Tilbake til oversikten

Brukseksempler

Ved hjelp av ETD-tidsreleene styrer du mange forskjellige industrielle anvendelser som krever tidsforløp med høy nøyaktighetsgrad. Grunnet innstilling uten bruk av programvare og rask kabling sparer du i tillegg både tid og penger.

Innkoblingsforsinkelse

Innkoblingsforsinkelse ved transportbånd  

Koble først inn transportbånd 1, deretter transportbånd 2

Ved hjelp av innkoblingsforsinkelsen starter du for eksempel pumpene eller motorene etter hverandre for å redusere startstrømmen.

Slik beskytter du transportbåndene mot overlast ved innkobling:

  • Koble først inn transportbånd 1
  • Koble inn transportbånd 2 når innstilt tid er utløpt

Utkoblingsforsinkelse

Utkoblingsforsinkelse ved transportbånd  

Koble først ut transportbånd 2, deretter transportbånd 1

Ved hjelp av utkoblingsforsinkelsen kan man for eksempel ved vifter stille inn en etterløpsfunksjon eller beskytte mot overlast ved utkobling av pumper og motorer.

Slik beskytter du transportbåndene mot overlast ved utkobling:

  • Koble først ut transportbånd 2
  • Koble ut transportbånd 1 når innstilt tid er utløpt

Taktgiver

Ved hjelp av taktgiverfunksjonen kan du definere impuls- og pausetider.

På følgende områder kan du ta i bruk ETD-tidsreleenes taktgiverfunksjon:

  • Signallamper, lystårn
  • Tilbakespyling av filtre
  • Spyling av vannslanger
  • Bevegelse av luftspjeld (unngå at de sitter fast)
  • Pumpestart (unngå at de sitter fast)

Blinker

Ved hjelp av blinkefunksjonen stiller du inn et impuls-pause-forhold på 1:1. 

Ved følgende eksempler benytter du tidsreleer med blinkefunksjon: utløsing av visningselementer som feilmeldingsvisninger, varsellys, posisjonslys

Evaluering av impulsrekke

Evaluering av impulsrekke ved transportbånd  

Båndet kobles ut dersom det ikke ligger noen varer på båndet i løpet av innstilt tid.

Ved hjelp av evaluering av impulsrekke fastsetter du en tidsramme som en styrekontakt må betjenes innenfor – den såkalte watchdog-funksjonen.

Dette eksempelet viser den automatiske utkoblingen eller feilsignaliseringen ved et transportbånd. Hvis impulsen uteblir innenfor en innstillbar tid, kobles transportbåndet ut, eller en melding sendes ut.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00