Tilbake til oversikten

ReSy101: Overføring mellom kontrollrom og stasjoner

Fjernstyrekommunikasjonsbiblioteket ReSy101 tar utgangspunkt i kommunikasjonsstandard IEC 60870-5-101 for fjernstyreteknikk innen infrastruktur-automasjon. Protokollen kan benyttes for overføring mellom (nett-)styresystemer og understasjoner. Meldinger kan sendes både via serielle forbindelser og via oppkalling (telefon). Kommunikasjonsstandarden åpner også for kommunikasjon mellom utstyr og anlegg fra forskjellige produsenter, uten grunnleggende tilpasninger.

Bruksområder

Fjernstyreteknikk med den gjennomgående produktporteføljen fra Phoenix Contact  

Fjernstyrestasjon

Innhent informasjon om bruksmulighetene til ReSy101, overføringsprotokollen mellom kontrollrom og understasjoner.

  • ReSy101 fra Phoenix Contact åpner for friksjonsfri kommunikasjon mellom utstyr fra forskjellige produsenter. Den vedlagte interoperabilitetslisten viser hvilke funksjoner som støttes.
  • Ved telefonlinjer med fire tråder er ubegrenset synkrondrift mulig, det vil si samtidig sending i begge retninger.
  • Hendelsesorientert kommunikasjon sikrer aktiv overføring av aktuelle hendelser.
  • Ved brudd i forbindelsen sørger lagring av historiske data for protokollføring av data med tidsstempel.
  • Klokkeslettsynkronisering sikrer bruk av korrekt tidssone samt drift i sommer- og vintertid.
  • Multidrop-drift er mulig ved telefonlinjer med to tråder.
  • Dataformidling gjennom telefonlinjer via oppkalling, både analog og via GSM.
  • Overføring pr. RAD-Line via radiosignaler

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00