Tilbake til oversikten

Profesjonell krymping av ledere

Mekanisk sammenføyning av kontakt og leder

Med begrepet krymping, som opprinnelig kommer fra engelsk, mener man mekanisk sammenføyning av kontakt og leder.

I henhold til standarder benyttes på norsk også to andre begreper. Type deformering spiller her en avgjørende rolle. Avhengig av kontakttype skiller man mellom følgende:

  • Klemming, for isolerte kabelsko
  • Pressing, for endehylser, uisolerte kabelsko, dreide kontakter og lignende lukkede forbindere.

Ved bearbeiding av for eksempel flatplugger snakker man om krymping. For å etablere en pålitelig forbindelse mellom kontakt og leder er det viktig å følge noen konkrete punkter:

  • Korrekt klargjøring av lederen
  • Gjensidig tilpasning av leder og kontakt
  • Korrekt plassering av lederen i kontakten
  • Valg av egnet krympeverktøy
  • Leder og kontakt legges i tangens innsatskammer.

Profesjonelle krympetenger er alltid utstyrt med en tvangssperre som kan frigjøres. Den åpner når det nødvendige presstrykket er nådd. For lav pressing kan utelukkes. Det garanterer et uforandret, godt krymperesultat og optimale uttrekksverdier. Hvis større kontaktserier  skal behandles, benyttes ofte automatiske eller halvautomatiske krympemaskiner.

For evaluering av krympingen i ettertid trekker man blant annet inn standardene DIN EN 60352-2 og 60999-1. I tillegg til mange elektriske og mekaniske tester er lederuttrekkskontrollene det avgjørende kriteriet. Samtlige verktøyer i tangserien CRIMPFOX fra Phoenix ‍Contact justeres og testes i henhold til gyldige standarder. Disse verktøyene gir langtidsstabile og gasstette krympinger. Vi anbefaler å teste krympekvaliteten etter henholdsvis 5000 sykluser eller en gang i året med egnede og kalibrerte testanordninger.

Forklaringer til krympetenger
1Nøyaktig: Nøyaktig produserte innsatser med symmetrisk krympeform gir krymperesultater av høy kvalitet.
2Ergonomisk: Vektforholdet er behagelig balansert. Kunststoffene er meget hudvennlige.
3Sikker: Den spesielle gripeprofilen og bruk av sklihemmende kunststoff forhindrer at hånden sklir.
4Ingen unødig bruk av krefter: Den optimaliserte vektarmoverføringen reduserer manuelle krefter med opptil 30 %.
5Praktisk: Ligger perfekt i enhver hånd takket være minimal gripevidde.
6Kraftoptimaliserende: Et fast underlag reduserer nødvendig kraftbruk.
7Prosessikker: En automatisk tverrsnittstilpasning og tvangssperren, som kan frigjøres manuelt, sikrer utførelsen av krympeprosedyren.
8Lang levetid: Materialer og komponenter av høy kvalitet reduserer slitasjen.
9Robust: Verktøyet beskyttes av hodeområdets spesielle utførelse.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00