Tilbake til oversikten

Trådløs I/O-integrering i styringsnivået

Trådløs I/O-integrering i styringsnivået

Radioline-funksjonsblokkene for PC Worx gjør det mulig å avlese prosessdata, tilstands- og diagnostikkparametere fra Radioline-radiosignalsystemet direkte med en kontroller.

Med moderne radiosignalteknikk kan I/O-signaler fra fordelte sensorer og aktuatorer over store avstander meget enkelt integreres i en kontroller fra Phoenix Contact.

Fordeler

 • Overvåking og styring av stasjoner som ligger langt unna, uten kabeltilgang
 • Enkel avlesning av prosessdata, tilstands- og diagnostikkparametere i de enkelte radiosignalstasjonene
 • Fleksibilitet, enkel installering og kostnadsbesparelser sammenlignet med kabelbundne installasjoner
 • Reduserte utviklingstider
 • Lisensfrie og gratis funksjonsblokker

Anvendelse

Radioline - tilleggsmoduler  

Radioline - tilleggsmoduler

I utstrakte anleggsstrukturer på utendørsområder som kommunal infrastruktur, vann/avløp, generering av energi, generering av råstoffer, trafikkteknikk, men også i kjemiparker eller andre prosesstekniske anlegg må måleverdier og driftsmeldinger kommuniseres fra mange utestasjoner og til en sentral. Det omfatter blant annet nivåovervåking eller konsekvent protokollføring av  pumpeytelser og gjennomstrømningsmengder.

I sentralen overføres prosessdataene deretter via et standardisert programgrensesnitt til et overlagret system hhv. til en monitor i klargjort form.  Det som høres så enkelt ut, innebærer i virkeligheten et omfattende programvareteknisk programmeringsarbeid.

Løsning

Automatiske, selvhelende nettverksstrukturer  

Benyttes i ulikt sammenkoblede nettverk

Med funksjonsblokker integrerer du raskt og enkelt nye funksjoner eller gjør komponenter til en fullverdig del av styresystemet. Det reduserer utviklingstidene.

Med moderne radiosignalteknikk kan I/O-signaler fra fordelte sensorer meget enkelt integreres over store avstander i en kontroller fra Phoenix Contact. I Radioline-hodestasjonen er hele radiosignalnettverket representert med kun én Modbus-slave-adresse, og sensor-/aktuatorinformasjon kan enkelt leses og skrives.

I/O-integrering i kontrollere fra Phoenix Contact

Universell bruk til kontrollere fra Phoenix Contact  

I/O-integrering i PC Worx

Nødvendige komponenter:

 • Radioline-hodemodul
 • Radioline I/O-tilleggsmoduler
 • Inline- eller Axioline-kontrollere
 • Inline- eller Axioline RS-485-kommunikasjonsmodul
 • PC WORX
 • PC Worx-funksjonsblokker

Stykkliste

I/O-integrering i Phoenix Contact-kontrollereTypeArt.nr.
Axioline-kontroller for direkte Radioline-I/O-integrering i ModbusAXC 10502700988
Axioline F-kommunikasjonsmodul for seriell dataoverføring med en Radioline-hodemodulAXL F RS UNI 1H2688666

Du trenger følgende funksjonsblokker til PC Worx: 
 

Du finner funksjonsblokkene ved Radioline-hodemodulens artikkeldata, og da under fanen "Downloads". 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
I/O-integrering i Phoenix Contact-kontrollereTypeArt.nr.
Axioline-kontroller for direkte Radioline-I/O-integrering i ModbusAXC 1050
Axioline F-kommunikasjonsmodul for seriell dataoverføring med en Radioline-hodemodulAXL F RS UNI 1H

Du trenger følgende funksjonsblokker til PC Worx: 
 

