Signallamper for maritim bruk

Signallamper for maritim bruk

Signallamper for sikre vannveier

Ta i bruk robuste LED-signallamper, nøyaktig tilpasset kravene for maritim bruk.

Tilbake til Belysning og signalisering

Kategorier

Søk i Signallamper for maritim bruk

Vis alle produktene i denne kategorien

Med LED-signallamper og styreteknikk fra Phoenix Contact utformer du pålitelige signaliseringsanlegg for maritim bruk som utnytter energien effektivt, for eksempel for sluser, broer og havner. Ved hjelp av busstilknytning integreres signallyskasterne tilnærmet sømløst i nettverket og automatiseringsomgivelsene. Bruk sikker diagnostikk i henhold til IEC 61508, og sett opp anlegget i samsvar med kravene til anleggssikkerhet.

Dine fordeler

  • Sikkerhetsrettet funksjon i henhold til Safety-standard IEC 61508 (sikker signallampe type 200S)
  • Rask diagnostikk og langsiktig datasikkerhet grunnet tilknytning til nettverket med standardprotokoller
  • Sikker oppstart og enkelt vedlikehold takke være preinstallerte programvarefunksjoner for signaliseringsoppgaver
  • Lang levetid på grunn av sparsommelig LED-teknikk og robust aluminiumhus

Signallamper for innenlandsk skipsfart

Innlandssluse med signallamper  

LED-signallampene fra Phoenix Contact er sparsommelige og meget robuste

LED-signallampene for innenlandsk skipsfart er designet for bruk på lyssignal- og sluseanlegg. Bruk av uavhengige overvåkingsfunksjoner sørger for høy tilgjengelighetsgrad av signaliseringsanordningen.

En stor fordel ved signallampen er den integrerte feltbusskommunikasjonen. Lampen kan aktiveres via en modulær styring, for eksempel for å regulere LED-enes lysstyrke eller definere egenskapene ved forbindelsesbrudd. Lampen kan tilknyttes slusens kontrollrom via et PROFINET-nettverk, der brukerne får tilgang til store mengder diagnostikk- og statusinformasjon.

I forbindelse med signaliseringslampenes overvåkingsfunksjoner benyttes det utelukkende komponenter som er i henhold til industristandard.

Signallamper for sjøskipsfart

Stor sjøsluse med signallamper  

Signallamper for store sjøsluser underligger strenge krav til tilgjengelighet

For store sjøsluser har signaliseringssystemenes tilgjengelighet absolutt høyeste prioritet. Signallampene for sjøskipsfart imøtekommer disse kundekravene i form av konsekvent redundans både ved spenningsforsyningen og ved kommunikasjonsbussen.

Det ytterst robuste huset, som tåler sjøvann, og den massive tilkoblingsteknikken er designet for bruk i krevende omgivelser.

Via den industrielle kommunikasjonsbussen kan man avlese samtlige alarm- og statusmeldinger med tidsstempel og overføre dem til styresystemer og databaser. I den forbindelse finnes det industrielle kommunikasjonsstandarder som muliggjør enkel oppbygging av integrative automatiseringsløsninger.

Helhetlig automatisering

Signallampene fra Phoenix Contact er en integral bestanddel av en komplettløsning og stiller statusinformasjon og alarmmeldinger til rådighet over hele nettet.

Signaliseringssystemene fra Phoenix Contact støtter alle vanlige industrielle kommunikasjonsgrensesnitt. Ved hjelp av bussystemer og diskrete tilkoblinger kan de helt enkelt integreres i eksisterende løsninger og overordnede automatiseringskonsepter.

Phoenix Contact tilbyr egnede produkter for individuell utforming av også komplekse krav – fra styreseriene, busstilkoblinger, fjernstyreteknikk og overspenningsbeskyttelse og helt til Safety-konsepter som tar hensyn til kravene i maskindirektivet.

Topologi automatiseringsløsning for slusesignalisering  

Automatisert slusesignalisering med teknikk fra Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00