Tilbake til oversikten

ReSyODP: GPRS-kommunikasjon mellom kontrollrom og stasjoner

Kommunikasjonsprotokollen Open Data Port, forkortet ODP, brukes for GPRS-basert kommunikasjon mellom styresystemet og understasjoner for fjernstyring via det standardiserte OPC-grensesnittet. Med dette konseptet tilbyr vi en åpen kommunikasjon til forskjellige OPC-baserte prosesstyresystemer.

Funksjonsblokkbibliotek ReSyODP

ResyODP fjernstyring via GPRS  

ResyODP fjernstyring via GPRS

Funksjonsblokkbiblioteket ReSyODP fra Phoenix Contact muliggjør både seriell og Ethernet-basert kommunikasjon.

Ved konfigurering av understasjoner for fjernstyring er det viktig å være oppmerksom på de forskjellige forutsetningene for maskinvare.

ReSyODP oppfyller en høy standard ved datalagringen: Ved brudd i en PLS (programmerbar styring) blir dataene mellomlagret. Hvis utstyret settes i drift igjen, formidles dataene direkte. Det betyr at ingen informasjon går tapt.

ReSyODP støtter TSC ("samleprosessor") samt Modbus-protokollen.
ODP-spesifikasjonen er inndelt i tre områder:

Online-data

Dataene til prosessbildet leses av PLS-en variabelt eller etter et fastlagt tidspunkt. De vises via OPC-grensesnittet (standardisert programvaregrensesnitt) i styresystemet. I tillegg kan prosessdata også styres sentralt.

Historiske data

Historiske data leses av syklisk eller styrt av brukeren.

AX ODP-serveren stiller tidsstemplede historiske data til disposisjon som *.csv-filer.

Hendelsesorienterte data

Feil, alarmer og meldinger overføres hendelsesorientert til styresystemet via understasjonen. Deretter kan de lagres og evalueres i styresystemet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00