Tilbake til oversikten

Grunnleggende informasjon om bruk av rekkeklemmer på Ex-området

IEC 60079 Eksplosjonsbeskyttelse globalt

Eksplosjonsbeskyttelse globalt  

Eksplosjonsbeskyttelse globalt

Over hele verden tar eksplosjonsbeskyttelsen hovedsakelig utgangspunkt i den internasjonale standardserien IEC 60079 og de europeiske og amerikanske standardene og retningslinjene. I Nord-Amerika danner National Electrical Code (NEC) grunnlaget i USA, og Canadian Electrical Code (CEC) i Canada

For området for CENELEC-landene i EU og utover det er direktiv 2014/34/EF (tidligere ATEX 100a) av sentral betydning for produsenter av utstyr og beskyttende systemer. Ved hjelp av IECEx-sertifikater beveger vi oss i takt med internasjonale, grunnleggende tanker. Dermed er det åpnet opp for bruk i tennbeskyttelsesgrad økt sikkerhet Ex e i sone 1 og 2.

Tilbake oppover

Krav til rekkeklemmer for tennbeskyttelsesgrad økt sikkerhet Ex e

Ex e  

Ex e

Prinsippet bak tennbeskyttelsesgrad økt sikkerhet "e" (IEC/EN 60079-7) omfatter i all hovedsak strengere, konstruksjonsmessige tiltak. De viktigste for rekkeklemmer er som følger:

 • Luft- og krypavstander
 • Rekkeklemmer må være sikret og festet mot selvløsing på en slik måte at ledningene ikke kan løses eller bli skadet av tilkoblingspunktet utover tillatte grenser.
 • Kontakttrykket skal ikke overføres over islasjonsdeler.
 • Rekkeklemmer som er designet for å koble til flertrådede ledere må være utstyrt med et elastisk mellomledd.

Kravene og tekniske spesifikasjoner kontrolleres av et uavhengig institutt (oppnevnt kontor, f.eks. DEKRA, PTB, TÜV...), bekreftelse utstedes i form av et sertifikat. Følgende kontroller må bekreftes i form av typetesting:

 • Typetesting i henhold til IEC 60947-7-1/-2

 • Bekreftelse på luft- og krypavstander og isolasjonskontroll

 • Aldringstest:

  • 14 dager lagring ved 95 °C og 95 % luftfuktighet

  • Ytterligere 14 dager ved tørr varme - høyden på isolasjonsmaterialets TI-verdi

  • 24 timer kaldlagring ved -65 °C med etterfølgende lederuttrekkstest.

Rekkeklemmene er dermed godkjent for installasjon i sone 2 og fremfor alt i sone 1, det vil si i det egentlige Ex-området. Sistnevnte dog kun under forutsetning av at rekkeklemmene er montert i koblingsbokser. Disse må også være godkjent for tennbeskyttelsesgrad Ex e og som minimum fylle kravene i henhold til beskyttelsesgrad IP54. Overhold installasjonsanvisningene med konstruksjonsskjemaer.

De Ex e-godkjente rekkeklemmene fra Phoenix Contact er standardrekkeklemmer. Disse testes enkeltvis 100% under fremstillingsprosessen i henhold til IEC/EN 60079, blant annet med en isolasjonstest.

Av denne grunn er det for rekkeklemmer fra Phoenix Contact ikke nødvendig å skille mellom Ex- og Ikke-Ex-rekkeklemmer på lageret. Fordelene er åpenbare.

Tilbake oppover

Krav til rekkeklemmer for tennbeskyttelsesgrad egensikkerhet Ex i

Ex i  

Ex i

Ved anvendelser med tennbeskyttelsesgrad egensikkerhet Ex i kreves ingen spesiell godkjennelse for rekkeklemmer. I tillegg til Ex e-godkjente klemmer kan her også andre standard rekkeklemmer benyttes. Strengere krav til luft- og krypavstander:

 • mellom naboklemmer
 • mellom rekkeklemmer og jordede metalldeler

Avstander ved fast isolasjon er definert i IEC/EN 60079-11 og skal overholdes. I installasjonsanvisningene for rekkeklemmer i tennbeskyttelsesgrad Ex e finner du informasjon om bruk av tennbeskyttelsesgrad Ex i.

Tilbake oppover

Krav til rekkeklemmer for tennbeskyttelsesgrad Ex nA / Ex ec

Ex nA / Ex ec  

Ex nA / Ex ec

For å gjøre strøm som ligger over egensikkert område målbar via knivskillerekkeklemmer eller for å sikre denne strømmen med vanlige glassikringer finnes det knivskillerekkeklemmer og sikringsrekkeklemmer med en godkjennelse i tennbeskyttelsesgrad Ex nA. I den forbindelse må blant annet alle elementer som kan skilles, ha en løsekraft over 15 N eller 100 ganger egenvekten. Det forhindrer utilsiktet åpning. I sone 2 benyttes da G-sikringsinnsatser med sandfylling i sikringsholderne. Kravene er fastholdt i IEC/EN 60079-15, som i fremtiden implementeres i IEC/EN 60079-7 som EX "ec".

Tilbake oppover

Sertifikater, samsvarserklæring, monterings- og installasjonsanvisninger

Sertifikater  

Sertifikater

Detaljert informasjon om rekkeklemmer på Ex e og Ex i områder kan hentes ned fra nedlastingsområdet til de respektive godkjente rekkeklemmene.

Du finner følgende opplysninger:

 • Tekniske spesifikasjoner i henhold til IEC/EN 60079
 • Godkjent tilbehør
 • Viktig informasjon om montering og konstruksjonsskjemaer
 • Samsvarserklæring
Tilbake oppover

Merking av Ex-rekkeklemmer

De eksplosjonsbeskyttede driftsmidlene må merkes på en slik måte at de benyttes korrekt med hensyn til sikkerhetstekniske egenskaper. Merking av driftsmidler er beskrevet i harmonisert standard IEC/EN 60079. For rekkeklemmer med tennbeskyttelsesgrad økt sikkerhet "e" er merking påkrevet.

Tilbake oppover

Typeskilt

Krav til merking etter IEC 60079-0 for ATEX og IECEx 
Type QTC 2,5Produsentens navnPhoenix Contact GmbH & Co. KG
TypebetegnelseQTC 2,5
Merking av tennbeskyttelsesgradEx e II
EU-typegodkjennelsessertifikat etter ATEXKEMA 05 ATEX 2148 U
Sertifiseringsnummer etter IECExIECEx KEM 07.0010 U

Emballeringsetikett

Krav til merking etter ATEX-direktiv 94/9/EF, vedlegg II 
Emballeringsetikett QTC 2,5Produsentens navn og adresse

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

32825 Blomberg, Tyskland

TypebetegnelseQTC 2,5
Produksjonsdato13.09.2010 (eksempel)
Prøveinstitusjonens ID-nummer (KEMA)0344
Typegodkjent i henhold til ATEX-direktiv 94/9/EFX
Kategori2
UtstyrsgruppeII
ID-bokstav for gasseksplosjonsbeskyttelseG
ID-bokstav for støveksplosjonsbeskyttelsed

Eksplosjonsbeskyttelse, teori og praksis

Innføring i eksplosjonsbeskyttelse  

Brosjyre eksplosjonsbeskyttelse

Det er ikke bare i klassiske anlegg innen kjemisk og petrokjemisk industri at installatører, planleggere og operatører blir konfrontert med temaet eksplosjonsbeskyttelse. For også på områder som ved første øyekast kan se harmløse ut, for eksempel næringsmiddelindustrien, finnes det store potensielle farer.

Denne brosjyren tar for seg farene på potensielt eksplosive områder. Den er ment som en hjelp i det daglige arbeidet.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
 • Grunnleggende informasjon om bruk av rekkeklemmer på Ex-området

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00