Overvåke og teste overspenningsbeskyttelse

ImpulseCheck og CHECKMASTER 2

Tidlig informert om hva som skjer

Det være seg skybasert i sanntid eller manuelt, våre løsninger for økt anleggstilgjengelighet overbeviser alltid.

Tilbake til Overspenningsbeskyttelse og støyfilter

Kategorier

Søk i Testapparat for overspenningsbeskyttelsesutstyr

Vis alle produktene i denne kategorien

Overspenning belaster elektriske installasjoner og tilhørende beskyttelsesutstyr. Hold deg tidsnok oppdatert om anleggets og overspenningsbeskyttelsens tilstand, slik at svikt ikke blir et faktum.

Dine fordeler

 • Gjenkjenning av aktuell status (State of health) for overspenningsbeskyttelsesutstyret grunnet forebyggende tiltakskontroll
 • Høy kvalitets- og sikkerhetsstandard: Alltid oppdatert takket være automatisk tilpasning av testalgoritmer henholdsvis oppdateringsfunksjon
 • Bruk av digitale verdier og tjenesteytelser med ImpulseCheck
 • Assistentsystemet for overspenningsbeskyttelse er en del av COMPLETE line-systemer

Transparent innsyn i anlegget

ImpulseCheck med fire sensorledninger  

ImpulseCheck overvåker opptil fire ledere på ett overspenningsbeskyttelsesutstyr

ImpulseCheck er verdens første intelligente assistansesystem for overspenningsbeskyttelse på nettbeskyttelsesområdet. Med modulen vil du, via skytilknytning, gjenkjenne State of Health for hver enkelt avleder, og du vil få tilgang til nye digitale tjenesteytelser.

Du gjenkjenner faktisk belastning på overspenningsbeskyttelsesutstyret som overvåkes, og dermed også belastningen på anlegget. Det gjør svikt forutsigbart, og vedlikeholdstiltak kan planlegges mer effektivt.

Hvordan ImpulseCheck fungerer

ImpulseCheck med fire sensorledninger  

Overvåket kombinasjonsavleder med ImpulseCheck

ImpulseCheck overvåker de aktive lederne i installasjonen din kontinuerlig på SPD. Slik oppdages både støtstrøm og høyfrekvente spenningsimpulser. Verdiene sendes til PROFICLOUD, og tolkes og evalueres ved hjelp av de lagrede modellene i Phoenix Contact overspenningsbeskyttelsesutstyret (SPD-er).

ImpulseCheck måler ikke bare de forskjellige impulsene, men analyserer de enkelte hendelsene med hensyn til amplitude, lading og spesifikk energi.

Du får opp faktisk belastning av anlegget umiddelbart og gjenkjenner aktuell status (State of Health) for hver enkelt beskyttelsesplugg. Takket være forbindelsen med PROFICLOUD kan informasjonen vises i alle nettlesere. Forskjellige hendelser, for eksempel statusendring i en beskyttelsesplugg, mottar du i tillegg fra systemet via push-melding. Dermed er du i stand til å handle før det oppstår svikt i en SPD.

ImpulsCheck eller CHECKMASTER – valget

ImpulseCheck overvåker de aktive lederne i strømforsyningsledninger. Impulsene måles selv uten at overspenningsbeskyttelse er installert, og man kan trekke konklusjoner med hensyn til anleggets belastning. For innovativ og automatisert beregning av overspenningsbeskyttelsesutstyrets State of health er ImpulseCheck førstevalg.  Assistansesystemet overvåker overspenningsbeskyttelsesutstyr for strømforsyning type 1 og 2.

CHECKMASTER 2, derimot, er et testapparat for tilnærmet alt pluggbart overspenningsbeskyttelsesutstyr fra Phoenix Contact. Med CHECKMASTER 2 tester du manuelt pluggene i forbindelse med overspenningsbeskyttelse for strømforsyning, måle-, styre- og reguleringsteknikk samt datateknikk.

Regelmessig kontroll for sikker overspenningsbeskyttelse

Avledertestapparat CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: Testutstyr for forskjellige byggformer og koblinger

I henhold til IEC 62305-3 må overspenningsbeskyttelsesutstyr kontrolleres regelmessig. I tillegg foreskriver standarden at alle testverdier dokumenteres.

ImpulseCheck overvåker avlederne i sanntid, aktuell status kan til enhver tid hentes opp med enkle tastetrykk i forbindelse med dokumentasjon.

Testing med CHECKMASTER 2 må foretas manuelt.

 • Pluggene til SPD-ene settes inn i tilhørende testkassett.
 • Den egentlige testingen foregår automatisk.
 • CHECKMASTER 2 lagrer samtlige testresultater i det interne minnet.
 • Lagrede testverdier kan hentes opp umiddelbart eller på et senere tidspunkt.
 • Testprotokollen inneholder artikkelbetegnelsen samt testresultatet med dato og klokkeslett.

Enkel identifisering av testobjekter takket være strekkodeleser i CHECKMASTER 2

Strekkodeleser  

Enkel identifisering av testobjekter takket være strekkodeleser

CHECKMASTER kontrollerer overspenningsbeskyttelsesutstyr fra Phoenix Contact med hensyn til spesifikke elektriske egenskaper. Artikkelnumrene registreres ukomplisert via strekkodeleseren.
Testobjektet stikkes inn i tilhørende testadapter. Etter at utstyrstypen er registrert med leseren, startes testingen automatisk når objektet stikkes inn.
Som alternativ kan testobjektets artikkelnumre leses inn via berøringsskjermen etter at det er satt inn i testadapteren.

Resultat av kontroll  

 • Status 1: I orden
 • Status 2: Toleransegrense nådd
 • Status 3: Overbelastet, utskiftning nødvendig

Toleransegrense nådd – utskiftning anbefales

Hvis CHECKMASTER signaliserer at toleransegrensen er nådd, har avlederen vært aktivert flere ganger allerede. Overspenningsbeskyttelsesutstyret er fremdeles funksjonsdyktig, men bør, innenfor rammen av forutseende vedlikehold, skiftes ut.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter

Service


ImpulseCheck

Tidligvarslingssystemet til automatikkskapet.