Styring av solcelleanlegg

Styring av solcelleanlegg

Samle inn data

For å drifte store solcelleanlegg er kontinuerlig overvåking og kontroll på segmentnivå helt nødvendig.

Tilbake til Overvåking og diagnostikk

Kategorier

 • Datalogger til solcelleanlegg
  Datalogger til solcelleanlegg

  Dataloggeren registrerer alle relevante data om omgivelsesforholdene, PV-strengenes tilstand og vekselretterens tilstand.

 • Generatortilkobling for solenergianlegg
  Skreddersydde løsningskonsepter

  Samle og distribuere strengstrøm, beskytte solenergimoduler mot skader som følge av lyn og overspenning og samtidig overvåke anleggets ytelse.

 • Innmatingstariff
  Innmatingstariff

  Den sertifiserte EZA-kontrolleren samler inn nettilkoblingsparametere. Med spesifikasjoner fra nettoperatøren beregnes innstillingsverdier, før de sendes til vekselretteren.

Søk i Styring av solcelleanlegg

Vis alle produktene i denne kategorien

For å oppnå innbringende generering av energi fra solkraft kan vi tilby imponerende løsninger fra en og samme leverandør. Med pålitelige monitoreringsprodukter er du alltid informert om solcelleanleggets status og kan reagere omgående for å oppnå maksimal effektivitet.

Dine fordeler

 • Beskytt solcellemodulene mot lyn- og overspenningsskader, og øk inntjeningen med kompakte, skreddersydde apparattilkoblingsbokser
 • Effektiv bruk av solenergi takket være systemer for overvåking av enkeltstrenger
 • Med den automatiske gjenkjenningsmodusen implementeres alle systemer i solcelleparken helt enkelt via Plug-and-Play.
 • Stabile strømnett takket være vår forsyningsregulator, som er sertifisert etter VDE-AR-N 4110/-20

Datalogger

Datalogger  

Dataloggeren registrerer alle relevante data

For å drifte store solcelleanlegg er kontinuerlig overvåking helt nødvendig. Vår datalogger registrerer alle relevante data om omgivelsesforholdene, PV-strengenes tilstand og vekselretterens tilstand.

Forsyningsregulering

Forsyningsregulering  

Vår regulator for anlegg som genererer energi er sertifisert i henhold til VDE-AR-N-4110/20

Kontrolleren samler inn parameterene på nettilkoblingen. Med spesifikasjoner fra nettoperatøren beregnes innstillingsverdier, før de sendes til vekselretteren. Med denne reguleringskretsen imøtekommer solcellekraftverket alle nettstøttende funksjoner for tilkobling til mellom- eller høyspenning.

Innsamling av værinformasjon

Værstasjon  

Værstasjonen vår måler viktige omgivelsesdata døgnet rundt.

Værstasjonen vår har en stor portefølje med miljøsensorer som kan kobles direkte til styresystemet vårt via Modbus. Vi tilbyr dermed en kompakt innsamling av værdata i solcelleparken din, helt tilpasset behovene dine.

Vekselretterkommunikasjon

Vekselretterkommunikasjon  

Ditt programvarebibliotek for solcelleprosjekter

SOLARWORX inneholder programvarebiblioteker for PC WORX, som er spesielt egnet for solcelleprosjekter.

Disse bibliotekene inneholder blant annet ferdige driverblokker for kommunikasjon med alle vanlige vekselrettermodeller. For at Engineering-arbeidet fortsatt skal holde seg i grenser når solcelleanlegg startes opp, utvikler vi kontinuerlig nye drivere og funksjonsblokker for implementering av miljøsensorer samt for sporing av solcelletrackere.

 

Generatortilkoblingsboks

Generatortilkoblingsboks med strengsikring utenfor koblingsboksen  

Generatortilkoblingsboksen med ekstern strengsikring imponerer med sin kompakte byggform

Som ansvarlig for planlegging og oppsetting av solenergianlegg ønsker du at anlegget skal være så produktivt som mulig. Generatortilkoblingsboksene fra Phoenix Contact forener viktige funksjoner for å øke anleggets ytelse i et kompakt, plassbesparende hus.

Boksene samler og fordeler strengstrøm, beskytter enkeltmoduler mot skader som følge av lyn og overspenning og overvåker anleggets ytelse. Avhengig av krav kan du velge mellom en generatortilkoblingsboks med standard strengsikring og den meget kompakte generatortilkoblingsboksen med strengsikring utenfor koblingsboksen.

Strengovervåking

Solarcheck for strengovervåking  

SOLARCHECK gir pålitelig informasjon om solcelleanleggets ytelse.

Solcelleanlegg skal produsere mest mulig energi fra solkraft i løpet av kortest mulig tid. Derfor er det viktig å reagere umiddelbart også på svikt i enkeltstrenger. Med overvåkingssystemet for strengstrøm fra Phoenix Contact kan du reagere umiddelbart på feil og effekttap.

Systemet består av en kommunikasjonsmodul og forskjellige målemoduler som overvåker strøm og spenning i anlegget absolutt pålitelig.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00