Tilbake til oversikten

Radioline flerpunktsmultiplekser

Med Radioline-I/O-modulene gir Radioline RS-485-busskobleren et multipleksersystem spesielt for prosessbruk. Det helt spesielle: Enkel I/O-mapping via riflehjulet og flerpunktsdriften via vilkårlige totråders ledninger eller alternative medier.

I/O-kommunikasjon helt enkelt

Du kan nå sette komplette I/O-systemer raskt og enkelt i drift – helt uten programmering.

Dine fordeler:

 • Nye muligheter for I/O-fordelingen med opptil 99 stasjoner i bussystemet grunnet flerpunkts multiplekserdrift
 • Utvidelse av Radioline-radiosignalsystemet med en kabelbundet linjestruktur
 • Kan benyttes som Modbus/RTU-slave på vilkårlige kontrollere
 • Lasking av større avstander via eksisterende totråders kobberledninger eller via trådløsforbindelse
 • Bruk på potensielt eksplosive områder i sone 2

I/O-mapping

Rask og enkel oppstart av I/O-systemer  

Rask og enkel oppstart av I/O-systemer

Via riflehjulet tilordner du I/O-modulene hverandre innenfor et nettverk. Du trenger derfor bare å stille inn de I/O-modulene som skal kommunisere med hverandre, på samme tall. En digital inngang tilordnes for eksempel IO-MAP-adresse 12, og den tilordnede digitale utgangen også IO-MAP-adresse 12. Signalene i hele anlegget fordeles deretter slik de skal.

En enhet – et mangfold av anvendelser

Radioline radiosignalhodemoduler og hodemodul  

Fordeling av I/O-signaler via eksisterende totråders ledninger

Flerpunktsmultiplekser

Fordeling av I/O-signaler i et RS-485-nettverk med opptil 99 Radioline-stasjoner via eksisterende totråders ledninger. I/O-mapping forenkler signalfordelingen i utstrakte anlegg betraktelig.

For å tilordne innganger og utganger trenger du bare å vri riflehjulet. Slik fordeler og splitter du I/O-signalene i nettverket via I/O-tilleggsmoduler – helt uten programmering.

Radioline – flerpunktsmultiplekser  

Radiosignal- og kabelbaserte stasjoner danner et felles system.

Kommunikasjon på tvers av medier

Et Radioline-radiosignalsystem kan på en eksisterende master utvides ved hjelp av nye RS-485-stasjoner. Radiosignal- og RS-485-moduler danner et felles system med opptil 99 Radioline-stasjoner. I/O-mapping forenkler signalfordelingen på tvers av medier i utstrakte anlegg betraktelig.

For å tilordne innganger og utganger trenger du bare å vri riflehjulet. Slik fordeler og splitter du I/O-signalene i nettverket via I/O-tilleggsmoduler, helt uten programmering.

 

Radioline radiosignalhodemoduler og hodemodul  

Drift på vilkårlige Modbus/RTU-mastere

Stand-Alone som Modbus-slave

Drift på vilkårlige Modbus/RTU-mastere. Kan utvides modulært med opptil 32 I/O-moduler for hver RS-485-stasjon.

SHDSL-ekstender  

Øk rekkevidden opptil 20 km via eksisterende totråders ledninger med SHDSL-ekstendere

Alternative overføringsmedier

RS-485-strekningen kan selvsagt til enhver tid skiftes ut med andre overføringsmedier for å øke rekkevidden. Forskjellige omformere for optiske fibre, SHDSL, radiosignal eller Ethernet tilgjengelig.

Bruksmuligheter med Radioline-systemet

Oversikt over Radioline-applikasjoner

* Enhver seriell protokoll støttes!

Produktoversikt flerpunktsmultiplekser

Radioline – flerpunktsmultiplekser  

Radioline hodemoduler for bruk over hele verden

Radioline-hodemoduler

Tilpass I/O-systemet slik at det passer til kravene for bruksområdet ditt. Det helt spesielle: Du trenger bare å vri på riflehjulet for å tilordne innganger og utganger, helt uten programmering.

 • Nye muligheter for I/O-fordelingen med opptil 99 stasjoner i bussystemet grunnet flerpunkts multiplekserdrift
 • Utvidelse av Radioline-radiosignalsystemet med en kabelbasert linjestruktur med opptil 99 stasjoner
 • Kan benyttes som Modbus/RTU-slave på vilkårlige kontrollere
 • Kan utvides med opptil 32 Radioline-I/O-moduler (256 digitale eller 128 analoge inn- og utganger)
 • Avstander opptil 1,2 km via eksisterende totråders kobberledninger, opptil 20 km via SHDSL-ekstender
Radioline radiosignalhodemoduler og hodemodul  

Radioline I/O-tilleggsmoduler for universell bruk

Radioline I/O-tilleggsmoduler

Du kan velge blant forskjellige analoge og digitale tilleggsmoduler, tilpasset signaltype og -antall.

 • Moduler kan plugges og trekkes ut også under drift (Hot Swap-egnet)
 • Galvanisk skille kanal til kanal
 • Digitale inn- og utganger for stort forsyningsområde (0 V AC ... 250 V AC)
 • Transistor- eller releutganger
 • Impulsinnganger (0 Hz ... 100 Hz) for hendelsesmåling, for eksempel gjennomstrømningsmåling
 • Utvidet temperaturområde (-40 °C ... +70 °C)

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
 • Radioline flerpunktsmultiplekser

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00