Overspenningsbeskyttelse for strømforsyninger

Overspenningsbeskyttelse for strømforsyninger

Sterk ytelse

Overspenningsbeskyttelse for alle behov og for alle typer anvendelser – fra forsyning og til sluttutstyr.

Tilbake til Overspenningsbeskyttelse og støyfilter

Kategorier

 • Kombinasjonsavleder type 1+2
  Lynavleder

  Kombinasjonsavledere type 1+2 fra Phoenix Contact har sitt utgangspunkt i gnistgapteknologi og gir beskyttelsesnivå som type 2 overspenningsbeskyttelsesutstyr.

 • Kombinasjonsavleder type 1+2 special
  Avlederkombinasjon type 1+2

  Den unike kombinasjonsavlederen type 1+2 special fra Phoenix Contact inneholder to fullverdige avlederklasser i en og samme beskyttelsesenhet

 • Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2
  Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2

  Varistorbasert overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2 fra Phoenix Contact har mange bruksområder. Det smaleste beskyttelsesutstyret har en bredde på kun 12 mm pr. kanal.

 • Komponentbeskyttelse type 3
  Overspenningsbeskyttelse type 3

  Overspenningsbeskyttelse type 3 fra Phoenix Contact beskytter sluttutstyret ditt pålitelig mot ødeleggelser som følge av transienter.

Søk i Overspenningsbeskyttelse for strømforsyninger

Vis alle produktene i denne kategorien

Effektiv beskyttelse av elektronisk utstyr, det gir vårt overspenningsbeskyttelsesutstyr av type 1+2, type 2 eller type 3. Vår portefølje omfatter praktiske løsninger som er klare til å installeres, for alle typer anvendelser.

Dine fordeler

 • Kan benyttes i alle vanlige strømforsyningssystemer grunnet ytelsessterke komponenter
 • Optimal anleggstilgjengelighet grunnet gnistgapteknologi uten nettfølgestrøm
 • Gjennomgående beskyttelse av alle beskyttelsestrinn takket være avledere som er tilpasset hverandre
 • Plassbesparende og kostnadsgunstig installering på grunn av smal byggform
 • Vit hva som skjer før det skjer – med forutseende testing av de pluggbare avlederne
 • Overspenningsbeskyttelse for strømforsyninger er en del av COMPLETE line-systemer

Produktsortimentet Safe Energy Control

Overspenningsbeskyttelse til strømforsyningssystemer  

Overspenningsbeskyttelse til strømforsyningssystemer

Safe Energy Control, forkortet SEC, står for en produktserie med særdeles lang levetid og optimal ytelse på området for lynstrøm- og overspenningsbeskyttelse. Den revolusjonære gnistgapteknologien forhindrer enhver nettfølgestrøm pålitelig. Det reduserer belastningen på den komplette installasjonen til et minimum. Overspenningsavlederne fungerer ubemerket og skånsomt for hele anlegget. Løsninger uten sikring finnes for alle typer anvendelser. SEC-serien suppleres med en konsekvent pluggbarhet.

Kombinasjonsavleder type 1+2

Lynavleder/kombinasjonsavleder type 1/2 til strømforsyningssystemer  

Kombinasjonsavleder type 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Hver lynavleder type 1 imøtekommer de høyeste krav med hensyn til avledningskapasitet. Samtidig er den overspenningsbeskyttelsesutstyr (SPD) type 2. Testklasse II for en lynavleder type 1 er redundant informasjon og utgjør ingen ekstra kvalifikasjon. Derfor betegnes slikt beskyttelsesutstyr som kombinasjonsavledere (SPD-type 1+2). En kombinasjonsavleder er dermed beskyttelsesutstyr som er i henhold til begge testklasser.

Kombinasjonsavleder type 1+2 special

Kombinasjon av type 1 lynavledere og type 2 overspenningsbeskyttelsesutstyr i ett og samme produkt  

Kombinasjonsavleder type 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinasjonsavleder type 1+2 special skiller seg grunnleggende fra kombinasjonsavleder type 1+2. For kombinasjonsavleder type 1+2 inneholder to selvstendige typer beskyttelsesutstyr som er parallellkoblet på meget liten plass. Det spenningskoblende gnistgapet (SPD-type 1+2) fungerer optimalt sammen med en spenningsbegrensende varistor (SPD-type 2).  To uavhengige typer beskyttelsesutstyr i en kompakt modul sørger slik for optimale reaksjonsegenskaper, optimal anleggsbeskyttelse og lang levetid på komponentene.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2

Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2  

Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Overspenningsbeskyttelsesutstyr (SPD-er) av type 2 er vanligvis montert i underfordelinger eller maskinautomatikkskap. De danner det andre beskyttelsestrinnet i et tretrinnet overspenningsbeskyttelseskonsept. SPD-er av type 2 må kunne avlede overspenning fra indirekte lynnedslag eller koblingsforløp absolutt pålitelig. Overspenning som følge av koblingsforløp er ofte meget dynamiske og oppstår mye hyppigere enn lynoverspenning. Her er en teknologi med raske reaksjonsegenskaper velegnet, for eksempel varistorteknologien.

Utstyrsbeskyttelse type 3

Overspenningsbeskyttelse for sluttutstyr type 3  

Utstyrsbeskyttelse type 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Overspenningsbeskyttelsesutstyr av type 3 er vanligvis installert umiddelbart foran sluttutstyret som skal beskyttes. Derfor kalles de også for utstyrsbeskyttelse. På grunn av forskjellige installeringsomgivelser finnes SPD-er av type 3 i ulike byggformer:

 • Utstyr til DIN-skinnemontering
 • Utstyr for montering i stikkontakter

Beskyttelse for alle områder

Skjematisk oversikt over beskyttelsesnivåene  

Beskyttelsesnivå for de forskjellige avledertypene

Overspenninger er potensielle støyfaktorer. Uten effektiv beskyttelse må du regne med høye utgifter for reparasjoner og nyanskaffelser av berørte anordninger.

Med flertrinnskonseptet fra Phoenix Contact beskytter du anlegg og utstyr meget effektivt.

 • Beskyttelsestrinn type 1:
  Ytelsessterk lynavleder (kombinasjonsavleder type 1+2 eller kombinasjonsavleder type 1+2 special)
 • Beskyttelsestrinn type 2:
  Overspenningsbeskyttelse som aldri bør mangle i en strømforsyning
 • Beskyttelsestrinn type 3:
  Overspenningsbeskyttelse for ømfintlig sluttutstyr

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for bygningsinstallasjon

Service


Overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen

Læremodul til overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen.


Overspenningsbeskyttelse oppfunnet på nytt

Meget lang levetid takket være Safe Energy Control Technology.