Tilbake til oversikten

Overvåking av motorviklingstemperatur

For å overvåke motorviklingstemperaturen monteres ofte temperaturavhengige motstander i motorviklingene. Disse PTC-motstandene, som ved høye temperaturer får meget høye ohmverdier, fungerer som sensorer. De registrerer motorens oppvarming og aktiverer releet for videre bearbeiding av meldingen.

Brukseksempler

Overvåking av motorviklingstemperatur på transportbånddrev  

Temperaturovervåking ved motorer

  • Overvåking av motorviklingstemperatur på transportbånddrev
  • Beskyttelse av motorer mot termisk og mekanisk overlast, for eksempel som følge av manglende kjøling, tung start, underdimensjonering

Tilbake til oversikten
Brukseksempler
Brukseksempler

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00