Tilbake til oversikten

Radiosignalteknologi Trusted Wireless 2.0

Bruksområder

Produktporteføljen fra Phoenix Contact har allerede i over ti år kunnet tilby radiosignalteknologier for industriell bruk. Den egne teknologien Trusted Wireless 2.0 ble utviklet for bruk i industrien og er spesielt godt egnet for trådløs videreføring av sensor- og aktuatorinformasjon samt for overføring av mindre datamengder i utstrakte anlegg.

Ved fri sikt kan avstander mellom to radiosignaldeltagere fra noen hundre meter og opptil flere kilometer dekkes.

Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0 – industriell radiosignalteknologi

Trusted Wireless 2.0 dekker dermed gapet mellom WirelessHART som spesiell teknologi for sensornettverk og høyhastighetsteknologien Wireless LAN. For å oppnå optimal tilpasning til de forskjellige kravene finnes det ulike innstillingsmuligheter.

Fordeler

Radiosignalteknologien Trusted Wireless 2.0 orienterer seg etter de spesielle behovene som man finner i anvendelser med industriell infrastruktur. Vesentlige egenskaper er som følger:

  • Robust kommunikasjon grunnet frekvenshopping (FHSS)
  • Automatiske og manuelle mekanismer for sameksistens som gir pålitelig parallell drift av radiosignalsystemer
  • Sikker dataoverføring grunnet datakryptering og autentifisering
  • Gode rekkevidder grunnet høy mottagerømfintlighet og datahastigheter som kan stilles inn individuelt
  • Fleksible nettverk med automatisk forbindelsesmanagement
  • Optimal tilpasning til respektive applikasjon og omfattende diagnostikkegenskaper
  • Desentral  nettverksadministrering for raskere datautveksling

 

Robust og støysikker kommunikasjon

Frekvenshopping (FHSS)  

Frekvenshopping (FHSS)

På det lisensfrie 2,4 GHz-frekvensbåndet benytter Trusted Wireless 2.0 den såkalte FHSS-metoden (Frequency Hopping Spread Spectrum). Teknologien bruker her et utvalg på opptil 127 kanaler fra hele frekvensbåndspekteret, som benyttes med utgangspunkt i et pseudotilfeldig mønster. Det gjør hele kommunikasjonen mer robust.

Utover dette åpner Trusted Wireless 2.0 for en spesielt god administrering av sameksistens mellom forskjellige radiosignalsystemer. Ved å ta i bruk ulike RF-bånd (Radio Frequency)  kan flere Trusted Wireless 2.0-systemer drives parallelt helt uten problemer. Det er også mulig å skjule enkelte kanaler målrettet (Black Listing), for eksempel for å drive WLAN-systemer parallelt uten begrensninger i effekten.

De nye kravene i den reviderte standarden EN 300328 v1.8.1 på radiosignalsystemer i 2,4 GHz-området er allerede implementert i Trusted Wireless 2.0.

Sikker overføring

Ved egne teknologier som Trusted Wireless 2.0 er ikke protokollen offentlig tilgjengelig, noe som generelt gjør teknologien bedre rustet mot angrep. I tillegg er sikkerhetsmekanismer implementert: 128 bit datakrypteringen sørger for at datapakker som teoretisk avlyttes, ikke er forståelige, og integritetskontrollen kontrollerer senderens autentisitet og forkaster meldinger som har blitt endret.

Fleksible tilpasningsmuligheter

Trusted Wireless 2.0 gir muligheten til å stille inn trådløsgrensesnittet slik at mottagerømfintligheten økes. Ved lavere datahastigheter kan betydelig større avstander dekkes sammenlignet med høye datahastigheter. Brukere foretar dermed innstillinger i tråd med behov og nødvendig rekkevidde.

Desentral nettverksadministrering

Parent-Child-område  

Desentral nettverksadministrering i Parent-Child-området

I forbindelse med administrering av nettverk tar teknologier som WirelessHART og Zigbee utgangspunkt i et sentralt prinsipp. Det betyr at alle meldinger sendes via en sentral master og at de dermed kan forårsake betydelig trafikk i radiosignalnettverket.

Trusted Wireless 2.0, derimot, tar i bruk en desentral administrering av nettverk. I den sammenheng settes det opp Parent-Child-områder i radiosignalnettverket, der en overordnet radiosignalmodul betegnes som Parent og tilkoblede moduler betegnes som Child.

Hele nettverksadministreringen forløper innenfor Parent-Child-området og trenger ikke å foregå via sentral manager. Det reduserer meldingstrafikken i hele nettverket og gjør at datatrafikken går raskere.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk