Tilbake til oversikten

Kvalitetskontroll av elektriske forbindelser

Mekanisk fasthet - IEC 60947-7-1/-2

Tilkoblingspunktets mekaniske fasthet kontrolleres med en praksisrettet test. I den forbindelse må rekkeklemmenes tilkoblingspunkter kunne kobles gjentatte ganger, uten at klemforbindelsens kvalitet påvirkes. Klemmer kobles inn og ut fem ganger med entrådede ledere i merketverrsnitt, dreiemoment i henhold til produsentens angivelser. Testen foretas på midterste klemme i en blokk med fem klemmer. Før og etter testen må klemmen bestå en spenningsfalltest. Tilkoblingspunktet må bestå de gjentatte koblingsforløpene uten registrerbare skader. Spenningsfallet før og etter testen må ikke overskride 3,2 mV henholdsvis 1,5 ganger målt verdi før testingen. Rekkeklemmer fra Phoenix ‍Contact er egnet for gjentatte koblingsforløp uten at kvaliteten påvirkes. Båndbredden for mulige koblingsforløp utgjør opptil 5000 sykluser, avhengig av tilkoblingsteknikk.

Tilbake oppover

Bøyetest: Flexion Test - IEC 60947-7-1/-2

Testanordning etter standard  

Testanordning etter standard

Korrekt tilkoblede rekkeklemmer må ha en høy grad av mekanisk sikkerhet. Det omfatter også at lederen kan festes absolutt pålitelig. I den forbindelse foretas tester med entrådede og flertrådede ledere med minste tverrsnitt, merketverrsnitt og maksimalt tverrsnitt. Loddrett festede klemmer kobles med en leder. På lederens ende festes en testvekt tilsvarende tverrsnittet. Lederen føres gjennom åpningen i en roterende skive som ligger 37,5 mm fra midten og beveges 135 ganger rundt den egne aksen. Det skal ikke oppstå skader på lederen i klemområdet. Til slutt må kontakten bestå en lederuttrekkstest. Rekkeklemmer fra Phoenix Contact er konstruert slik at lederen etablerer kontakt i klempunktet på en skånende måte. Det gjør at leder og kontaktpunkt ikke blir skadet, og de har samme gode egenskaper også etter gjentatte klemmeforløp.

Tilbake oppover

Tverrsnitt

[mm2]

Tverrsnitt

AWG

Avstand H

[mm]

Jord

[kg]

Trekkraft

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Tverrsnitt

[mm2]

Tverrsnitt

AWG

Avstand H

[mm]

Jord

[kg]

Trekkraft

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Lederuttrekkstest - IEC 60947-7-1/-2

Opptak av trekkrefter på en 10 mm2-fjærkraftrekkeklemme  

Opptak av trekkrefter på en 10 mm2-fjærkraftrekkeklemme

Det kan oppstå trekkrefter på tilkoblingspunktene under oppkoblingen eller under drift. Korrekt tilkoblede rekkeklemmer må derfor ha en høy grad av mekanisk sikkerhet. For å teste belastningen på et tilkoblingspunkt må tilkoblingspunktet tåle definerte, tverrsnittsavhengige trekkrefter i over 60 sekunder. Denne testen foretas i etterkant av bøyetesten. Den direkte testsekvensen skal betraktes som skjerpning av kravene. Trekkreftene belaster lederen i tilkoblingspunktet. Lederen må holdes i tilkoblingspunktet uten skader. Resultatene fra testen av rekkeklemmene fra Phoenix Contact ligger opptil 150 % over påkrevde minimumverdier.

Tilbake oppover

Lederuttrekkskrefter i henhold til DIN EN 60947-1 / VDE 0660-100 / EN 60947-1:2007 + A1:2011

Tabell 5 - Testverdier for bøye- og uttrekkstest av runde kobberledere.

Ledertverrsnitt

[mm2]

Ledertverrsnitt

AWG / kcmil

Trekkraft

[N]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578

Ledertverrsnitt

[mm2]

Ledertverrsnitt

AWG / kcmil

Trekkraft

[N]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578
Tilbake oppover

Godt rekkeklemmefeste - IEC 60947-7-1/-2

Testing av godt rekkeklemmefeste  

Testing av godt rekkeklemmefeste

I tillegg til den pålitelige tilkoblingen av lederen må også rekkeklemmen selv kunne ta opp krefter uten at den løsner fra festet. Skader utover angitte grenser er ikke tillatt. For å teste at festet er korrekt monteres en rekkeklemme på en standardisert skinne i henhold til produsentens angivelser. Til slutt festes stålstaver med lengde 150 mm i tilkoblingspunktene. Tverrsnittsavhengige trekk- og trykkrefter utøves på tilkoblingspunktene og klemmens feste over en hendelstrekning på 100 mm. Rekkeklemmen skal i den forbindelse ikke løsne fra skinnen eller brekke av. Takket være konstruksjonen til rekkeklemmene fra Phoenix Contact sitter de pålitelig på forskjellige monteringsskinnesystemer.

Tilbake oppover

Tverrsnitt

[mm2]

Tverrsnitt

AWG

Kraft

[N]

Stålstavens diameter

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Tverrsnitt

[mm2]

Tverrsnitt

AWG

Kraft

[N]

Stålstavens diameter

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Isolasjonstest - IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

Denne elektriske testen brukes til å påvise tilstrekkelige krypavstander. Tilstrekkelige avstander mellom potensialene til to naborekkeklemmer samt mellom rekkeklemme og monteringsskinne testes ved at tilsvarende testspenning kobles til. Merkeisolasjonsspenning (Ui) tilsvarer den effektiv- eller likespenningsverdien som maksimalt kan oppstå ved varig korrekt bruk. Testspenningen må holdes i over 60 sekunder. Som utgangspunkt gjelder tilordningen i henhold til vist tabell.

Merkeisolasjonsspenning
Ui

[V]

Testspenning

(effektiv)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

Merkeisolasjonsspenning
Ui

[V]

Testspenning

(effektiv)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

IEC 60947-7-1/-2
I den forbindelse skal overslag eller gjennomslag ikke forekomme under testen. Krypstrøm må ligge under 100 mA.
UL 1059
Testspenning = 1000 V + 2 x merkeisolasjonsspenning Ui. Phoenix Contact-rekkeklemmer med 800 V merkeisolasjonsspenning består isolasjonstesten med 2000 V ~.

Tilbake oppover

Støtspenningstest - IEC 60947-7-1/-2

Oscilloskopet viser tidsforløpet til en støtspenningsimpuls  

Tidsforløpet til en støtspenningsimpuls

Ved hjelp av en støtspenningstest bekreftes tilstrekkelig store luftavstander mellom to nabopotensialer. Testen foretas med støtspenning, og da fem ganger i tidsavstander på min. 1 s. Testen foretas for hver polaritet avhengig av merkeisolasjonsspenningen. Avstanden mellom naborekkeklemmer hhv. mellom rekkeklemme og skinne evalueres. Utilsiktede overslag skal ikke kunne forekomme under testen. Merkestøtspenninger for rekkeklemmer fra Phoenix Contact ligger på 6 hhv. 8 kV. Klemmenes dokumenterte driftsspenning påvises slik effektivt med hensyn til sikker bruk i praksis.

Tilbake oppover

Spenningsfalltest - IEC 60947-7-1/-2

Spenningsfalltest på tilkoblingspunkter  

Spenningsfalltest på tilkoblingspunkter

I hvert tilkoblingspunkt i en rekkeklemme tilkobles en eller flere ledere, avhengig av tilkoblingsteknikk. Strømoverføringen påvirkes i stor grad av den elektriske motstanden mellom leder og strømbjelke. Kontakter av høy kvalitet gir gasstette forbindelser. Kun slik får man en permanent pålitelig tilkobling. Denne elektriske testen fastsetter derfor spenningsfallet på en rekkeklemme (to tilkoblingspunkter). På den måten kan man trekke konklusjoner med hensyn til overgangsmotstand og kontaktkvalitet. Rekkeklemmene kobles til med merketverrsnitt. I forbindelse med målingene belastes klemmene med en testlikestrøm som tilsvarer 0,1 ganger merketverrsnittets strømledeevne. Spenningsfallet måles ved en avstand på ≤ 10 mm fra klempunktets midte. Ved ~ 20 °C romtemperatur skal spenningsfallet før og etter testen ikke overskride 3,2 mV pr. rekkeklemme og 1,5 ganger verdien som ble målt da testen startet. Rekkeklemmer fra Phoenix Contact underskrider standardiserte grenseverdier med opptil 60 %.

Tilbake oppover

Merketverrsnitt

[mm2]

Strømledeevne

[A]

Merketverrsnitt

AWG

Strømledeevne

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Merketverrsnitt

[mm2]

Strømledeevne

[A]

Merketverrsnitt

AWG

Strømledeevne

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Oppvarmingstest - IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

Rekkeklemmenes oppvarming skal begrenses i størst mulig grad. Overgangsmotstanden må være lavest mulig. I denne testen fastsettes oppvarmingen ved romtemperatur under belastning med teststrøm.

IEC 60947-7-1/-2

Fem klemmer monteres horisontalt på en skinne og seriekobles med 1 m eller 2 m lange ledersløyfer i merketverrsnitt. Rekkeklemmene belastes med en teststrøm på høyden med merketverrsnittets strømledeevne. Oppvarmingen på midterste klemme dokumenteres. Med utgangspunkt i ~20 °C romtemperatur er maks. tillatt oppvarming av klemmen 45 K. I tillegg skal det til slutt foretas en spenningsfalltest på klemmen.

UL 1059

Forløpet tilsvarer i all vesentlighet IEC-testen, men lederlengdene avviker. Tre klemmer monteres horisontalt ved siden av hverandre. Målingen foretas ved 25 °C omgivelsestemperatur, der en maksimal oppvarming på 30 K (målt nærmest mulig tilkoblingspunktet) er tillatt. På grunn av den høye kvaliteten i kontaktmaterialene til rekkeklemmene fra Phoenix ‍Contact har alle tilkoblingsteknikker lavere oppvarmingsverdier enn i nevnte standarder.

Tilbake oppover

Strømbelastningsevne

IEC 60947‑7‑1 / EN 60947‑7‑1 / DIN VDE 0611‑1 fastlegger teststrømmen som er angitt i nedenstående tabell for de enkelte ledertverrsnittene. Tilhørende strømverdier er oppført sammen med de enkelte rekkeklemmenes tilkoblingsdata. De danner grunnlaget for typekontroll av rekkeklemmer.

Teststrøm i henhold til IEC 60947-7-1 / EN 60947-7-1

Tabell 5           
Merketverrsnitt[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
Teststrøm[A]46913,517,52432415776
Merketverrsnitt[mm2]2535507095120150185240300
Teststrøm[A]101125150192232269309353415520
Tabell 5           
Merketverrsnitt[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
Teststrøm[A]46913,517,52432415776
Merketverrsnitt[mm2]2535507095120150185240300
Teststrøm[A]101125150192232269309353415520
Tilbake oppover

Basis- og deratingkurve, testoppbygging, omgivelsestemperatur

Deratingkurve til pluggbare rekkeklemmer  

Deratingkurve til pluggbare rekkeklemmer

For å fastsette strømbelastningen til pluggbare rekkeklemmer tar man i bruk anordninger med ulike poler som er koblet elektrisk i serie med ledere med samme tverrsnitt. For å få en best mulig, praksisorientert fastsetting av deratingkurvene bestemmes strømbelastningen til de pluggbare rekkeklemmene i henhold til DIN EN 60512‑5‑1. I denne sammenheng belastes testobjektene med ulike strømstyrker (f.eks. 10 A, 17,5 A, 24 A og 32 A) og temperaturlikevekten innstilles. Deretter måles maksimal temperaturøkning. Ved å ta hensyn til isolasjonsmaterialets øvre grensetemperatur - her alltid antatt som 100 °C - gir disse verdiene en strømbelastningskurve som er avhengig av omgivelsestemperaturen, en såkalt basiskurve.

Man får en korrigert belastningskurve i henhold til DIN EN 60512‑5‑2 - en deratingkurve. I overensstemmelse med denne standarden er tillatt belastningsstrøm 0,8 ganger respektive basisstrøm. I henhold til standarden tar reduksjonsfaktoren hensyn til eksemplardispersjoner i pluggforbindernes kontaktsystem. Samt også usikkerheter ved temperaturmålingen og i måleutstyret. For de fleste artikler i denne katalogdelen er deratingkurver for bruk med 2, 5, 10 og 15 poler angitt.

Tilbake oppover

SCCR – Short Circuit Current Rating

I NEC (National Electrical Code) ble det i april 2006 påkrevet å angi kortslutningssikkerhet for industristyringer. Disse SCCR-verdiene (Short Circuit Current Rating) kan beregnes ved hjelp av UL 508A. I USA må beregningen angis sammenfattet på typeskiltet i alle industrikoblingsanlegg, for alle hovedstrømkretser samt for tilførselen av styrespenningsforsyningen. I UL 508A - tabell SB 4.1 er standardverdier angitt for komponenter som ikke er spesifisert. For rekkeklemmer blir det tatt utgangspunkt i en verdi på 10 kA. Phoenix Contact produserer mange forskjellige produkter med betydelig høyere SCCR-verdier. De fleste rekkeklemmene i CLIPLINE complete-systemet er dokumentert med SCCR-verdier på 100 kA. SCCR-verdiene til rekkeklemmene fra Phoenix Contact er oppført i detalj i UL-File med nummer E60425. Den såkalte UL-File er angitt i UL-databasen og kan åpnes med følgende kobling:

Tilbake oppover

Korttidsstrømsikkerhet - IEC 60947-7-1/-2

Optimal kontaktsikkerhet, vist på en pluggbar fjærkraftrekkeklemme  

Optimal kontaktsikkerhet, også ved ekstrem overlast

Frem til verneanordningen kobler ut strømmen, må rekkeklemmene i praksis også tåle kortslutningsstrøm uten å bli skadet. Dette kan ta opptil noen tiendedels sekunder. I forbindelse med testen monteres en rekkeklemme på festeunderlaget og kobles opp med en leder med merketverrsnitt. Jordlederrekkeklemmer belastes med en strømtetthet på 120 A/mm2 i ett sekund og i tre omganger. Hvis det ikke har oppstått noen form for skader på enkeltkomponentene etter testingen, og de kan benyttes videre, betraktes kravene som oppfylt. Før og etter testen må rekkeklemmene bestå spenningsfalltesten. I den sammenheng skal spenningsfallet før og etter testen ikke overskride 3,2 mV pr. rekkeklemme, og ikke overskride 1,5 ganger målt verdi før testingen. Ved bruk av en 240 mm2-sterkstrømsrekkeklemme fra Phoenix Contact ledes et prøvestrømstøt på 28 800 A hhv. i ett sekund gjennom rekkeklemmen, uten at kvaliteten blir redusert.

Tilbake oppover

Korrosjonstest - DIN 50018

Metalldeler etter korrosjonstest  

Metalldeler etter korrosjonstest

Metalldelenes avgjørende rolle ved elektriske forbindelser blir spesielt tydelig ved aggressive omgivelser. Korrosjonsfrie kontaktområder er en forutsetning for ytelsessterke forbindelser med lave ohmverdier. Denne testmetoden beskriver en korrosjonskontroll i kondensvannomgivelser med atmosfære med svoveldioksid. Under testforløpet dannes det sure forbindelser pH<7 som angriper metalloverflater. To liter destillert vann og en liter SO2-gass ledes inn i klimakamrene. Ved 40 °C testtemperatur dannes svovelholdig syre. Etter åtte timer testtid tørker testobjektene i 16 timer med åpen dør. I tillegg til en visuell kontroll av testobjektene etter at testen er fullført, måles også overgangsmotstanden for å avdekke påvirkningen som denne korrosjonskontrollen har på kontaktpunktene. Rekkeklemmene fra Phoenix Contact etablerer gasstette forbindelser av høy kvalitet. Forbindelsen blir heller ikke påvirket av aggressive medier.

Tilbake oppover

Aldringstest - IEC 60947-7-1/-2

Strøm og temperatur med tidsreferanse  

Strøm og temperatur med tidsreferanse

Med hensyn til lange livssykluser for rekkeklemmer spiller også aldringsegenskapene en viktig rolle. I denne testen påvises kontaktkvaliteten ved simulert aldring. For å simulere bruk over mange år monteres fem rekkeklemmer horisontalt på en skinne og seriekobles med ledere i merketverrsnitt. Spenningsfallet måles på hver rekkeklemme. Disse klemmene er koblet til ledere med en lengde på minst 300 mm. Nederste temperatur i klimaskapet settes til 20 °C og øverste temperatur til 85 °C. Under oppvarmingsfasen og holdefasen på ti minutter med maksimal temperatur flyter en merkestrøm. Dermed oppnås maksimalt tillatt driftstemperatur på testobjektet ‍(maks. 130 °C). Til slutt følger avkjølingsfasen. Spenningsfallet måles etter henholdsvis 24 sykluser i avkjølt tilstand (ca. 20 °C). Testen inneholder totalt 192 sykluser. I begynnelsen av testen skal spenningsfallet ikke overskride 3,2 mV og etter testen ikke overskride 4,8 mV hhv. 1,5 ganger den verdien som måles etter 24. syklus. Rekkeklemmene fra Phoenix Contact er designet for ekstremt lange brukstider også ved røffe temperaturforhold. Både kunststoffer og metalldeler har tilstrekkelige sikkerhetsreserver.

Tilbake oppover

Miljøtestmetoder - IEC 60068-2-42/43

Rekkeklemmenes mekaniske og elektriske levetid er direkte avhengig av metalldelene og isolasjonsmaterialet som brukes. For å evaluere klimatiske påvirkninger på elektriske forbindelser utsettes rekkeklemmer for forskjelige miljøsimuleringstester. Både lederkontaktpunktene, knivskillepunktene og prøvekontaktene trekkes inn i disse testene. Evalueringskriteriene er gjennomgangsmotstanden, ledernes feste og optisk bedømmelse av kontaktpunktene etter de forskjellige testene.

  • Ti dager lagring i aggressiv SO2-industriatmosfære ved 25 °C og 75 % luftfuktighet
  • Fire dager lagring i aggressiv H2S-atmosfære ved 25 °C og 75 % luftfuktighet

Etter fullført kontroll skal gjennomgangsmotstanden ikke overskride 1,5 ganger startverdien. Klemmen skal fungere helt feilfritt. Takket være bruk av korrosjonssikre kobberlegeringer av høy kvalitet har rekkeklemmene fra Phoenix Contact nettopp denne høye kvalitetsstandarden.

Tilbake oppover

Saltsprøytetåke - IEC 60068-2-11/-52

Push-in Technology salttåketest  

Push-in Technology salttåketest

Spesielt innen skipsbygging må tekniske komponenter fungere permanent i korrosive omgivelser. Saltinnholdet i luften, i kombinasjon med økt fuktighet, stiller høye krav til metalldelene som brukes. Med utgangspunkt i nevnte standard kan belastningen ved havklima simuleres.

Materialenes motstandsdyktighet testes ved hjelp av saltsprøytetåke i korrosive omgivelser. Testobjektene legges i denne forbindelse inn i testkammeret og sprayes findosert med en 5 % natriumkloridløsning (NaCl: pH-verdi 6,5-7,2) ved en temperatur på 35 °C i 96 timer.

I tillegg til en visuell kontroll etter at testen er fullført, foretas det også en elektrisk kontroll for å vise påvirkningen som denne korrosjonskontrollen har på kontaktpunktene.

Rekkeklemmene fra Phoenix Contact i alle tilkoblingsteknikker etablerer gasstette forbindelser. Det innebærer at kontaktpunktet beskyttes mot korrosjon også ved ekstreme klimatiske forhold.

Tilbake oppover

Temperaturstøttest - DIN EN 60352 T4

Spenningsfalltest på over 200 testobjekter etter testen  

Spenningsfalltest på over 200 testobjekter etter testen

I prosessteknikk oppstår ofte raske temperaturendringer i nærheten av varme- og kuldekilder som følge av prosesstekniske prosesser. Ved hjelp av denne testen bekreftes det at tilkoblingspunktene har en uforandret, høy kontaktkvalitet også ved raske temperaturendringer. I forbindelse med testen monteres fem rekkeklemmer på festeunderlaget og kobles opp med en leder med merketverrsnitt. Konstruksjonen utsettes for raske temperaturendringer etter en tokammermetode. Temperaturene ligger på rekkeklemmens øvre og nedre grensetemperaturer. Det tilsvarer vanligvis et temperaturområde fra -60 °C til +100 °C. Komponentene legges vanligvis i klimakammeret i henholdsvis 45 minutter, og endringene foretas i løpet av få sekunder. Endringene foretas i form av 100 sykluser. Hvis det ikke har oppstått noen form for skader på enkeltkomponentene etter testingen, og de kan benyttes videre, betraktes kravene som oppfylt.

Tilbake oppover

Vibrasjonstest - DIN EN 61373

Vibrasjonstest  

Vibrasjonstest

Bredbåndstøy (styrkegrad i henhold til DIN EN 50155)

Innen trafikkteknikk utsettes rekkeklemmer alltid for vibrasjoner og rystelser. Disse vibrasjonene opptrer spesielt i nærheten av motorer, roterende drivenheter og aksler. For å få en mest mulig praksisnær simulering av slike belastninger utsettes testobjektene for bredbåndstøy i form av svingninger. Som i praksis vil det da oppstå akselerasjoner på rekkeklemmen og tilkoblet leder. I forbindelse med testen i kategori 1 B gjennomkjøres et frekvensområde på 5 Hz til 150 Hz. Akselerasjonens effektivverdi er opptil 5,72 m/s2. Testobjektene testes i de tre aksene (X, Y, Z) i henholdsvis fem timer. I tillegg til selve vibrasjonene overvåkes den elektriske kontakten under testen. På rekkeklemmene skal det ikke oppstå skader som kan påvirke videre drift. I tillegg er ingen kontaktavbrudd > 1 μs tillatt under testen. Phoenix Contact-rekkeklemmene oppfyller disse høye kravene med hensyn til vibrasjon, uavhengig av tilkoblingsteknikk.

Tilbake oppover

Vibrasjonstest - IEC 60068-2-6

Vibrasjonstest  

Vibrasjonstest

Denne testen brukes til å påvise vibrasjonssikkerheten av en klemforbindelse under påvirkning av varige vibrasjoner. Harmoniske, sinusformede svingninger for simulering av roterende, pulserende eller oscillerende krefter overføres til testobjektet. Testen foregår i alle tre romakser (x, y, z). I forbindelse med testen kjøres et frekvensområde på 5 Hz til 150 Hz med en hastighet på én oktav pr. minutt. Akselerasjonens effektivverdi er opptil 40 m/s2. Testobjektene testes i de tre aksene (x, y, z) i henholdsvis to timer.

På rekkeklemmene skal det ikke oppstå skader som kan påvirke videre drift. I tillegg er ingen kontaktavbrudd > 1 μs tillatt under testen. Overgangsmotstanden måles før og etter testen.

Samtlige tilkoblingsteknikker oppfyller kravene i henhold til standard, uten at den elektriske kontakten brytes. De er derfor spesielt godt egnet for krevende applikasjoner der klemforbindelsen må være pålitelig, også under rystelser.

Tilbake oppover

Slagtest - IEC 60068-2-27

Slagdiagram med 3 ms / 350 g  

Slagdiagram med 3 ms / 350 g

Denne testen benyttes for å teste og dokumentere klemforbindelsens motstandsdyktighet mot uregelmessige slag med ulik styrke. Styrkegrader fra DIN EN 50155 eller DIN EN 61373 (europeisk standard for jernbaneformål) trekkes i den forbindelse inn for å simulere belastningene som oppstår ved skinnegående trafikk. For å definere slaget er akselerasjon og varighet angitt på forhånd. I henhold til IEC 60068-2-27 er henholdsvis tre positive og negative slag i alle tre romakser (X, Y, Z) foreskrevet. Simulerte akselerasjoner oppnår 50 m/s2 ved en slagvarighet på 30 ms. På klemforbindelsen skal det ikke oppstå skader som kan påvirke videre drift. Kontaktegenskapene hos testobjektene overvåkes under testen. Hvis jernbanestandarden legges til grunn, er ingen kontaktavbrudd > 1 μs tillatt. Rekkeklemmene fra Phoenix Contact består disse støtbelastningstestene og er egnet for bruk med ekstreme rystelser.

Tilbake oppover

Luft- og krypavstander - IEC 60947-7-1 / UL 1059

Kontroll for mål av luft- og krypavstander bekrefter tilstrekkelige elektriske isolerende egenskaper med hensyn til

  • anvendelse
  • forventet forurensning
  • omgivelsesforhold

Minimumavstandene er definert i IEC 60947-1 eller UL 1059. Bekreftelsen følger på bakgrunn av avstanden mellom to naborekkeklemmer og festeunderlaget, med utgangspunkt i korteste avstander.

For luftavstanden betyr det følgende: Luftavstand er den korteste avstanden i luften mellom to ledende komponenter. Avgjørende for målingen av minimum luftavstand er rekkeklemmens overspenningskategori og merkestøtspenningen.

For krypavstander betyr det følgende: Krypavstanden er den korteste avstanden langs tilgjengelig isolasjonslegeme mellom to ledende komponenter. Avgjørende for fastsettelsen av minimum krypavstand er merkespenningen, forurensningsgraden og rekkeklemmens isolasjonsmaterialgruppe. Minimumverdier er angitt i de forskjellige standardenes tabellverdier.

IEC 60947-7-1
Phoenix Contact-rekkeklemmene er fremstilt i overspenningskategori III og forurensningsgrad 3 med påkrevde avstander.

UL 1059
Phoenix Contact-rekkeklemmene er vanligvis designet for nominell spenning 600 V i Use Group C. Detaljert informasjon er angitt i databladene og i katalogen.

UL
Use group
Definition

Maksimal spenning

[V]

ABetjeningselementer, konsoller o.l.

150

300

600

BVanlig apparat, inkludert kontor- og elektronisk databehandlingsutstyr og lignende utstyr

150

300

600

CIndustriell bruk, uten begrensninger

150

300

600

dIndustriell bruk, enheter med begrensede effektdata (Limited Rating)

300

600

UL
Use group
Definition

Maksimal spenning

[V]

ABetjeningselementer, konsoller o.l.

150

300

600

BVanlig apparat, inkludert kontor- og elektronisk databehandlingsutstyr og lignende utstyr

150

300

600

CIndustriell bruk, uten begrensninger

150

300

600

dIndustriell bruk, enheter med begrensede effektdata (Limited Rating)

300

600

Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00