ved varmepåvirkning. Hvis termo-bimetallet når en fastsatt oppvarming ved for høy strøm, utløser det utkoblingsmekanismen.

Termiske automatsikringer er et enkelt og gunstig alternativ for anvendelser der en nøyaktig utkobling ikke nødvendigvis er påkrevet.

Oppbygging (med koblingslås)

Oppbygging av termisk vernebryter  

Oppbygging av termisk vernebryter

Vernebrytere i denne formen fungerer med et strimmelformet termo-bimetall. Utkoblingen foregår via en kontaktmekanisme med fjærspenning. Ved hjelp av bryteren kan beskyttelsesutstyret kobles inn og ut manuelt.

En justeringsskrue benyttes for å stille inn utkoblingstidspunktet. Med den innstilles forspenningen for termo-bimetallet som skal virke på utløsemekanismen.

Nominell strøm begynner på milliampereområdet og strekker seg til tosifret ampereområde. De er egnet for bruk opptil 230 V AC eller 65 V DC.

Forklaring:

  1. Av/på-bryter
  2. Koblingsstag med fjærspenning
  3. Koblingskontakter
  4. Bimetall
  5. Innstilling av forspenning
Tilbake oppover

Koblingsskjema

Funksjonskoblingsskjema for termisk vernebryter

Funksjonskoblingsskjema for termisk vernebryter

Tilbake oppover

Oppbygging (med koblingshendel)

Oppbygging av termisk sikringsautomat  

Oppbygging av termisk sikringsautomat

Termiske sikringsautomater med en sneppskive som termo-bimetall har en meget liten byggform. Koblingskontakten er festet rett på skiven. Disse variantene har en noe raskere utløsekarakteristikk enn varianter med bimetallstrimmel.

De benyttes hovedsakelig for å beskytte integrerte koblingskretser i batteri- og el-systemer opptil 32 V likespenning. Nominell strøm ligger på en- til tosifret ampereområde. Ved hjelp av en føler kan termiske sikringsautomater kobles inn igjen. Mindre nominell strøm sikres ved hjelp av andre typer beskyttelsesutstyr.

Forklaring:

  1. Koblingskontakt
  2. På-bryter
  3. Bimetall

 

Tilbake oppover

Koblingsskjema

Funksjonskoblingsskjema for termisk sikringsautomat

Funksjonskoblingsskjema for termisk sikringsautomat

Tilbake oppover

Utløsekarakteristikker

Utløsekarakteristikk for termisk vernebryter  

Utløsekarakteristikk for termisk vernebryter

Utløsetidspunktet til termiske automatsikringer er avhengig av overlaststrøm og omgivelsestemperaturen. Med økende overlast utløser vernebryteren raskere, ved lavere overlaststrøm tilsvarende langsommere. For vernebrytere med ulik nominell strøm men tilnærmet lik utløsekarakteristikk kan utløseegenskapene også fremstilles i karakteristikkfelter.

Termiske automatsikringer reagerer naturlig ved varmepåvirkning. Omgivelsestemperaturen påvirker også utløsetidspunktet. Vernebryteren utløser raskere ved høye omgivelsestemperaturer og langsommere ved lavere omgivelsestemperaturer.

Forklaring:

t = Koblingstid (i sekunder)
xl = Mange ganger nominell strøm / utløsefaktor
1 = Karakteristikkfeltets strømområder
2 = Utløsekarakteristikk nedre temperaturområde (blå)
3 = Utløsekarakteristikker gruppe 1
4 = Utløsekarakteristikker gruppe 2
5 = Utløsekarakteristikk øvre temperaturområde (rød)

Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00