Fotovoltaikk-modulutkobling

Fotovoltaikk-modulutkobling

Sikker utførelse av arbeidet i solenergianlegg

SOLARCHECK RSD stenger anlegget automatisk og pålitelig ned ved installering, vedlikehold eller i farlige situasjoner.

Tilbake til Solenergi-anleggsstyring

Kategorier

Søk i Fotovoltaikk-modulutkobling

Vis alle produktene i denne kategorien

Solenergi-takanlegg genererer likespenning opptil 1000 V og kan ikke frikobles på DC-siden uten videre. Det fører til et problem dersom anlegget er skadet. SOLARCHECK RSD setter anlegget automatisk i sikker modus. Ved installering, vedlikehold eller i farlige situasjoner er du beskyttet mot livstruende strømstøt.

Dine fordeler

  • Sikkerhet i vedlikeholds- og servicetilfeller grunnet selvstendig registrering av feil og sikker fotovoltaikk-modulutkobling
  • Systemet fungerer uavhengig: Ingen ekstra kommunikasjon eller fjernutløsning nødvendig via kabel eller radiosignaler
  • Reduserte utbyttetap grunnet automatisk gjeninnkobling av anlegget, samtidig som omgivelsene er teknisk sikre
  • Installeres helt enkelt i både nye og eksisterende anlegg i form av enkel innkobling i eksisterende modulkabling
  • Enkel idriftsettelse: Ingen programmering eller manuelle innstillinger

Utmerket sikkerhet

Attest GIT Sicherheit Award  

SOLARCHECK RSD: Seierherre i kategorien brannvern, Ex- og arbeidsvern.

Den automatiske solcellepanelutkoblingen SOLARCHECK RSD har vunnet GIT Sicherheit Award i kategorien brannvern, Ex- og arbeidsvern.

Prisen for spesielt innovative produkter og systemer innen sikkerhetsteknikk tildeles årlig av magasinene GIT Sicherheit, GIT Security og Messtec Drives Automation av forlaget Wiley-VCH.

Tidligere ble produktet nominert som finalist av en nøytral jury bestående av representanter fra BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, integratorer og brukere. Over 75 000 lesere av printmagasinene og tilhørende Online-Communities fra git-sicherheit.de, git-security.com og pro-4-pro.com valgte ut vinnerne.

Forsiktig: Spenning – livsfare!

Seriekobling av fotovoltaikkmoduler  

I solenergi-takanlegg oppstår spenning opptil 1000 V.

Grunnet seriekoblingen av fotovoltaikkmodulene til strenger oppstår spenning opptil 1000 V. Frikoblingen på vekselretteren er ikke sikker, ettersom DC-ledningene fortsatt leder høy spenning.

Farer for mennesker:

  • Elektrisk støt grunnet berøring av defekte moduler og ledninger
  • Elektrisk støt grunnet effektbroer mellom frittliggende anleggsdeler og slukke- eller høyvann
  • Forbrenninger som følge av lysbuer

Optimal sikkerhet med fotovoltaikk-modulutkobling

Fotovoltaikk-modulutkobling  

SOLARCHECK RSD beskytter mot livstruende strømstøt.

SOLARCHECK RSD består av enheter for utkobling av de enkelte PV-modulene og startenheter som setter systemet i drift igjen. Hver utkoblingsenhet skiller tilhørende modul fra strengenheten. Frikoblingen foregår automatisk ved feil samt hver gang vekselretteren kobles ut. Hele likespenningssiden til solenergianlegget er dermed maksimal på området lavspenning. Fare på grunn av elektrisk støt foreligger ikke.

Intelligent fotovoltaikk-modulutkobling med Auto Rapid Shutdown-teknologi

Teknologilogo  

Den intelligente teknologien "Auto Rapid Shutdown" setter SOLARCHECK RSD i sikker modus.

SOLARCHECK RSD analyserer strøm- og spenningsforholdene på DC-siden. Etter Failsafe-prinsippet fører ethvert avvik fra vanlig driftstilstand eller utkobling av vekselretteren, til en utkobling. Anlegget startes automatisk opp igjen så lenge anleggets omgivelser er sikre og teknisk uproblematiske. SOLARCHECK RSD følger vekselretterens driftstilstand. Det betyr at anlegget, for eksempel i forbindelse med vedlikeholdsarbeid, helt enkelt kan kobles inn eller ut via vekselretteren.

Denne teknologien, som Phoenix Contact har utviklet og tatt patent på, er raskere og mer pålitelig enn evalueringer eller inngripen fra mennesker.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Fullt grep på solenergi

Solarcheck RSD kobler PV-anlegg pålitelig ut.


Intelligent solcellepanelutkobling

Sikkerhet ved vedlikehold og farer

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk