Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Beskyttelse av flere signaler

Ytelsessterkt beskyttelsesutstyr med lave beskyttelsesnivåer gir optimal beskyttelse til dine måle-, styre- og reguleringsanvendelser.

Tilbake til Overspenningsbeskyttelse og støyfilter

Kategorier

Søk i Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Vis alle produktene i denne kategorien

I anvendelser for måle-, styre- og reguleringsteknikk overvåkes og styres et høyt antall sensorer og aktuatorer. Svikt på grunn av overspenning kan få fatale følger. Vårt overspenningsbeskyttelsesutstyr gir deg en optimal løsning for alle typer bruk og bidrar slik til å forhindre anleggssvikt.

Dine fordeler

  • En komplett produktportefølje sørger for beskyttelse av alle vanlige signaler, helt etter behov
  • Allsidig bruk: Byggformer og tilkoblingsteknikker tilpasset applikasjonen.
  • Enkel testing grunnet pluggbar utførelse av overspenningsbeskyttelsesutstyr
  • Global bruk på potensielt eksplosive områder grunnet godkjennelsene ATEX og IECEx
  • Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk er en del av COMPLETE line-systemet

TERMITRAB complete – produktsortimentet fra 3,5 mm

Produktserie TERMITRAB complete  

Produktserie TERMITRAB complete

TERMITRAB complete er verdens smaleste overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk. Med produktserien får du et komplett system. Den strekker seg fra enkel, entrinnet overspenningsbeskyttelse og helt til flertrinnede, pluggbare varianter med knivskille, signalisering og fjernmeldeopsjon.

Det smaleste overspenningsbeskyttelsesutstyret har en bredde på kun 3,5 mm. Det gir en plassbesparelse opptil 50 % sammenlignet med installasjoner i byggform 7 mm.

Beskyttelsesutstyret i serien TERMITRAB complete gir en mekanisk signalisering som viser beskyttelsesutstyrets status uten ekstra hjelpeenergi. Fjernmeldemoduler (opsjon) overvåker opptil 40 beskyttelsesenheter optisk. Ved termisk overlast signaliserer fjernmeldemodulene statusen som samlemelding via en potensialfri kontakt, for eksempel til kontrollrommet.

 

CLIXTRAB – kombinasjon av overspenningsbeskyttelse og rekkeklemmer

Produktserie CLIXTRAB - tilgjengelig fra 12 V til 230 V nominell spenning  

Produktserie CLIXTRAB - tilgjengelig fra 12 V til 230 V nominell spenning

Produktserien CLIXTRAB er designet for sikkerhetsrelevante anlegg, for eksempel innen jernbaneindustrien. Artiklene består av push‑in‑rekkeklemmer med knivskille og tilhørende overspenningsbeskyttelsesplugg. Med det standardiserte tilbehøret for rekkeklemmesystemet føyer artiklene seg ideelt inn i nye og eksisterende installasjoner.

Med CLIXTRAB er du helt trygg: Den kraftige beskyttelseskoblingen med integrert overlastbeskyttelse sørger for optimal anleggstilgjengelighet. Den mekaniske kodingen av pluggene forhindrer feilplugging og gir sikkerhet ved vedlikeholdsarbeid.

Lyn- og overspenningsbeskyttelsen gir i tillegg raske og enkle diagnostikkmuligheter. Med den tilgjengelige fjernmeldingen (opsjon) overvåker du enhetene enkelt på avstand. Gjennom implementeringen i den digitale infrastrukturen din, er du perfekt forberedt for fremtiden. Gjentagende kontroller foretas raskt og enkelt med CHECKMASTER 2.

PLUGTRAB PT- IQ – alltid informert om hva som skjer

Overspenningsbeskyttelse PLUGTRAB PT-IQ  

Entydige signalfarger angir beskyttelsesutstyrets status

PLUGTRAB PT-IQ er et system som består av forsynings- og fjernmeldingsmodul og det egentlige utstyret for overspenningsbeskyttelse. Modulen forsyner beskyttelsesutstyret og stiller samlefjernmeldingen til disposisjon for opptil 28 beskyttelsesmoduler.

Spesielt kan fremheves den flertrinnede fjernmeldingen og signaliseringen av beskyttelsesutstyret. Hver spenningsbegrensende komponent i beskyttelseskoblingen overvåkes på en intelligent måte.

Et gult statussignal signaliserer at ytelsesgrensen er nådd som følge av hyppig overspenning. Avlederne er fremdeles funksjonsdyktige. Anlegget er fortsatt beskyttet. Det anbefales å foreta en utskiftning for å unngå unødvendige servicetiltak.

  • Grønn: Beskyttelsesutstyr OK
  • Gul: Effektgrensen nådd, utskiftning anbefales
  • Rød: Overbelastet, utskiftning nødvendig

SURGETRAB S-PT – installering direkte på feltutstyret

Overspenningsbeskyttelse SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT for direkte installering på feltutstyret

SURGETRAB er overspenningsbeskyttelsesutstyr for alle vanlige standardsignaler og festes direkte til sensorhodet ved hjelp av tilkoblingsgjengene. Denne monteringsmetoden sparer tid og kostnader, en ekstra tilkoblingsboks for montering av overspenningsbeskyttelsen bortfaller.

Det finnes tilkoblingsvarianter for gjennomgangs- og parallellkabling. Dermed tilkobles beskyttelseskoblingen etter ønske i serie eller parallelt med måleverdigiveren. Ved varianten for parallellkabling kreves et ekstra tilkoblingsgjenge på sensorhodet.

Alltid passende overspenningsbeskyttelse

For alle krav innen måle-, styre- og reguleringsteknikk tilbyr Phoenix Contact nyskapende komponenter som gir overspenningsbeskyttelse.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Pluggbarxxx--
Statusindikatorx
(mekanisk)
x
(flertrinnet)
---
Fjernmelding(opsjon)x---
Festexx---
Egensikker variantxxxxx
Byggbredde3,5 mm / 6,2 mm17,5 mm17,5 mm6,2 mm137 mm / 79 mm
TilkoblingsteknikkPush-in/skruePush-in/skrueSkrueSkrueKabler

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk