Tilbake til oversikten

Endehylser

Ulike endehylser for forskjellige ledertverrsnitt

Endehylser brukes til prosessikker konfeksjonering av ledere, til kabling og til videre bearbeiding. I elektrotekniske anlegg har de mange fordeler, både ut ifra et mekanisk og et elektrisk perspektiv. Endehylsenes hovedoppgave er å forhindre splitting av lederen samt å beskytte de enkelte trådene mot mekaniske påkjenninger, for eksempel ved tilkobling til skruklemmer. Ved bruk av fjærkraftklemmer er, som supplement, en fast forbindelse mellom kobberlederen og endehylsen helt essensielt. I tillegg til en egnet endehylsetang er hylsens materialkvalitet avgjørende for en optimal og sikker krympeforbindelse.

Oversikt over endehylsenes viktigste fordeler:

 • Økt drifts- og kontaktsikkerhet over lang tid
 • Tidsbesparende viderebehandling (spesielt også med push-in-klemmer)
 • Sikker forbindelse, også ved gjentatte omkoblinger
 • Reduksjon i antall kabelbrudd
 • Enkel tverrsnittsregistrering
 • Økt vibrasjonssikkerhet
 • Permanent lav overgangsmotstand
 • Beskyttelse av enkelttrådene (spesielt også ved skrumoduler)
 • Uforandret klemming ved skrutilkoblinger

Standarder for endehylser

I DIN 46228 defineres endehylser fra 0,5 til 50 mm². Denne standarden er inndelt i fire deler:

 • Del 1 Rørform uten plasthylse
 • Del 2 Krympeutførelse med/uten isolasjonsmantel
 • Del 3 Lederomfattende uten isolasjonsmantel
 • Del 4 Rørform med plasthylse

I tillegg til hylsens geometriske dimensjoner er materialet, den tverrsnittsavhengige fargen samt utgangspunktet for testen fastholdt som en del av standarden. Utover dette kreves det at endehylsen skal ta opp ledere i klassene 2, 5 og 6. Ledernes tverrsnitt defineres via elektriske motstandsverdier og ikke, som ved endehylsene, via de geometriske målene. Større tverrsnittsforskjeller kan derfor forekomme (se kapitlet Ledere og ledninger). På grunn av dette faktumet foreligger en viss diskrepans mellom endehylse og leder. Endehylsetangen fra Phoenix Contact er likevel hovedsakelig konstruert for å utjevne disse kapasitetsforskjellene. 

I tillegg til DIN finnes det en fransk standard for hylser, NF C 63-023. Med unntak av fargen ved enkelte tverrsnitt (se matrisen) er NF basert på DIN. En nyhet når det gjelder det normative grunnlaget for endehylser, er UL 486F, samt kanadiske C22.2 NO. 291-14. Disse harmoniserte standardene støtter seg også på DIN, men tar mer inngående for seg testmetodikken og de spesifikke kravene (se bl.a. tabellen med verdier).

I UL 486F er nå også for første gang spesialhylser som TWIN-endehylser for toledertilkobling fastholdt i standarden. For å oppnå sertifisering etter nevnte UL- og CSA-standarder kreves en omfattende kontroll fra respektive organisasjon. Det er ikke bare endehylsene som testes og sertifiseres, men hele det komplette systemet, som består av endehylsetang og endehylse.

Pionér for internasjonale standarder rundt kvalitet, sikkerhet og kompatibilitet

Som en av de første produsentene har Phoenix Contact sertifisert endehylser i kombinasjon med et utvalg endehylsetenger i henhold til standard UL 486F, som trådde i kraft i 2016. Sammen med samsvaret med standard DIN 46228‑1/‑4 imøtekommer endehylsetengene slik de globale markedskravene når det gjelder kvalitet, sikkerhet og kompatibilitet. I sitt sortiment har Phoenix Contact med dette også et system som er anerkjent blant kunder som har fokus på eksport.

Kvalitativt høyverdig material - Made in Germany

Som produsent og systemleverandør på området forbindelsesteknikk består vårt tilbud av kvalitativt høyverdige endehylser -made in Germany- og krympetang som er tilpasset dette, for prosessikker bearbeiding.

Profesjonell krymping - med mekaniske krympetenger presser du alle kontakttyper raskt og uten større anstrengelser

Krymp samtlige kontakttyper – endehylse, kabelsko, koaksialforbindere og krympekontakter – profesjonelt og trygt på alle måter. Optimalisert vektarmoverføring og ergonomisk formede gripedeler gjør at krymping med krympetenger fra Phoenix Contact blir minst mulig arbeids- og energikrevende. Et spesielt kraftutvekslingsprinsipp reduserer nødvendige betjeningskrefter med opptil 30 %. Den integrerte tvangssperren gir en uforandret og langtidsstabil, gasstett pressing i høy kvalitet.

 • Ergonomisk formede gripedeler gir enkel og praktisk håndtering
 • Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid
 • Prosessikkerhet grunnet integrert tvangssperre
 • Optimale vektarmoverføringer gir bruk som ikke er unødig tid- og arbeidskrevende

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00