Du finner funksjonsblokkene ved Radioline-hodemodulens artikkeldata, og da under fanen "Downloads". 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
Radioline-hodemodulerTypeArt.nr.
2400 MHz radiosignaltransceiver, rekkevidde opptil 5 km (fri sikt), bruk over hele verdenRAD-2400-IFS2901541
2400 MHz radiosignaltransceiver, rekkevidde opptil 5 km (fri sikt),  bruk i JapanRAD-2400-IFS-JP2702863
868 MHz radiosignaltransceiver, rekkevidde opptil 20 km (fri sikt), bruk i EuropaRAD-868-IFS2904909
900 MHz radiosignaltransceiver, rekkevidde opptil 32 km (fri sikt), bruk i Nord-AmerikaRAD-900-IFS2901540
900 MHz radiosignaltransceiver, rekkevidde opptil 32 km (fri sikt), bruk i AustraliaRAD-900-IFS-AU2702878
RS-485 flerpunktsmultiplekser, rekkevidde opptil 1,2 km via totrådede ledningerRAD-RS485-IFS2702184
Radioline-hodemodulerTypeArt.nr.
2400 MHz radiosignaltransceiver, rekkevidde opptil 5 km (fri sikt), bruk over hele verdenRAD-2400-IFS
2400 MHz radiosignaltransceiver, rekkevidde opptil 5 km (fri sikt),  bruk i JapanRAD-2400-IFS-JP
868 MHz radiosignaltransceiver, rekkevidde opptil 20 km (fri sikt), bruk i EuropaRAD-868-IFS
900 MHz radiosignaltransceiver, rekkevidde opptil 32 km (fri sikt), bruk i Nord-AmerikaRAD-900-IFS
900 MHz radiosignaltransceiver, rekkevidde opptil 32 km (fri sikt), bruk i AustraliaRAD-900-IFS-AU
RS-485 flerpunktsmultiplekser, rekkevidde opptil 1,2 km via totrådede ledningerRAD-RS485-IFS
Radioline-I/O-tilleggsmodulerTypeArt.nr.
To digitale inn-/utganger og én analog inn-/utgang RAD-DAIO6-IFS2901533
Fire digitale innganger (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS2901535
Fire digitale NAMUR-inngangerRAD-NAM4-IFS2316275
Fire digitale releutganger (6 A, 250 V AC / 24 V DC)RAD-DOR4-IFS2901536
Åtte digitale innganger (0…30,5 V DC), to impulsinnganger opptil 100 HzRAD-DI8-IFS2901539
Åtte digitale transistorutganger (30,5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS2902811
Fire analoge strøminnganger (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS2901537
Fire analoge spenningsinnganger (0 V ... 5/10 V) RAD-AI4-U-IFS2702290
Fire analoge strøm-/spenningsutganger (0/4 mA ... 20 mA, 0...10 V)RAD-AO4-IFS2901538
Fire Pt 100-innganger (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS2904035
Radioline-I/O-tilleggsmodulerTypeArt.nr.
To digitale inn-/utganger og én analog inn-/utgang RAD-DAIO6-IFS
Fire digitale innganger (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS
Fire digitale NAMUR-inngangerRAD-NAM4-IFS
Fire digitale releutganger (6 A, 250 V AC / 24 V DC)RAD-DOR4-IFS
Åtte digitale innganger (0…30,5 V DC), to impulsinnganger opptil 100 HzRAD-DI8-IFS
Åtte digitale transistorutganger (30,5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS
Fire analoge strøminnganger (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS
Fire analoge spenningsinnganger (0 V ... 5/10 V) RAD-AI4-U-IFS
Fire analoge strøm-/spenningsutganger (0/4 mA ... 20 mA, 0...10 V)RAD-AO4-IFS
Fire Pt 100-innganger (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS
TilbehørTypeArt.nr.
USB-kabel for diagnostikk og konfigurering av Radioline-hodemoduleneRAD-CABLE-USB2903447
TilbehørTypeArt.nr.
USB-kabel for diagnostikk og konfigurering av Radioline-hodemoduleneRAD-CABLE-USB

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00