Tilbake til oversikten

Ledere og ledninger

Ledere og ledninger med ledermerking

Leder, ledning og kabel har alle som formål å overføre elektriske signaler eller energi.

I dagligtale likestilles ofte kabler og ledninger, ettersom begge varianter som regel består av flere ledere som er isolert fra hverandre. Kabelen har likevel en økt mekanisk resistens som muliggjør bruk også i bakken, under vann og også ubeskyttet utendørs. I tillegg til isolasjonen består lederen (også kalt tråd) av en ledende kjerne av kobber eller aluminium. På grunn av sine utmerkede egenskaper benyttes kobber veldig ofte innen elektroteknikk.

Lederklasser i henhold til IEC/DIN EN 60228

Leder inndelt i klasser  

Lederklasser i henhold til IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295)

IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295) inndeler lederen i fire fleksibilitetsklasser som ledernes basisfleksibilitet inndeles gjennom. Kriterier for dette er enkelttrådenes diameter og antall. En ytterligere faktor som påvirker formstabiliteten, er revolveringslengden. Revolveringslengden er betegnelsen på lengden til en enkelttråd som kreves for en 360° dreining. Jo mindre revolveringslengde, desto stivere og mer komptakt er lederen. Det øker også den utvendige diameteren.

  • Klasse 1: entrådet    
  • Klasse 2: flertrådet
  • Klasse 5: fintrådet
  • Klasse 6: meget fintrådet
Standard lederoppbygging  

Standard lederoppbygging

I standard IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295) er ledertverrsnittene definert gjennom de elekstriske lederverdiene eller også motstandsverdiene. Disse verdiene danner utgangpunktet for fastsettelse av maksimal strømkapasitet. Geometriske angivelser, spesielt tverrsnittstoleranser, er ikke fastholdt her. Som følge av dette kan det reelle tverrsnittet avvike betraktelig fra nominelt tverrsnitt.

Ved å ta i bruk kobber, som i dag har en renhetsgrad opptil 99,99 %, kan produsenten redusere faktiske kobbertverrsnitt med mer enn ti prosent. Dette utgjør en utfordring i forbindelse med krymping.

Isolasjonen fungerer som permanent skille av de enkelte lederne mot hverandre samt som beskyttende hylse mot ytre påvirkninger. Grunnkravet som stilles til isolasjonsmaterialet er en størst mulig elektrisk motstand som likevel kan avlede varmen som oppstår. Som isolasjonsmateriale velges i dag derfor hovedsakelig kunststoff i alle varianter. Kunststoffets type og egenskaper er derfor avgjørende for de senere bruksmulighetene til lederne, ledningene og kablene. Et ytterligere kriterium er isolasjonens tykkelse. Dette målet påvirker den mekaniske og elektriske kapasiteten direkte. Videre er isolasjonens egenskaper (hardhetsgrad, fasthet, tykkelse …) utslagsgivende ved valg av avisoleringsverktøy.

  1. Isolasjon
  2. Leder
  3. Avisoleringslengde
  4. Tråd
  5. Revolveringsretning
  6. Revolveringslengde
Beskrivelse Språk Stand
Tabell lederuttrekkskrefter pr. tverrsnitt [PDF, 34 KB] engelsk 25.03.2017

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00